<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αιτιολογία
1)
1085/2017 Μεταβολή αιγιαλού και παραλίας και κατάληψη δημοσίου
κτήματος. Παραγραφή υπό όρο της ποινής που επιβλήθηκε για την
κατάληψη δημοσίου κτήματος με βάση το Ν. 4411/2016 πριν από τη
συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Υπέρβαση εξουσίας από το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο ως προς το έγκλημα της κατάληψης δημοσίου
κτήματος, αφού αντί να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της εφέσεως και
ya-διαβιβάσει την απόφαση ως προς το έγκλημα αυτό για να τεθεί από
τον Εισαγγελέα Εφετών στο αρχείο ...
2)
377/2015 Ασέλγεια με ανήλικη με αμοιβή- 351 Α' παρ. 1 περ. β'ΠΚ
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσ. ποινικής διάταξης.
2. Η πρόταση της απόλυτης ακυρότητας για πράξεις της προδικασίας, για καταθέσεις ανηλίκου ληφθείσες κατά παράβαση του άρθρου 226 Α' του ΚΠΔ, πρέπει να γίνεται μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, διαφορετικά καλύπτεται, με αποτέλεσμα να μη μπ...
3)
7/2008 Το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος προϋποθέτει, α΄) υπαλληλική ιδιότητα, ως τέτοιας νοούμενης και της ιδιότητας του δικαστικού λειτουργού, μολονότι αυτός απολαμβάνει κατά το Σύνταγμα, λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας, δεν υπόκειται σε ιεραρχική εξάρτηση και δεν υπέχει καθήκον υπακοής και υποταγής, β΄) παράβαση των υπηρεσιακών του υπαίτιου καθηκόντων, ως καθήκοντος νοούμενου, όχι οποιουδήποτε υπαλληλικού καθήκοντος, προκύπτοντος από το νόμο ή τις οδηγίες της προϊσταμένης Αρχής, αλλά μόνο...
4)
1/2005 Κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους του Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Διαπράττει το έγκλημα της καταχρήσεως εξουσίας(άρθρο 239 ΠΚ) με την μορφή της παράλειψης του υπαλλήλου να διώξει κάποιον υπαίτιο αξιόποινης πράξης, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών, όταν θέσει μήνυση ή αναφορά στο αρχείο και συντάξει σχετική αναφορά στον Εισαγγελέα Εφετών(άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠΔ) και τελεί εν γνώσει από το περιεχόμενο της μήνυσης ή αναφοράς, πολύ δε περισσότερο, από τα στοιχεία της δικογραφίας, μετά προκαταρκτική εξέταση που διέτα...
5)
7/2005 Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας απόφασης που απέρριψε αίτημα αναβολής της δίκης λόγω συνδρομής σημαντικών αιτίων. Η παραγραφή ως θεσμός δημόσιας τάξης εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη δε και από τον Άρειο Πάγο, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά παραδεκτή, (ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα) και περιέχει ένα τουλάχιστον παραδεκτό και βάσιμο λόγος αναίρεσης. Η παρεμπίπτουσα αυτή απόφαση δεν είναι ειδικά...
6)
9/2005 Εκ της απορρίψεως από το Δικαστήριο της εφέσεως του Εισαγγελέα κατά της απαλλακτικής απόφασης, ως αναιτιολόγητης (το αιτιολογημένο προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 486 του Κ.Π.Δ.), δεν δημιουργείται αρνητική υπέρβαση εξουσίας, ούτε οι ρυθμίσεις αυτές είναι αντίθετες με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 της Ε.Σ.Δ.Α. .Απόρριψη του λόγου αναιρέσεως της αιτήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τέτοιας απόφασης για αρνητική υπέρβαση εξουσίας.(Επιμέλεια περίληψης: Χρύσανθος Παπούλιας, ε...
7)
2/2004 Απάτη κακουργηματική. Εικονικές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Αιτιολογία απαλλακτικού βουλεύματος. Το απαλλακτικό βούλευμα έχει την από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Σ και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προαναφερόμενο λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθενται σ' αυτό με σαφήνεια και πληρότητα τα προκύψαντα από την ανάκριση ή προανάκριση πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του συμβουλίου για τη μη συνδρομή των αντικ...
8)
2/2002 Η έννοια του ορισμένου των λόγων αναιρέσεως- απαράδεκτο αυτής. Η αναίρεση είναι απαράδεκτη αν δεν περιέχεται σ΄ αυτή ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος από τους αναφερομένους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠΔ. Για το ορισμένο του από το άρθρο 510 §1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγου αναίρεσης για έλλειψη της ειδικής αιτιολογίας πρέπει να προσδιορίζεται με την αναίρεση σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της απόφασης ή οι αντιφατικές αιτιολογίες της ή ποια αποδ...
9)
8/2002 Περάτωση της ανάκρισης με τυπική κλήση. Απόφανση του Συμβουλίου Εφετών, ότι προέκυψαν ενδείξεις. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Δεν παραβιάσθηκε το δικαίωμα υπερασπίσεως του κατηγορουμένου και δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 παρ, 1δ ΚΠΔ), όταν το Συμβούλιο Εφετών εκτιμώντας το ανακριτικό υλικό αποφαίνεται ότι για τους κατηγορουμένους για τους οποίους η ανάκριση έχει περατωθεί με τυπική κλήση προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής και επιβάλλεται η αντίκρουσή τους με ουσιαστική απολογία του κατηγορο...
10)
19/2001 Το ορισμένο του αναιρετικού λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως. Για το ορισμένο του αναιρετικού λόγου και εντεύθεν για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως δεν αρκεί η απλή επανάληψη των διατάξεων των άρθρων 484 και 510 ΚΠΔ χωρίς προσδιορισμό της νομικής πλημμέλειας. Για το ορισμένο του αναιρετικού λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως πρέπει α) εάν ελλείπει παντελώς αιτιολογία, να προβάλλεται με την αίτηση αναιρέσεως η...
11)
1/1996 Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995 που καθορίζει την συμμετοχή των δικαστών εναλλάξ στην τακτική Ολομ. ΑΠ βάσει του περιττού ή άρτιου αριθμού, που κατέχουν στη σειρά αρχαιότητας. Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995, σύμφωνα με την οποία, οι δικαστές που μετέχουν εναλλάξ στην τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου καθορίζονται βάσει του περιττού ή άρτιου αριθμού, που κατέχουν στη σειρά αρχαιότητας. Μειοψηφία. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογ...
12)
6/1994 Επί απορρίψεως της έφεσης ως εκπρόθεσμης το ζήτημα της παραγραφής θα εξεταστεί εφόσον, μετά την αναίρεση της πλημμελούς αποφάσεως, κριθεί ότι η έφεση ασκήθηκε εμπρόθεσμα. Έφεση. Απαράδεκτο. Παραγραφή. Αιτιολογία δικαστικών αποφάσεων. Η απόφαση του Εφετείου, που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη και συνεπώς απαράδεκτη, προσβάλλεται με αναίρεση, ο λόγος της οποίας πρέπει να είναι ουσιαστικά βάσιμος. Το ζήτημα της παραγραφής θα εξεταστεί μόνον εφόσον, μετά την αναίρεση της πλημμελούς αποφάσεως, κρι...
13)
1276/1993 Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης για το έγκλημα της διευκόλυνσης εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών σε σωφρονιστικό κατάστημα, δεν απαιτείται να αναφέρονται οι εισαχθείσες στη φυλακή ποσότητες, αφού ο νόμος δεν συνδέει ούτε την τέλεση του εγκλήματος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, ούτε το ύψος της επιβλητέας ποινής, με το μέγεθος της ποσότητας που εισήχθη στην φυλακή. Στοιχεία εγκλήματος διευκόλυνσης εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών σε σωφρονιστικό κατάστημα. Στην π...
14)
464/1992 Η έλλειψη αιτιολογίας δεν συνιστά λόγο αναίρεσης των αποφάσεων των στρατιωτικών δικαστηρίων. Η έλλειψη αιτιολογίας δεν συνιστά λόγο αναίρεσης των αποφάσεων των στρατιωτικών δικαστηρίων, η μη δε έκδοση του προβλεπόμενου στο άρθρο 96 παρ. 5 του Συντάγματος νόμου εντός ευλόγου χρόνου δεν επιφέρει αυτομάτως την κατ' εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής καθιέρωση ως λόγου αναιρέσεως της έλλειψης αιτιολογίας. Η έλλειψη αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων δεν καθιερώνεται ως λόγος αναίρεσης, ούτε από τ...
15)
50/1990 Τέλεση της αξιόποινης πράξης από κοινού. Δεν δημιουργείται έλλειψη νόμιμης βάσης από τη μη εξειδίκευση των ενεργειών καθενός συναυτουργού. Πότε υπάρχει τέλεση της αξιόποινης πράξης από κοινού. Με τον όρο «από κοινού» νοείται αντικειμενικά σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και υποκειμενικά κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε συμμέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του διαπραττομένου εγκλήματος γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως...


<< Επιστροφή