<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Κρέατος προϊόντα
1)
1852/2008 Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 18 (19) του ΠΔ 204/1996 (παρασκευή και αποθήκευση προϊόντων κρέατος σε καταστήματα λιανικής πωλήσεως κατόπιν αδείας δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχη μετά εισήγηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας), λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως, διότι προς θεμελίωση ευθύνης των αναιρεσειόντων για το ανωτέρω αδίκημα δεν αρκεί μόνη η ιδιότητά τους ως Προέδρου και Αντιπροέδρου αντιστοίχως του ΔΣ της ΑΕ σε σούπερ-μάρκετ της οποίας λε...


<< Επιστροφή