<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ζωοκλοπή
1)
1850/2009 Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που ιδρύει τον από το άρθ. 510§1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγο αναίρεσης. Κατά τα άρθ. 19§§ 1 και 4 και 20§1β ν.2523/1997 ως αυτουργοί του αδικήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται στις ΕΠΕ οι διαχειριστές τους και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν ο κάθε εταίρος. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι με αυτήν ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για το ως άνω αδίκημα ως νόμιμος εκπρόσωπος Ε.Π.Ε., χωρίς να διευκρινίζετ...
2)
1958/2008 Ζωοκλοπή από κοινού. Απορρίπτει.


<< Επιστροφή