<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ορκωτός λογιστής
1)
6/1995 Η ιδιότητα του ορκωτού λογιστή ως προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί δημόσια υπηρεσία, υφίσταται όχι μόνον όταν χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς αλλά και όταν χρησιμοποιείται προαιρετικώς. Η ιδιότητα του ορκωτού λογιστή ως προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί δημόσια υπηρεσία, υφίσταται όχι μόνο στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 2 αλλά και στο άρθρο 3 του ν.δ. 3329/1955, ήτοι όχι μόνον όταν χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς αλλά και όταν χρησιμοποιείται προαιρετικώς. Αναιρείται εν μέρει το προσβαλλό...


<< Επιστροφή