<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Απαράδεκτο αναιρέσεως
1)
1481/2018 Από κοινού κατ' εξακολούθηση διακεκριμένη κλοπή τετελεσμένη και σε
απόπειρα. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι λόγοι. Ορισμένες αιτιάσεις
απαράδεκτες. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως και επιβάλλει τα έξοδα.
2)
1495/2018 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση κατηγορουμένου για έλλειψη
αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή και υπέρβαση εξουσίας. Αόριστοι
οι λόγοι περί ελλείψεως αιτιολογίας, περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και περί υπερβάσεως εξουσίας. Αόριστες και
απαράδεκτες και οι λοιπές αιτιάσεις του αναιρεσείοντος. Απορρίπτει αναίρεση ως
απαράδεκτη.
3)
85/2015 Μετά την κατάργηση του άρθρου 482 ΚΠΔ με τον ν. 3904/2010, δεν επιτρέπεται άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από τον κατηγορούμενο κατά βουλεύματος. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 6§1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20§1 του Συντάγματος ούτε είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 25 του Συντάγματος. Απόρριψη αιτήσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος ως απαράδεκτης.
4)
145/2015 Απαράδεκτη αναίρεση κατά αθωωτικής απόφασης πρωτοβαθμίου δικαστηρίου από την πολ. Ενάγουσα ΑΕ, διότι η άνω αναιρεσείουσα- πολιτικώς ενάγουσα δεν καταδικάστηκε σε αποζημίωση ή σε δικαστικά έξοδα και επομένως δεν δικαιούται κατά νόμο σε άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως, προσθέτως, δεν προσαρτάται στην άνω έκθεση αναιρέσεως ειδικό πληρεξούσιο της αναιρεσείουσας προς τον καταθέσαντα την κρινόμενη αναίρεση πληρεξούσιο δικηγόρο της.
5)
202/2015 Μετά την κατάργηση του άρθρου 482 ΚΠΔ με τον ν. 3904/2010, δεν επιτρέπεται άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από τον κατηγορούμενο κατά βουλεύματος. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 6§1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20§1 του Συντάγματος ούτε είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 25 του Συντάγματος. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος συμβουλίου εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος κατά βουλεύματος συμβουλίου πλημμελειοδικών, ως ...
6)
1011/2015 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως απαράδεκτη, ως εκπρόθεσμη μετά το 10ήμερο από της καταχώρησής της στο οικείο βιβλίο και ελλείψει επίκλησης οιουδήποτε λόγου ανώτερης βίας που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο.
7)
1014/2015 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως απαράδεκτη, ως εκπρόθεσμη μετά το 10ήμερο από της καταχώρησής της στο οικείο βιβλίο και ελλείψει επίκλησης οιουδήποτε λόγου ανώτερης βίας που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο.
8)
900/2013 Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος από κατηγορούμενο. Από την έναρξη ισχύος του άρ.34 γ του νόμου 3904/23-12-2010 καταργήθηκε το αρ. 482 ΚΠΔ και για τα βουλεύματα που εκδόθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος του, ο κατηγορούμενος δεν έχει πλέον δικαίωμα άσκησης αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος και αν ασκήσει αναίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.


<< Επιστροφή