<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Παράβαση υγειονομική
1)
165/2009 Παράβαση Υγειονομικής Διάταξης για κατοικίδια ζώα. Αναιρεί απόφαση πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, διότι είναι βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για σχετική ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, λόγω ακυρότητας του επιδοθέντος στην κατηγορουμένη κλητηρίου θεσπίσματος, μη καλυφθείσας, λόγω προβολής προ της ενάρξεως της αποδεικτικής διαδικασίας, βασίμου ενστάσεως της κατηγορουμένης, για μη ακριβή καθορισμό της πράξης και εσφαλμένη αναγραφή των ποινικών διατάξεων (ΥΑ) π...


<< Επιστροφή