<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Βούλευμα
1)
85/2015 Μετά την κατάργηση του άρθρου 482 ΚΠΔ με τον ν. 3904/2010, δεν επιτρέπεται άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από τον κατηγορούμενο κατά βουλεύματος. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 6§1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20§1 του Συντάγματος ούτε είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 25 του Συντάγματος. Απόρριψη αιτήσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος ως απαράδεκτης.
2)
202/2015 Μετά την κατάργηση του άρθρου 482 ΚΠΔ με τον ν. 3904/2010, δεν επιτρέπεται άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από τον κατηγορούμενο κατά βουλεύματος. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 6§1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20§1 του Συντάγματος ούτε είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 25 του Συντάγματος. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος συμβουλίου εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος κατά βουλεύματος συμβουλίου πλημμελειοδικών, ως ...
3)
523/2013 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση από τον πολιτικώς ενάγοντα. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την κατάργηση του άρθρου 482 § 2 ΚΠΔ με άρθρο 34 του Ν. 3904/2010. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
4)
632/2013 Μετά την κατάργηση του άρθρου 482 ΚΠΔ με τον ν. 3904/2010, δεν επιτρέπεται άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από τον κατηγορούμενο κατά βουλεύματος. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 6§1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20§1 του Συντάγματος ούτε είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 25 του Συντάγματος. Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτης.
5)
1336/2013 Αναίρεση βουλεύματος από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προσωρινή κράτηση. Πως υπολογίζεται η προθεσμία αυτής επί πραγματικής συρροής εγκλημάτων (αρθρ. 288 παρ.2 ΚΠΔ). Προϋποθέσεις υπό τις οποίες απαγορεύεται η επιβολή νέας προσωρινής κράτησης του ίδιου κατηγορουμένου για άλλη αξιόποινη πράξη. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν προσωρινές κρατήσεις με δύο εντάλματα για αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες σχηματίσθηκαν δύο δικογραφίες. Ορθώς εκδόθηκε το δεύτερο, γιατί η πράξη, την οποία αφορά, φέρει...
6)
1515/2013 Ποινική Δικονομία. Καταδίκη για υπεξαίρεση. Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μέσα αποδείξεως. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η επανάληψη καθώς και τα στοιχεία που τους βεβαιώνουν. Δε δημιουργεί αναιρετική πλημμέλεια, ως προς τα αποδεικτικά μέσα, η μη λήψη υπόψη από το Συμβούλιο, υπεύθυνης δήλωσης, ως νέου στοιχείου αφο...
7)
1351/2012 Απόφαση συμβουλίου εφετών με την οποία απορρίφθηκε έφεση της αναιρεσείουσας ως απαράδεκτη. Είναι απόφαση δικαστηρίου που συνεδριάζει ως συμβούλιο και όχι βούλευμα. Παραδεκτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατ' αυτής (άρθρο 476 παρ. 2 ΚΠΔ). Κήρυξη απαράδεκτης της εισαγωγής στον Άρειο Πάγο, που συνεδριάζει ως συμβούλιο, για την απόρριψη της αιτήσεως ως απαράδεκτης και διάταξη περί εκ νέου εισαγωγής αυτής με τη συνήθη διαδικασία των συνεδριάσεων δημοσία. Αντίθετη μειοψηφία.
8)
6/2008 Παραδεκτό αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά απαλλακτικού βουλεύματος, αναίρεση του βουλεύματος και οριστική παύση ποινικής διώξεως, λόγω παραγραφής. (Επιμέλεια περίληψης: Χρύσανθος Παπούλιας, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
9)
7/2008 Το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος προϋποθέτει, α΄) υπαλληλική ιδιότητα, ως τέτοιας νοούμενης και της ιδιότητας του δικαστικού λειτουργού, μολονότι αυτός απολαμβάνει κατά το Σύνταγμα, λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας, δεν υπόκειται σε ιεραρχική εξάρτηση και δεν υπέχει καθήκον υπακοής και υποταγής, β΄) παράβαση των υπηρεσιακών του υπαίτιου καθηκόντων, ως καθήκοντος νοούμενου, όχι οποιουδήποτε υπαλληλικού καθήκοντος, προκύπτοντος από το νόμο ή τις οδηγίες της προϊσταμένης Αρχής, αλλά μόνο...
10)
9/2008 Αναίρεση υπέρ του νόμου, βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, με το οποίο αποφασίσθηκε, ότι διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με την οποία είχε απορριφθεί μηνυτήρια αναφορά για απιστία περί την υπηρεσία κ.λ.π. που του είχε υποβληθεί (μολονότι επρόκειτο για μήνυση και όχι για έγκληση) και η οποία πάντως είχε ακυρωθεί με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος είχε διατάξει σχετικά την ποινική δίωξη, πάσχει ακυρότητα, αφού επρόκειτο για μήνυση και όχι για έγκληση και αναπέμφθηκε η υπόθ...
11)
36/1994 Τι στοιχεία πρέπει να αναφέρει στην έκθεση ασκήσεως ενδίκου μέσου εκείνος που, όταν ασκεί αυτό, δεν ενεργεί για δικό του λογαριασμό, αλλά ως πληρεξούσιος άλλου φυσικού προσώπου, ή ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου. Εφόσον εκείνος που προβαίνει στη δήλωση για την άσκηση ενδίκου μέσου δεν ενεργεί για δικό του λογαριασμό, αλλά ως πληρεξούσιος άλλου φυσικού προσώπου, ή ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου, πρέπει στην έκθεση ασκήσεως να αναφέρεται α) ότι το φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στη δήλωση ενεργε...
12)
1335/1993 Δεν υπόκειται σε έφεση το βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών, που απορρίπτει την αίτηση του απολυθέντος υπό όρο καταδίκου, για την ανάκληση όρου, που του είχε επιβληθεί από το βούλευμα που χορήγησε την απόλυση. Το βούλευμα τούτο μπορεί μόνο να ανακληθεί, με νεότερη αίτηση του ενδιαφερομένου. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναίρεσης. Αντίθετη μειοψηφία και εισαγγελική πρόταση (Ολομ. ΑΠ. Σε Συμβούλιο 1335/1993 Ποιν.Χρον. ΜΓ. 1147). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμο...


<< Επιστροφή