<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Έκρηξη από αμέλεια
1)
2259/2008 Παράβαση άρθρου 11 παρ. 6 του Ν. 2168/1993. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Έκρηξη από αμέλεια (άρθρα 270, 272 ΠΚ). Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία. Δεν εκτίθενται παντάπασι στην καταδικαστική απόφαση πραγματικά περιστατικά δηλωτικά της αμελούς συμπεριφοράς του κατηγορουμένου.


<< Επιστροφή