<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Πρόκληση για τέλεση πλημμελήματος
1)
1728/2008 Πρόκληση για την εκτέλεση πλημμελήματος (άρθρ. 186 § 2 ΠΚ). Απορρίπτονται ως αβάσιμοι: Α) λόγοι (Α’ & Β’) περί ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, β) λόγος περί κακής συνθέσεως του Δικαστηρίου (Όχι αναγκαία η μνεία του είδους του κωλύματος Δικαστών και Εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας, εφόσον δεν συμπράττει στην έκδοση της αποφάσεως, δεν κωλύεται να μετάσχει στις δίκες του Α’ και Β’ βαθμού) και γ) περί ελλείψεως αιτιολογίας ως προς την ενοχή και την απόρριψη αιτήματος για παροχή ελαφρυντικών (άρθρ. 8...


<< Επιστροφή