<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών
1)
1829/2008 Παράβαση των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 1α και 16 παρ. 1α του Ν. 1966/1991. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως και της παρεμπίπτουσας απορριπτικής αιτήματος αναβολής της δίκης.


<< Επιστροφή