<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Έφεση
1)
532/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση δικηγόρου, ο οποίος εισέπραξε, για λογαριασμό των εντολέων του, από ασφαλιστική εταιρία χρηματικό ποσό και δεν τους το απέδωσε, αλλά το ιδιοποιήθηκε. Στοιχεία εγκλήματος. Χρόνος τελέσεως είναι εκείνος, κατά τον οποίο ο δράστης εκδήλωσε, με συγκεκριμένη ενέργεια, την πρόθεσή του να ενσωματώσει το κινητό πράγμα στην περιουσία του. Όχι έλλειψη νόμιμης βάσεως. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί παραγραφής. Την έλλειψη ακροάσ...
2)
132/2012 Αναίρεση κοτ' αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως εκπρόθεσμη, και πρόσθετοι λόγοι. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει ως αβάσιμη.
3)
133/2012 Αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως εκπρόθεσμη και πρόσθετοι λόγοι. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει ως αβάσιμη.
4)
4/1996 Πότε δεν ισχύει το τεκμήριο της παραιτήσεως από την μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος κατά τη συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας, στην οποίαν παραπέμφθηκαν οι λόγοι της αναιρέσεως. Απαιτείται αιτιολογία και για την απόρριψη του αιτήματος του εκκαλούντος κατηγορουμένου να εκπροσωπηθεί κατ΄ άρθρο 501 παρ. 3 ΚΠοινΔ από συνήγορο. Το τεκμήριο της παραιτήσεως από την μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος δεν ισχύει στην περίπτωση, που ο αναιρεσείων εμφανίσθηκε κανονικά κατά τη ενώπιον του τμήματος του Αρείου Πάγο...
5)
6/1994 Επί απορρίψεως της έφεσης ως εκπρόθεσμης το ζήτημα της παραγραφής θα εξεταστεί εφόσον, μετά την αναίρεση της πλημμελούς αποφάσεως, κριθεί ότι η έφεση ασκήθηκε εμπρόθεσμα. Έφεση. Απαράδεκτο. Παραγραφή. Αιτιολογία δικαστικών αποφάσεων. Η απόφαση του Εφετείου, που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη και συνεπώς απαράδεκτη, προσβάλλεται με αναίρεση, ο λόγος της οποίας πρέπει να είναι ουσιαστικά βάσιμος. Το ζήτημα της παραγραφής θα εξεταστεί μόνον εφόσον, μετά την αναίρεση της πλημμελούς αποφάσεως, κρι...
6)
1335/1993 Δεν υπόκειται σε έφεση το βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών, που απορρίπτει την αίτηση του απολυθέντος υπό όρο καταδίκου, για την ανάκληση όρου, που του είχε επιβληθεί από το βούλευμα που χορήγησε την απόλυση. Το βούλευμα τούτο μπορεί μόνο να ανακληθεί, με νεότερη αίτηση του ενδιαφερομένου. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναίρεσης. Αντίθετη μειοψηφία και εισαγγελική πρόταση (Ολομ. ΑΠ. Σε Συμβούλιο 1335/1993 Ποιν.Χρον. ΜΓ. 1147). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμο...
7)
1420/1993 Η διάταξη του άρθρου 37 Ν. 1941/1991, που χορηγεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων του ΜΟΔ ή του Εφετείου της περιόδου από 21-4-67 μέχρι 23-7-74 αποτελεί αντισυνταγματική επέμβαση της νομοθετικής στα έργα της δικαστικής λειτουργίας, διότι καταλήγει στην ουσιαστική αμνήστευση παραγραφέντων εγκλημάτων και καθιστά λόγω της παρόδου του χρόνου ουσιαστικώς αδύνατη την επανάκριση των υποθέσεων Οι θεσμοί της χάριτος και της αμνηστίας είναι οι μοναδικές περιπτώσεις, στι...


<< Επιστροφή