<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Στρατιωτικά Δικαστήρια
1)
464/1992 Η έλλειψη αιτιολογίας δεν συνιστά λόγο αναίρεσης των αποφάσεων των στρατιωτικών δικαστηρίων. Η έλλειψη αιτιολογίας δεν συνιστά λόγο αναίρεσης των αποφάσεων των στρατιωτικών δικαστηρίων, η μη δε έκδοση του προβλεπόμενου στο άρθρο 96 παρ. 5 του Συντάγματος νόμου εντός ευλόγου χρόνου δεν επιφέρει αυτομάτως την κατ' εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής καθιέρωση ως λόγου αναιρέσεως της έλλειψης αιτιολογίας. Η έλλειψη αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων δεν καθιερώνεται ως λόγος αναίρεσης, ούτε από τ...


<< Επιστροφή