<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναιρετική διαδικασία
1)
726/2013 Δύο αναιρέσεις του ίδιου αναιρεσείοντος παραδεκτές αφού δεν έχει κριθεί η πρώτη. Αόριστοι λόγοι αναιρέσεων. Απορρίπτει αιτήσεις ως απαράδεκτες. Ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.
2)
724/1992 Η διάταξη του άρθρου 513 § 3 ΚΠΔ, κατά την οποία οι διάδικοι παρίστανται κατά την ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση δια συνηγόρου, δεν αντίκειται στο άρθρο 6 §3 εδ. γ της Σύμβασης της Ρώμης. Το άρθρο 6 § 3 εδ. γ της Σύμβασης της Ρώμης αναφέρεται σε υπεράσπιση έναντι κατηγορίας και εφαρμόζεται όταν κρίνεται σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό η ενοχή και η ποινή του κατηγορουμένου και όχι όταν ελέγχεται μόνο η νομική ορθότητα της απόφασης βάσει ορισμένων αναιρετικών λόγων και κατά συνέπεια η διάταξη του...


<< Επιστροφή