<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ισοψηφία
1)
10/2001 Ο χρόνος της παραγραφής για την πράξη της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κρίνεται με βάση την προβλεπομένη στον νόμο και δυναμένη να επιβληθεί (συντρεχόντων ορισμένων όρων) βαρύτερη ποινή. Παραπέμπεται στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, λόγω ισοψηφίας των δικαστών που μετείχαν στην σύνθεση της τακτικής Ολομέλειας (αρ. 23 παρ. 2 εδ. τελ. του Ν. 1756/1988) στην οποία παραπέμφθηκε η υπόθεση με απόφαση του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος, το ζήτημα αν ο χρόνος της παραγραφής για την πράξη ...
2)
12/2001 Επί ισοψηφίας στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επικρατεί η ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο άποψη. Όταν τα μέλη της Ολομελείας του Αρείου Πάγου ισοψηφούν, εφαρμόζεται αναλογικώς το αρ. 371 παρ. 2 εδ. γ ΚΠΔ και επικρατεί η ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο άποψη. Κατά την γνώμη της μειοψηφίας, στην περίπτωση αυτή πρέπει να διατάσσεται η ανασυζήτηση της υποθέσεως, καθόσον η διάταξη του άρθρου 371 ΚΠΔ αναφέρεται στις αποφάσεις των δικαστηρίων της ουσίας και δεν έχει εφαρμογή σε αποφάσεις της Ολομε...
3)
13/2001 Επίισοψηφίας στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επικρατεί η ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο άποψη. Όταν τα μέλη της Ολομελείας του Αρείου Πάγου ισοψηφούν, εφαρμόζεται αναλογικώς το αρ. 371 παρ. 2 εδ. γ ΚΠΔ και επικρατεί η ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο άποψη. Κατά την γνώμη της μειοψηφίας, στην περίπτωση αυτή πρέπει να διατάσσεται η ανασυζήτηση της υποθέσεως, καθόσον η διάταξη του άρθρου 371 ΚΠΔ αναφέρεται στις αποφάσεις των δικαστηρίων της ουσίας και δεν έχει εφαρμογή σε αποφάσεις της Ολομελ...


<< Επιστροφή