<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναδρομικότητα
1)
1455/2016 Αναρμοδιότητα και υπέρβαση εξουσίας. Δέχεται τον σχετικό λόγο
αναιρέσεως και αναιρεί για υπέρβαση εξουσίας. Παρέλκει η έρευνα των
λοιπών λόγων αναιρέσεως.
2)
1/2014 Έγκλημα κακουργηματικής φοροδιαφυγής (άρθρο 17 παρ. 1, 2 ν. 2523/1997). Άμεση άσκηση ποινικής διώξεως κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρο 21 παρ. 2 εδ. α περ. αα ν. 2523/1997, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. θ ν. 3943/2011), πριν, δηλαδή, από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, όπως προβλεπόταν από την άνω διάταξη του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως. Εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. θ ν....
3)
1420/1993 Η διάταξη του άρθρου 37 Ν. 1941/1991, που χορηγεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων του ΜΟΔ ή του Εφετείου της περιόδου από 21-4-67 μέχρι 23-7-74 αποτελεί αντισυνταγματική επέμβαση της νομοθετικής στα έργα της δικαστικής λειτουργίας, διότι καταλήγει στην ουσιαστική αμνήστευση παραγραφέντων εγκλημάτων και καθιστά λόγω της παρόδου του χρόνου ουσιαστικώς αδύνατη την επανάκριση των υποθέσεων Οι θεσμοί της χάριτος και της αμνηστίας είναι οι μοναδικές περιπτώσεις, στι...


<< Επιστροφή