<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Κατάσχεση εντύπου
1)
2465/2008 Κατάσχεση εντύπου. Έφεση από την εκδότρια του εντύπου ανώνυμη εταιρία κατά βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών με το οποίο διατηρήθηκε η κατάσχεση. Απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης, διότι η έφεση ασκήθηκε από δικηγόρο χωρίς στην έκθεση εφέσεως, πέραν του συμβολαιογραφικού προς αυτή πληρεξουσίου, να προσαρτάται αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας και πρακτικό του Δ.Σ. αυτής από το οποίο να προκύπτουν οι εξουσίες εκείνου που δίδει την πληρεξουσιότητα. Αναίρεση του βουλεύματος για αρνητικ...
2)
2466/2008 Κατάσχεση εντύπου. Αναίρεση από την εκδότρια του εντύπου ανώνυμη εταιρία κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών με το οποίο διατηρήθηκε η κατάσχεση. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει.


<< Επιστροφή