<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Συμβολαιογράφος
1)
3/1998 Η εσφαλμένη ερμηνεία μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη διάταξη νόμου η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η μη κατάθεση του ποσού στό 30 ο/ο της αμοιβής του συμβολαιογράφου για την κατάρτιση προσυμφώνων κλπ. προς διανομή συνιστά μη εκπλήρωση ενοχικής υποχρεώσεως και όχι υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η εσφαλμένη ερμηνεία μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη διάταξη νόμου η οποία αποτελεί προϋπόθεση για...
2)
3/1997 Η εσφαλμένη ερμηνεία μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη διάταξη νόμου η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η μη κατάθεση του ποσού στό 30% της αμοιβής του συμβολαιογράφου για την κατάρτιση προσυμφώνων κλπ. προς διανομή συνιστά μη εκπλήρωση ενοχικής υποχρεώσεως και όχι υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η εσφαλμένη ερμηνεία μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη διάταξη νόμου η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη...


<< Επιστροφή