<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εταιρεία ομόρρυθμη
1)
814/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Πραγματικά
περιστατικά. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο από ομόρρυθμο εταίρο Ο.Ε.
Παραβίαση δεδικασμένου (εκκρεμοδικίας). Αβάσιμος ο λόγος γιατί δεν υπάρχει ταυτότητα
πράξεων. Απόλυτη ακυρότητα γιατί δε δόθηκε ο λόγος στον εισαγγελέα να προτείνει επί
ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Αβάσιμος ο
λόγος καθόσον η πρόταση επί της ενοχής ενέχει και πρόταση απόρριψης των παραπάνω
ενστά...
2)
1/1994 Επί εγκλήματος στρεφομένου κατά ομόρρυθμης εταιρείας δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα μόνο η εταιρεία και όχι οι ομόρρυθμοι εταίροι, οι οποίοι υφίστανται μόνο έμμεση ζημία. Δικαίωμα παραστάσεως πολιτικής αγωγής έχει μόνο ο αμέσως από την αξιόποινη πράξη ζημιωθείς. Επί εγκλήματος στρεφομένου κατά ομόρρυθμης εταιρείας δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα μόνο η εταιρεία και όχι και οι ομόρρυθμοι εταίροι, οι οποίοι υφίστανται μόνο έμμεση ζημία, τούτο δε ισχύει και όταν η αξίωση ...


<< Επιστροφή