<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Μαγνητοταινία
1)
813/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία. Έννοια. Το κατά το άρθρο 366 παρ. 2 του Π.Κ. τεκμήριο δεν αντίκειται στις διατάξεις 4 παρ. 1, 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 της ΕΣΔΑ. Αιτιολογημένη καταδίκη για τις άνω πράξεις. Μετ’ αναίρεση αποφάσεως δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, ο πολιτικώς ενάγων καλώς παρίσταται εφόσον πρωτοδίκως είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Εάν δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, το δικαστήριο οφείλει να ερευνήσει ...
2)
17/1993 Ο αρμόδιος για την πειθαρχική δίωξη δεν δύναται να επικαλεσθεί ως αποδεικτικό μέσο δημοσιεύματα του τύπου, που αναφέρουν παρανόμως αποτυπωθείσες τηλεφωνικές συνομιλίες δικαστικών λειτουργών. Ο αρμόδιος για την πειθαρχική δίωξη μπορεί ανεξαρτήτως πηγής γνώσεως να ερωτήσει οποιονδήποτε δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό αν παρενέβη ή όχι σε συνομιλία του με συνάδελφό του υπέρ ή κατά διαδίκου και να ερευνήσει περαιτέρω πειθαρχικώς την υπόθεση, αλλά δεν δύναται να επικαλεσθεί ως αποδεικτικό μέσο δημο...


<< Επιστροφή