<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αρμοδιότητα
1)
977/2017 Αρμοδιότητα κατά παραπομπή λόγω υποβολής μηνυτήριας
αναφοράς κατά εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στο
Πρωτοδικείο Πειραιά.
2)
1194/2017 Άρση συγκρούσεως αρμοδιότητας μεταξύ ποινικών και στρατιωτικών δικαστηρίων.
3)
1175/2016 Κανονισμός αρμοδιότητας Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά , σύγκρουση σχετικά με την αρμοδιότητα μεταξύ εισαγγελέων για εγκλήματα που συνέβησαν σε πλοίο. Δεκτή.
4)
42/2010 Παραβίαση προσωρινής διαταγής δικαστή ή δικαστηρίου (άρθρ. 232-Α ΠΚ). Στοιχεία. Αιτιολογία δόλου. Αρμοδιότητα καθ’ ύλη του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής που επήλθε μετά την εκδίκαση της υποθέσεως από το πρωτόδικο δικαστήριο και με την οποία άλλαξε την αρμοδιότητα του πρωτόδικου δικαστηρίου.
5)
290/2010 Έννοια αποφάσεως Πολυμελούς Δικαστηρίου που κηρύσσει εαυτό αναρμόδιο καθ’ ύλη και παραπέμπει στο αρμόδιο δικαστήριο. Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως αυτής. Ακρόαση Εισαγγελέα. Ο Άρειος Πάγος απέχει να αποφασίσει διότι ο αρμόδιος Εισαγγελέας επί της ουσίας των λόγων αναιρέσεως δεν υπέβαλε πρόταση.
6)
10/2005 Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης κατά της απόφασης του πρωτόδικου δικαστηρίου, είναι το Εφετείο στο οποίο αυτό υπάγεται, εφόσον η υπόθεση αρμόδια εισήχθη, κατά το νόμο που ίσχυε το χρόνο εισαγωγής της, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ανεξάρτητα από το μεταγενέστερο τυχόν διαφορετικό νομοθετικά χαρακτηρισμό της πράξεως ή την απόκτηση από τον κατηγορούμενο ορισμένης ιδιότητας. Αναίρεση υπέρ του νόμου για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου, στο οποίο εισήχθη...
7)
31/1990 Αν υποβληθεί κατ' άρθρ. 471 παρ. 2 εδ. β ΚΠΔ αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού μετά τη λήξη της συνόδου του, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρ. 371 παρ. 4 εδ. δ', το οποίο ρυθμίζει το συναφές θέμα της αφαίρεσης του χρόνου προσωρινής κράτησης. Αβάσιμος κατά τα ανωτέρω ο λόγος αναίρεσης της υπέρ του νόμου αιτήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τον οποίο το Πενταμελές Εφετείο αναρμοδίως αποφάνθηκε επί αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως του Μικτού Ορκω...


<< Επιστροφή