<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναίρεση υπέρ του νόμου
1)
3/2010 3) Αριθ. 3 - Πλήρης Ολομέλεια - Υπέρ του νόμου - (Λεοντής) - Απαλλακτική απόφαση του Εφετείου, για προτροπή σε πράξεις δυνάμενες να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία, σε βάρος προσώπου εκ της φυλετικής του καταγωγής και έκφραση ιδεών προσβλητικών για πρόσωπο, εκ της φυλετικής του διακρίσεως (άρθρα 1 παρ. 1 και 2 του ν. 927/1979) - (σε βάρος του Κ. Πλεύρη εκ της κυκλοφορίας αντισιμητικού βιβλίου του) και απόρριψη του λόγου αναιρέσεως της αιτήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέρ του νόμου,...
2)
1/2009 H εκτέλεση αποκριάτικων μουσικών εκδηλώσεων από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων, χωρίς την έγγραφη άδεια των πνευματικών δημιουργών ή της εκπροσωπούσης αυτούς «Α.Ε.Π.Ι.», συνιστά παραβίαση του άρθρου 27 περ. α΄ και 66 παρ. 1 του ν. 2121/1993, έστω και αν ο φορέας που τις οργανώνει είναι Δημόσιος ή Δημοτικός και δεν επιδιώκει οικονομικό όφελος, αφού οι εκδηλώσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην έννοια των επίσημων τελετών, για τις οποίες κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται κατά τις αναφερόμενες ...
3)
4/2009 Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπέρ του νόμου, ο (πρώην) κατηγορούμενος δεν νομιμοποιείται να παρίσταται, η μη νομιμοποίηση δε αυτή δεν αντιβαίνει τις ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Συντάγματος και της Ε.Σ.Δ.Α.
4)
1/2008 Οι ακυρότητες της προδικασίας δεν επιδρούν επί του κύρους ούτε μπορεί να αποτελούν λόγο ακυρότητας του κλητήριου θεσπίσματος, αφού αυτό δεν ορίζεται στο νόμο, αλλά μόνο να προταθούν ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου ή ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών με την κατά το άρθρο 322 του Κ.Π.Δ. προσφυγή, το δε δικαστήριο δεν έχει εξουσία να ερευνήσει τέτοιες ακυρότητες. Αναιρείται επομένως υπέρ του νόμου η απόφαση του Εφετείου με την οποία κηρύχθηκε άκυρη η λήψη της απολογίας του κατηγορούμενου κατά την προ...
5)
9/2008 Αναίρεση υπέρ του νόμου, βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, με το οποίο αποφασίσθηκε, ότι διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με την οποία είχε απορριφθεί μηνυτήρια αναφορά για απιστία περί την υπηρεσία κ.λ.π. που του είχε υποβληθεί (μολονότι επρόκειτο για μήνυση και όχι για έγκληση) και η οποία πάντως είχε ακυρωθεί με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος είχε διατάξει σχετικά την ποινική δίωξη, πάσχει ακυρότητα, αφού επρόκειτο για μήνυση και όχι για έγκληση και αναπέμφθηκε η υπόθ...
6)
5/2005 Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως της διαδικασίας κατά αποφάσεως του εκ τακτικών δικαστών Μικτού Ορκωτού Εφετείου. Από τις διατάξεις των άρθρων 341, 591 παρ.1, 405 παρ. 3 ΚΠΔ προκύπτει ότι για την εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως της διαδικασίας κατ’ αποφάσεως του εκ τακτικών δικαστών Μικτού Ορκωτού Εφετείου, με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη έφεση κατά καταδικαστικής για κακουργήματα αποφάσεως, αρμόδιο - ακόμη και μετά την λήξη της συνόδου - είναι το εκ τακτικών δικαστώ...
7)
10/2005 Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης κατά της απόφασης του πρωτόδικου δικαστηρίου, είναι το Εφετείο στο οποίο αυτό υπάγεται, εφόσον η υπόθεση αρμόδια εισήχθη, κατά το νόμο που ίσχυε το χρόνο εισαγωγής της, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ανεξάρτητα από το μεταγενέστερο τυχόν διαφορετικό νομοθετικά χαρακτηρισμό της πράξεως ή την απόκτηση από τον κατηγορούμενο ορισμένης ιδιότητας. Αναίρεση υπέρ του νόμου για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου, στο οποίο εισήχθη...
8)
26/1994 Επιτρεπτή η παραίτηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου από την αίτησή του για αναίρεση υπέρ του νόμου. Επιτρεπτή η παραίτηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου από την αίτησή του για αναίρεση υπέρ του νόμου, η οποία μη αποτελούσα γνήσιο ένδικο μέσο δεν υπόκειται στη ρύθμιση του άρθρου 475 παρ. 2 ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης (Ολομ. ΑΠ 26/1994 Ποιν.Χρον. ΜΔ.929. (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
9)
33/1994 Επιτρεπτή η παραίτηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου από την αίτησή του για αναίρεση υπέρ του νόμου. Επιτρεπτή η παραίτηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου από την αίτησή του για αναίρεση υπέρ του νόμου, η οποία μη αποτελούσα γνήσιο ένδικο μέσο δεν υπόκειται στη ρύθμιση του άρθρου 475 παρ. 2 ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης (Ολομ. ΑΠ 33/1994) (όμοια με Ολομ. ΑΠ 26/1994 Ποιν.Χρον. ΜΔ.929.) (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)


<< Επιστροφή