<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αιγιαλός
1)
1085/2017 Μεταβολή αιγιαλού και παραλίας και κατάληψη δημοσίου
κτήματος. Παραγραφή υπό όρο της ποινής που επιβλήθηκε για την
κατάληψη δημοσίου κτήματος με βάση το Ν. 4411/2016 πριν από τη
συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Υπέρβαση εξουσίας από το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο ως προς το έγκλημα της κατάληψης δημοσίου
κτήματος, αφού αντί να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της εφέσεως και
ya-διαβιβάσει την απόφαση ως προς το έγκλημα αυτό για να τεθεί από
τον Εισαγγελέα Εφετών στο αρχείο ...
2)
2497/2008 Αιγιαλός. Έννοια, προσδιορισμός. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης βάσης. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται αν είχε καθοριστεί η οριογραμμή του αιγιαλού με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής ή καθορίστηκε (παρεμπιπτόντως) από το Δικαστήριο.


<< Επιστροφή