<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Βουλή
1)
573/1993 Μετά την αναστολή της ποινικής διώξεως κατά των μελών της Κυβερνήσεως αίρεται και η παραπομπή τυχόν συμμετοχών, οι οποίοι δεν μπορούν να δικασθούν πλέον ούτε από τα κοινά ποινικά δικαστήρια. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τη Βουλή κατά μελών της Κυβερνήσεως, που περιλαμβάνει και τους συμμέτοχους, οι τελευταίοι δεν μπορούν να διωχθούν πλέον ενώπιον των τακτικών ποινικών δικαστηρίων για το διωχθέν από τη Βουλή έγκλημα, το οποίο νοείται ως σύνολο πραγματικών περιστατικών ανεξαρτήτως της ορθότη...


<< Επιστροφή