<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ακυρώσεως διαδικασίας αίτηση
1)
5/2005 Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως της διαδικασίας κατά αποφάσεως του εκ τακτικών δικαστών Μικτού Ορκωτού Εφετείου. Από τις διατάξεις των άρθρων 341, 591 παρ.1, 405 παρ. 3 ΚΠΔ προκύπτει ότι για την εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως της διαδικασίας κατ’ αποφάσεως του εκ τακτικών δικαστών Μικτού Ορκωτού Εφετείου, με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη έφεση κατά καταδικαστικής για κακουργήματα αποφάσεως, αρμόδιο - ακόμη και μετά την λήξη της συνόδου - είναι το εκ τακτικών δικαστώ...
2)
8/1998 Αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας επιτρέπεται, και κατά της αποφάσεως με την οποία απερρίφθη ως ανυποστήρικτη έφεση κατά καταδικαστικής για κακούργημα αποφάσεως. Αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας επιτρέπεται, κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 501 παρ. 1 και 341 ΚΠΔ και κατά της αποφάσεως με την οποία απερρίφθη ως ανυποστήρικτη έφεση κατά καταδικαστικής για κακούργημα αποφάσεως. Η έλλειψη σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης εξηγείται εκ του ότι αρχικώς δεν επιτρεπόταν κατά των επί κακουργημάτων εκδιδομ...


<< Επιστροφή