<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Κανονισμός αρμοδιότητας
1)
1173/2016 Κανονισμός αρμοδιότητας Εισαγγελέα Εφετών
Εύβοιας. Δεκτή.
2)
1175/2016 Κανονισμός αρμοδιότητας Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά , σύγκρουση σχετικά με την αρμοδιότητα μεταξύ εισαγγελέων για εγκλήματα που συνέβησαν σε πλοίο. Δεκτή.
3)
175/2015 Κανονισμός αρμοδιότητας. Μήνυση για παράβαση καθήκοντος σε βάρος εισαγγελικού λειτουργού που υπηρετεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Παραπέμπει στις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, σ' αυτές του Εφετείου Πειραιώς.
4)
201/2015 Κανονισμός αρμοδιότητας. Μήνυση για καταδολίευση δανειστών σε βάρος δικαστικής λειτουργού που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Παραπέμπει σης Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, σ' αυτές του Εφετείου Πειραιώς, και ως προς τον έτερο μηνυόμενο λόγω συναφείας.
5)
387/2015 Κανονισμός Αρμοδιότητας.
Παραπέμπει σε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς κλπ Αρχές για χειρισμό μήνυσης κατά Δικαστών και Εισαγγ. Λειτουργού, που υπηρετούν στο Πρωτ. Αθηνών και στην Εισαγγ. Πρωτ. Αθηνών αντίστοιχα.
6)
437/2015 Κανονισμός Αρμοδιότητας.
Παραπέμπει σε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς κλπ Αρχές για χειρισμό μήνυσης κατά Δικαστών και Εισαγγ. Λειτουργού, που υπηρετούν στο Πρωτ. Αθηνών και στην Εισαγγ. Πρωτ. Αθηνών αντίστοιχα.
7)
494/2015 Κανονισμός Αρμοδιότητας.Παραπέμπει σε Εισαγγελέα Εφετών Ευβοίας κ.λπ. Αρχές για χειρισμό μήνυσης κατά Δικαστών, που υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών και στο Εφετείο Πειραιώς.

8)
1055/2015 Παραπέμπει σε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κλπ Αρχές για χειρισμό μήνυσης κατά Εισαγγ. Λειτουργού, που υπηρετεί στην Εισαγγ. Πρωτ. Πειραιώς.
9)
1106/2015 Κανονισμός αρμοδιότητας 136 Κ.Π.Δ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής μήνυσης σε βάρος δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας
10)
1153/2015 Κανονισμός Αρμοδιότητας.
Παραπέμπει σε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας κλπ Αρχές Λαμίας, για χειρισμό Μήνυσης κατά Εισαγγ.. Λειτουργού, που υπηρετεί σε Εισαγγ. Πρωτοδ. Πειραιώς.
11)
263/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών,κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Εισαγγελικών και Δικαστικών Λειτουργών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και λοιπές Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
12)
331/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος εισαγγελικών
λειτουργών, δύο από τους οποίους υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Παραπέμπει στις
Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δεδομένου ότι στην
περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου
Αθηνών, και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, σΛ αυτές του Εφετείου Πειραιώς,
ως προς όλους τους εγκαλουμένους λόγω συναφείας.
13)
385/2013 Κανονισμός Αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας και λοιπές Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου Χαλκίδας και Εφετείου Χαλκίδας..
14)
386/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και Δικαστικών αρχών κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας (προκαταρκτικής εξετάσεως). Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
15)
387/2013 Κανονισμός Αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών Πρωτοδικείου Πειραιώς και Χαλκίδας, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και λοιπές Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου Αθηνών και Εφετείου Αθηνών.
16)
626/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας.
17)
627/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας.
18)
628/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών Πρωτοδικείου Πειραιώς, ακόμη κα στο στάδιο προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και λοιπές Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου Αθηνών και Εφετείου Αθηνών.
19)
830/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει έγκληση κατά Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά σε Εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές Αθηνών.
20)
836/2013 Κανονισμός Αρμοδιότητας. Παραπέμπει προσφυγή κατά παραπεμπτικού κλητηρίου θεσπίσματος εγκαλούντος, για ψευδή καταμήνυση, που αφορά έγκληση αυτού κατά Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών Αθηνών κλπ δικαστικών από αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών σε Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά.
21)
886/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας. Μήνυση για παράβαση καθήκοντος σε βάρος Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και άλλων προσώπων. Παραπέμπει στις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο υπηρετεί ο εγκαλούμενος, και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, σε αυτές του Εφετείου Πειραιώς, και ως προς τους λοιπούς εγκαλούμενους λόγω συναφείας.
22)
1387/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας, άρθρο 136 Κ.Π.Δ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής έγκλησης σε βάρος δικαστικού λειτουργού του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας.
23)
1484/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας. Υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών η δικογραφία για να καθοριστεί από τον Άρειο Πάγο η αρμοδιότητα των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών για τον αναφερόμενο Εισαγγελικό Λειτουργό, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς – Παραπέμπει στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών.
24)
1570/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας 136 Κ.Π.Δ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής έγκλησης σε βάρος δικαστικού λειτουργού του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας.
25)
1571/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας 136 Κ.Π.Δ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής έγκλησης σε βάρος δικαστικού λειτουργού του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας.
26)
130/2012 Παραπέμπει εκδίκαση προσφυγής κατά Διάταξης Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, απορριπτικής εγκλήσεως κατά Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σε Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς .
27)
131/2012 Παραπέμπει εκδίκαση προσφυγής κατά Διάταξης Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, απορριπτικής εγκλήσεως κατά Αντεισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας σε Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς .
28)
247/2012 Ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς ορίζεται ως αρμόδιος για να αποφανθεί επί της εν λόγω προσφυγής και εφόσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση να ορισθούν ως αρμόδιες δικαστικές Αρχές αυτές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιά καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές.
29)
358/2012 Βούλευμα. Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών: Ο Εισαγγελεύς Εφετών Αθηνών. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές Αθηνών σε εκείνες του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
30)
402/2012 Ορίζει, ως αρμόδιες, τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών και της αντίστοιχης Εισαγγελίας, για το χειρισμό της (επέχουσας θέση εγκλήσεως) προσφυγής κατά Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς.
31)
498/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας 136 Κ.Π.Δ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής συμπληρωματικής μηνυτήριας αναφοράς σε βάρος δικαστικών λειτουργών και Εισαγγελικού λειτουργού του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας. Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών στο Πρωτοδικείο Πειραιά και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και τ...
32)
580/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αναφορά κατά Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, ήδη Αθηνών, για παράβαση καθήκοντος. Παραπέμπει από τις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών (στις οποίες είχε παραπεμφθεί από αυτές του Πρωτοδικείου Πειραιώς με απόφαση του Αρείου Πάγου, σε συμβούλιο), σ' αυτές του Πρωτοδικείου Θηβών. Αρμόδιος για τον κανονισμό ο Άρειος Πάγος, σε συμβούλιο, γιατί στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών,...
33)
586/2012 ΟΡΙΖΕΙ κατά παραπομπή αρμόδιες να αποφανθούν αντί των αρμοδίων Δικαστικών, Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών του Πρωτοδικείου Αθηνών τις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Θηβών.
34)
587/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αναφορά κατά Προέδρων Εφετών Αθηνών κ.λπ. για αποσιώπηση λόγου εξαιρέσεως. Θέση στο αρχείο. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς για να κρίνει αυτός για την ορθότητα ή μη της αρχειοθετήσεως και, αν συντρέξει περίπτωση, στις ανακριτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς.
35)
597/2012 Παραπέμπει την υπόθεση στις Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς και στις αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, αν ήθελε συντρέξει νόμιμη περίπτωση.
36)
598/2012 Διατάσσει την παραπομπή της αναφοράς-έγκλησης Πρωτοδίκη του Πρωτοδικείου Αθηνών, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς, καθώς και αν συντρέξει περίπτωση και στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
37)
601/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας από τον Άρειο Πάγο. Υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Εφετών (προκειμένου να καθοριστεί από το Δικαστήριο αυτό η αρμοδιότητα των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών), η ποινική δικογραφία που αφορά εισαγγελικό λειτουργό, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Παραπέμπει στις αρχές (Εισαγγελικές και δικαστικές ) Πειραιά.
38)
722/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας. Υποβολή αναφοράς κατά δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών Αθηνών για παράβαση καθήκοντος. Παραπέμπει στις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών.
39)
730/2012 Κανονισμός Αρμοδιότητας. Παραπέμπει μηνυτήρια αναφορά κατά Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Πατρών, Ευβοίας και Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς.
40)
731/2012 Κανονισμός Αρμοδιότητας. Παραπέμπει Μηνυτήρια Αναφορά κατά Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κλπ σε Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς.
41)
946/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας από τον Άρειο Πάγο. Υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Εφετών (προκειμένου να καθοριστεί από το Δικαστήριο αυτό η αρμοδιότητα των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών), η ποινική δικογραφία που αφορά εισαγγελικό λειτουργό, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Παραπέμπει στις αρχές (Εισαγγελικές και δικαστικές) Πειραιά.-
42)
1475/2012 Κανονισμός Αρμοδιότητας, άρθρο 136 ΚΠΔ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Εισαγγελικού λειτουργού της Εισαγγελίας Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
43)
1516/2012 Κανονισμός Αρμοδιότητας (άρθρ. 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Προέδρου Πρωτοδικών Πρωτοδικείου Αθηνών και λόγω συναφείας για τον έτερο εγκαλούμενο δικηγόρο Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
44)
1517/2012 Κανονισμός Αρμοδιότητας (άρθρ. 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Προέδρου Πρωτοδικών Πρωτοδικείου Αθηνών και λόγω συναφείας για τον έτερο εγκαλούμενο δικηγόρο Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
45)
1519/2012 Το Εφετείο που στην περιφέρεια του έχει ένα μόνο Πρωτοδικείο υποχρεωτικά παραπέμπει την αίτηση κανονισμού αρμοδιότητος στον Άρειο Πάγο.
46)
1520/2012 Το Εφετείο που στην περιφέρεια του έχει ένα μόνο Πρωτοδικείο υποχρεωτικά παραπέμπει την αίτηση κανονισμού αρμοδιότητος στον Άρειο Πάγο.
47)
153/2010 Αρμοδιότητα κατά παραπομπή. Παραπέμπεται η εκδίκαση εφέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως με εγκαλούντα δικαστικό λειτουργό, από το αρμόδιο Πενταμελές Εφετείο σε άλλο.
48)
184/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας.
49)
194/2010 Παραπομπή σε άλλο δικαστήριο λόγω της πιθανότητας διασάλευσης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο αρμόδιο Δικαστήριο από άτομα ομόθρησκα προς τον κατηγορούμενο κατ' άλλων μη ομοθρήσκων με αυτά ατόμων.
50)
283/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Η παραπομπή γίνεται και όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας. Παραπέμπει στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Πατρών.
51)
317/2010 Αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή, λόγω της ιδιότητος του εγκαλουμένου ως Εισαγγελικού λειτουργού για παραπομπή της υποθέσεως επί προσφυγής κατά της απορριπτικής διατάξεως της Εισαγγελέως, περί ασκήσεως ποινικής διώξεως κατά του εγκαλούμενου Εισαγγελέα από τις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Δικαστηρίου στο οποίο υπήρξε ο εγκαλούμενος Εισαγγελικός λειτουργός, στις αντίστοιχες αρχές άλλου Εφετείου. Η αίτηση γίνεται δεκτή και ...
52)
320/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Η παραπομπή γίνεται και όταν η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κυρίας διαδικασίας. Ορίζει κατά παραπομπή αρμόδιο Δικαστήριο.
53)
440/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιες τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου αυτού.
54)
460/2010 Αρμοδιότητα κατά παραπομπή. Προσφυγή εγκαλούντος κατά απορριπτικής διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με εγκαλούμενο Εισαγγελικό λειτουργό. Παραπέμπεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών, με τον οποίο συνυπηρετεί ο εγκαλούμενος, σε άλλον Εισαγγελέα Εφετών για να αποφανθεί επ' αυτής.
55)
530/2010 Βούλευμα. Κανονισμός αρμοδιότητας. Αίτηση κατηγορουμένου που παραπέμφθηκε με δύο διαφορετικά βουλεύματα για τις αυτές πράξεις στο ακροατήριο δύο διαφορετικών δικαστηρίων. Προϋποθέσεις (ΑΠ 228/2007). Το αρχικό βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκε και ο κατηγορούμενος, λόγω συνάφειας, ανακλήθηκε σιωπηρώς ως προς τον αιτούντα που κατηγορείται μόνον για πλημμελήματα, ως προς τον οποίο και έναν ακόμη κατηγορούμενο, διατάχθηκε ο χωρισμός της υποθέσεως και παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο του αρμόδιου Τριμελο...
56)
615/2010 Αρμοδιότητα κατά παραπομπή. Προσφυγή εγκαλούντος κατά απορριπτικής διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με εγκαλούμενο εισαγγελικό λειτουργό. Παραπέμπεται ο εγκαλούμενος, σε άλλον Εισαγγελέα Εφετών για να αποφανθεί επ' αυτής.
57)
618/2010 Αρμοδιότητα κατά παραπομπή. Προσφυγή εγκαλούντος κατά απορριπτικής διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με εγκαλούμενους εισαγγελικούς λειτουργούς. Παραπέμπεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών, με τον οποίο συνυπηρετούν οι εγκαλούμενοι σε άλλον Εισαγγελέα Εφετών για να αποφανθεί επ' αυτής.
58)
736/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών.
59)
852/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Εγκαλούμενος δικαστικός λειτουργός (Αντεισαγγελέας Εφετών) της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Εκκρεμεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών προσφυγή κατ' άρθρο 48 ΚΠΔ, κατά της απορριπτικής, κατ' άρθρο 47 του ίδιου κώδικα, διατάξεως της εγκλήσεως του Εισαγγελέως Πλημ/κων Χαλκίδας. Παραπέμπεται η υπόθεση στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιά (ΑΠ 1957/2009, ΑΠ 29/2009 και 948/2008) -.
60)
875/2010 Ορίζει κατά παραπομπή αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και τις δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιώς. Εγκαλούμενος δικαστικός λειτουργός με τον βαθμό του Εφέτη. Συντρέχει περίπτωση παραπομπής και κατά το στάδιο της προδικασίας και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Ορίζει κατά παραπομπή αρμόδιο να αποφανθεί τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
61)
959/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως συντρέχει όχι μόνο κατά το στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και εκείνο της προδικασίας και όταν δεν έχει ασκηθεί ακόμα ποινική δίωξη.
62)
983/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή υπόθεσης με κατηγορουμένη Αντεισαγγελέα Εφετών για πλημμέλημα σωματικής βλάβης από αμέλεια από Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) - (κανονισμός αρμοδιότητας). .
63)
1043/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Διατάσσει την παραπομπή στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών και τις αντίστοιχες του Εφετείου Αθηνών.
64)
1252/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Δικαιολογητικός λόγος είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του. Η παραπομπή πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κύριας διαδικασίας αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας αφού και γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος. Παραπέμπει σε Εισαγγελέα άλλου Δικαστηρίου.
65)
1256/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Προσφυγή κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Παραπέμπει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Α για τον Εφέτη Β, και λόγω συνάφειας και για λοιπούς.
66)
1257/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αποφατική σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ του Τριμελούς Εφετείου και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (άρθρο 132 §§ 1-2 ΚΠΔ). Ο Αντιδήμαρχος δεν υπάγεται στην ιδιάζουσα δωσιδικία του άρθρου 111 § 7 ΚΠΔ για παράβαση καθήκοντος, και συνεπώς δικάζεται σε πρώτο βαθμό από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο (στην ιδιάζουσα δωσιδικία υπάγονται οι Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων). Ορίζει αρμόδιο δικαστήριο το Τριμελές Πλημμελειοδικείο.
67)
1603/2010 Κανονισμός Αρμοδιότητος. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
68)
1604/2010 Κανονισμός Αρμοδιότητος. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
69)
1632/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει μηνυτήριες αναφορές στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, καθώς και Ποινικά Δικαστήρια Αθηνών.
70)
1641/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Προσφυγή κατά εισαγγελικής διατάξεως, με την οποία απορρίφθηκε έγκληση κατά δικαστικών λειτουργών, στους οποίους περιλαμβάνεται και Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, για συκοφαντική δυσφήμηση. Παραπέμπει την προσφυγή ως προς τον ανωτέρω και, λόγω συνάφειας, και ως προς τους λοιπούς στις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Εφετείου Λαμίας.
71)
1642/2010 Κανονισμός Αρμοδιότητας. Παραπέμπει 2 εγκλήσεις κατά Εισαγγελέα Πλημ/κών Πειραιώς σε Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές.
72)
1662/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας 136 ΚΠΔ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν της υποβολής εγκλήσεως σε βάρος εισαγγελικού λειτουργού της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας (προκαταρτικής εξετάσεως). Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
73)
1705/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αρμόδια Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και Δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά.
74)
1730/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Προσφυγή κατά εισαγγελικής διατάξεως, με την οποία απορρίφθηκε έγκληση κατά τεσσάρων εισαγγελικών λειτουργών, από τους οποίους οι τρεις είναι Αντεισαγγελείς Εφετών Αθηνών, για συκοφαντική δυσφήμηση. Παραπέμπει την προσφυγή ως προς τους ανωτέρω και, λόγω συνάφειας, και ως προς τον τέταρτο στις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Εφετείου Λαμίας.
75)
1742/2010 Βούλευμα. Κανονισμός αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελέας Εφετών Α0ηνών. Παραπέμπεται η υπό0εση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές Α0ηνών σε εκείνες του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
76)
1769/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Προσφυγή κατά απορριψάσης την αίτηση - εξήγηση κατά δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν στο Εφετείο - Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Παραπομπή της από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και στις εκεί αρμόδιες δικαστικές - εισαγγελικές αρχές.
77)
1840/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και στις άλλες δικαστικές αρχές του Πειραιά.
78)
1851/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς την αίτηση της Εφέτου Αθηνών που υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και ζητούσε την άσκηση εφέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση, και λόγω συνάφειας και για συγκατηγορουμένους της.
79)
1904/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Πότε οι στρατιωτικοί υπάγονται κατ' εξαίρεση στα κοινά ποινικά δικαστήρια. Αίρεται η αποφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κοινών και στρατιωτικών δικαστικών αρχών, εκ του ότι ο εισαγγελέας του Ναυτοδικείου Πειραιά και ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών Ναυπλίου, αρνούνται να επιληφθούν των αξιοποίνων πράξεων που φέρονται ότι διαπράχθησαν από λιμενικούς, με τη συμμετοχή των ωφεληθέντων ιδιωτών. Αν στο έγκλημα συμμετείχαν στρατιωτικοί και ιδιώτες και, το έγκλημα είναι του κο...
80)
2032/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις αντίστοιχες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Λαμίας
81)
2034/2010 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει έγκληση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, καθώς και στα ποινικά Δικαστήρια Αθηνών.
82)
2055/2010 Βούλευμα. Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών: Ο Εισαγγελεύς Εφετών Αθηνών. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές Αθηνών σε εκείνες του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
83)
29/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
84)
30/2009 αρμοδιότητας (Αφορά τον Αντιεισαγγελέα Εφετών Αθηνών) - Παραπέμπει στις Δικαστικές Αρχές Πειραιώς.
85)
147/2009 Απορρίπτει αίτηση κανονισμού αρμοδιότητας κατηγορουμένου για λόγους δημόσιας τάξης.
86)
184/2009 Κανονισμός αρμοδιότητος. Παραπομπή υποθέσεως από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιώς, για λόγους δημόσιας τάξεως.
87)
211/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας αρθρ. 136 του ΚΠΔ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν της υποβολής εγκλήσεως σε βάρος δικαστικών λειτουργών του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας (προκαταρτικής εξετάσεως). Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
88)
341/2009 Κανονισμός αρμοδιότητος. Άρση της συγκρούσεως αρμοδιότητας μεταξύ του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Αρμόδιο δικαστήριο καθ’ ύλη προς εκδίκαση πλημμελημάτων που τέλεσε αντιπρόεδρος της Κοινότητας, κατά το χρόνο που ασκούσε καθήκοντα προέδρου, γιατί ο πρόεδρος της Κοινότητας είχε πεθάνει, είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο και όχι το Τριμελές Εφετείο. Δεν υπάγεται στην ιδιάζουσα δωσιδικία του άρθρου 145 παρ. 1 και 2 Ν. 3463/2006.
89)
362/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας 136 του ΚΠΔ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν της υποβολής εγκλήσεως σε βάρος δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας (προκαταρτικής εξετάσεως). Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
90)
369/2009 Κανονισμός αρμοδιότητος. Δεκτή η αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών και ορίζει αρμόδιο κατά παραπομπή να αποφανθεί επί της προσφυγής του εγκαλούντος κατά Εισαγγελικού λειτουργού που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και τις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
91)
370/2009  
92)
385/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ποιος νομιμοποιείται να ζητήσει την παραπομπή σε ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 136 ΚΠΔ. Απορρίπτει.
93)
460/2009  
94)
572/2009 Κανονισμός αρμοδιότητος. Παραπομπή μηνυτήριας αναφοράς για Εισαγγελείς Πρωτοδικών Πειραιώς στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
95)
666/2009 Βούλευμα. Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών: Ο Εισαγγελεύς Εφετών Πειραιώς. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές Πειραιώς σε εκείνες του Πρωτοδικείου Αθηνών (κανονισμός αρμοδιότητας).
96)
788/2009 Κανονισμός αρμοδιότητος. Άρθρο 136 ε΄ ΚΠΔ, άρθρο 137 παρ. 1 γ΄ ΚΠΔ. Κατόπιν αιτήσεως Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς ορίζει αρμόδιο δικαστήριο το Πρωτοδικείο Αθηνών και την Εισαγγελία Πρωτοδικών, διότι ο εγκαλούμενος υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, η οποία είναι η μόνη στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς και λόγω συνάφειας και για την διευθύντρια του Νοσοκομείου Κρατουμένων.
97)
935/2009 Κανονισμός Αρμοδιότητας για έγκληση κατά 3 Δικαστών του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Διατάσσει την παραπομπή της μηνύσεως κατά 3 δικαστών του Πρωτοδικείου Πειραιώς από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πειραιώς στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Εφετείου Αθηνών.
98)
1018/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Καταγγελία κατά εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν σε Δικαστήρια περιφέρειας Αθηνών. Παραπομπή σε Εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές άλλου Εφετείου. Παραπέμπει στις αρχές του Πειραιά.
99)
1019/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Καταγγελία κατά Εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Παραπομπή σε Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές άλλου Εφετείου. Παραπέμπει στις αρχές του Πειραιά.
100)
1026/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αίρει την αποφατική σύγκρουση αρμοδιότητας. Προσδιορίζει ως αρμόδια δικαστήρια τα στρατιωτικά ποινικά δικαστήρια.
101)
1052/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ποιος αποφασίζει. Παραπομπή γίνεται και κατά το στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής δίωξης. Ορίζει αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά και τις αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές.
102)
1055/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει τον Εισαγγελέα Εφετείου Θράκης και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Ροδόπης και Εφετείου Θράκης και τις αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές.
103)
1096/2009 Κανονισμός αρμοδιότητος. Παραπομπή υποθέσεως από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς, για λόγους δημόσιας τάξεως. Παραπέμπει στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά.
104)
1205/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στις αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς για να κριθεί η προσφυγή ιδιώτη κατά απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας σε έγκλησή του κατά δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν στο Εφετείου Αθηνών κα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
105)
1218/2009 Κανονισμός Αρμοδιότητας για να ορισθούν οι αρμόδιες Εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για να κρίνουν επί της προσφυγής του εγκαλούντος κατά της απορριπτικής Εισαγγελικής διάταξης της έγκλησης του κατά δικαστικού λειτουργού. Παραπέμπει στις δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών.
106)
1222/2009 Κανονισμός αποφατικής κατά τόπον αρμοδιότητας για έγκληση μεταξύ πολλών Δικαστηρίων ή Ανακριτικών Αρχών. Δέχεται την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας και προσδιορίζει ως αρμόδιο Δικαστήριο, εκείνο της Καλαμάτας, του τόπου κατοικίας της πρώτης εγκαλούμενης φυσικού αυτουργού και τις Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές της Καλαμάτας.
107)
1388/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και τις δικαστικές αρχές του Εφετείου Εισαγγελίας Εφετών και του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
108)
1401/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας για αναφορά κατά τριών Δικαστών του Εφετείου Αθηνών. Διατάσσει την παραπομπή της μηνύσεως κατά τριών δικαστών του Εφετείου Αθηνών από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου να κρίνει για την ορθότητα ή μη της αρχειοθέτησης αναφοράς κατά τριών δικαστών και στις ανακριτικές και στις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Εφετείου Πειραιώς, σύμφωνα με τα άρθρα 43 παρ. 2 ΚΠΔ, 136 και 137 παρ. 1γ ΚΠΔ.
109)
1417/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει ως αρμόδιες τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών και της αντίστοιχης Εισαγγελίας.
110)
1448/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και τις λοιπές δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών και τις αντίστοιχες εισαγγελίες.
111)
1481/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας 136 του ΚΠΔ - Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν της υποβολής εγκλήσεως σε βάρος εισαγγελικού λειτουργού της εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας, (προκαταρτικής εξετάσεως). Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών.
112)
1492/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ποιο συμβούλιο αποφασίζει. Η παραπομπή καταλαμβάνει και το στάδιο της προδικασίας, αφού συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος (εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας του δικαστικού λειτουργού). Ορίζει αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και τις δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά και τις αντίστοιχες εισαγγελικές αρχές.
113)
1577/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας για δικαστικό λειτουργό. Παραπομπή σε αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές.
114)
1628/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας για δικαστικούς λειτουργούς. Ορισμός δικαστικών αρχών για εξέταση προσφυγής κατά απορριπτικής διάταξης Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
115)
1801/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές της Λαμίας.
116)
1802/2009 Αναφορά κατά δικαστικού λειτουργού για παράβαση καθήκοντος - προκαταρκτική εξέταση - απόρριψη αναφοράς με διάταξη εισαγγελέα - προσφυγή. Παραπομπή της υπόθεσης σε άλλη εισαγγελική και δικαστική αρχή, διότι ο καταγγελλόμενος υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρ. 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο (άρθρ. 136 ε΄ και 137 § 1 γ΄ ΚΠΔ). Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πειραιά.
117)
1839/2009 Βούλευμα Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελεύς Εφετών Αθηνών. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές Αθηνών σε εκείνες του πρωτοδικείου Πειραιώς.
118)
1840/2009 Βούλευμα Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελεύς Εφετών Πειραιώς. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές Πειραιώς σε εκείνες του πρωτοδικείου Αθηνών.
119)
1849/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Υποβολή εγκλήσεως κατά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και της Διευθύντριας του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού για παράβαση καθήκοντος. Παραπέμπει (και ως προς τη Διευθύντρια λόγω συναφείας) στις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Πειραιώς, στο οποίο υπηρετεί ο εγκαλούμενος εισαγγελέας.
120)
1957/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Εγκαλούμενοι δικαστικοί λειτουργοί (Εφέτες) του Εφετείου Αθηνών. Εκκρεμεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών προσφυγή κατ' άρθρο 48 ΚΠΔ κατά της απορριπτικής κατ' άρθρο 47 του ίδιου Κώδικα διατάξεως της εγκλήσεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών. Παραπέμπεται η υπόθεση στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιά.
121)
2009/2009 Επί παραπομπής για τοκογλυφία σε διαφορετικά δικαστήρια. Αίτηση κατηγορουμένου προς κανονισμό τοπικής αρμοδιότητας. Δέχεται ότι πρόκειται για κατ' εξακολούθηση πράξεις με αφορμή το ίδιο βιοτικό γεγονός. Καθορίζει ως αρμόδιο το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών.
122)
2082/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή σε άλλο ΜΟΔΑ αντί του αρμοδίου με αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για λόγους δημόσιας ασφάλειας και τάξης.
123)
2100/2009 Αρμοδιότητα κατά παραπομπή (άρθρ. 136 ΚΠΔ) Παραπέμπεται μήνυση κατά εισαγγελικών λειτουργών από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή σε άλλη.
124)
2115/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή από Πρωτοδικείο Πειραιώς στο Πρωτοδικείο Θηβών και Εφετείο Αθηνών για δικαστικούς λειτουργούς που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Πειραιώς και αλλαχού λόγω συνάφειας.
125)
2215/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας αρθρ. 136 ΚΠΔ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος δικαστικών λειτουργών και άλλων και στο στάδιο της προδικασίας όταν πρόκειται να κρίνει επί προσφυγής του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απέρριψε ως αβάσιμη την έγκληση του ο Εισαγγελέας Εφετών της ίδιας Εισαγγελίας Εφετών στην οποία υπηρετούσε κατά το χρόνο της προσφυγής εκ των μηνυόμενων εισα...
126)
2243/2009 Βούλευμα. Κανονισμός αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελέας Εφετών Λαρίσης. Εγκαλούμενος δικαστικός λειτουργός (Αντεισαγγελέας Εφετών) του Εφετείου Λαρίσης. Εκκρεμεί στον Εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης, προσφυγή κατ' άρθρο 48 ΚΠΔ, κατά της απορριπτικής, κατ' άρθρο 47 του ίδιου Κώδικα, διατάξεως της εγκλήσεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λαρίσης. Παραπέμπεται η υπόθεση στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Λαμίας (ΑΠ 29/2009 και 948/2008) -.
127)
2308/2009 Αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών περί καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή λόγω του ότι ο εγκαλούμενος είναι εισαγγελικός λειτουργός σε δικαστήριο που ανήκει στην περιφέρεια Εφετείου στο οποίο δεν υπάρχει άλλο πρωτοδικείο πλην εκείνου στο οποίο υπηρετεί ο εγκαλούμενος. Γίνεται δεκτή η αίτηση και διατάσσεται η παραπομπή της εγκλήσεως στις κατά κανονισμό αρμοδιότητας οριζόμενες Εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές.
128)
2392/2009 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις αρχές του Πειραιά.
129)
2442/2009 Αρμοδιότητα κατά παραπομπή (άρθρο 136 ΚΠΔ). Αν η παραπομπή επιβάλλεται από σοβαρούς λόγους σχετικούς με την δημόσια ασφάλεια και τάξη, ζητείται αυτή από τον εισαγγελέα του αρμόδιου δικαστηρίου ή του Αρείου Πάγου και αποφασίζει γι' αυτήν το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο. Γίνεται δεκτή αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και διατάσσεται η παραπομπή της εφέσεως του κατηγορουμένου από το ΜΟΕ Χανίων στο ΜΟΕ Πειραιώς.
130)
53/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας και παραπομπή για συζήτηση της υπόθεσης στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές άλλου Εφετείου.
131)
96/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας - Παραπέμπει Εισαγγελέα Εφετών Θράκης και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Θράκης και των αντιστοίχων Εισαγγελιών.
132)
238/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά.
133)
260/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές των δικαστηρίων του Πειραιά.
134)
486/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και στις Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών.
135)
487/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών.
136)
534/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
137)
559/2008 Παραπέμπει την υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, ώστε να αποφανθεί για έγκριση ή μη αρχειοθετήσεως δικογραφίας, η οποία εισήχθη για τον ίδιο λόγο κατ’ αρχήν στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, οπότε και ανέκυψε ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, λόγω του ότι μεταξύ των καταγγελλομένων προσώπων ένας είναι εφέτης και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών.
138)
590/2008 Παραπέμπει την υπόθεση στις Εισαγγελικές Αρχές και Δικαστικές του Πρωτοδικείου Πειραιά και αν συντρέχει περίπτωση στις αντίστοιχες του Εφετείου Πειραιά.
139)
634/2008 Παραπέμπει από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς στις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Θηβών.
140)
638/2008 Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιώς και τον αντιστοίχων Εισαγγελιών, αν ήθελε συντρέξει.
141)
697/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας και παραπομπή της υποθέσεως στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, επειδή ο καταγγελλόμενος είναι δικαστικός λειτουργός και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών.
142)
733/2008 Παραπέμπει στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
143)
776/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου Λαμίας.
144)
948/2008 Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.
145)
967/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Άρθρο 132 ΚΠΔ. Περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος ανακύπτει εάν αμφισβητείται η αρμοδιότης μεταξύ πολλών αρμοδίων δικαστηρίων ή ανακριτικών αρχών, που δεν υπάγονται το εν εις το άλλο δια το αυτό έγκλημα ή τα περισσότερα αυτά δικαστήρια ή ανακριτικές αρχές αρνήθηκαν να επιληφθούν διότι έκριναν ότι δεν είχαν αρμοδιότητα. Πότε καταφατική σύγκρουση αρμοδιότητος και πότε αποφατική - άρθρο 16 ΠΚ τόπος τέλεσης εγκλήματος άρθρο 122 ΠΚ.
146)
1005/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας κατά παραπομπή. Νοείται και κατά της προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως. Στην έννοια του κατηγορουμένου δικαστικού λειτουργού κατ’ άρθρο 136 περ. ε΄ ΚΠΔ περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την ταυτότητα της αιτίας που είναι η εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, ...
147)
1012/2008 Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
148)
1036/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αποφατική σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Τριμελούς Εφετείου, αρνηθέντων να δικάσουν έφεση κατηγορουμένου δικηγόρου κατά καταδικαστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για παράβαση του ΑΝ 86/1967. Ο Άρειος Πάγος είναι αρμόδιος να επιλύσει τη σύγκρουση αυτή αρμοδιότητας. Ορίζεται ως αρμόδιο να δικάσει την άνω έφεση το Τριμελές Πλημμελειοδικείου, διότι για παραβάσεις του ΑΝ 86/1967 δεν ισχύει η ειδική δωσιδικία του άρθρου 11...
149)
1038/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας από τον Άρειο Πάγο και όταν αμφισβητείται η αρμοδιότητα μεταξύ του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που επιλήφθηκε εφέσεως κατ’ αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και κηρύχθηκε αναρμόδιο καθ’ ύλην για να δικάσει και Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων. Προκειμένου για παραβάσεις του ΑΝ 86/1967, σύμφωνα με το άρθρ. 5 παρ. 13 του Ν. 1738/1987, δεν ισχύει η ειδική δωσιδικία του άρθρ. 111 παρ. 7 ΚΠΔ. Ορίζει το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ως αρμόδιο καθ’ ύλην δικαστήριο γ...
150)
1055/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας επί αποφατικής συγκρούσεως εισαγγελέων που υπάγονται σε διαφορετικά Εφετεία.
151)
1089/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Εφετείου Ναυπλίου.
152)
1135/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αιτών ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές του Εφετείου Αθηνών σε εκείνες του Εφετείου Πειραιώς.
153)
1144/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αιτών: Ο Εισαγγελέας Εφετών Πατρών. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές του Εφετείου Πατρών, σε εκείνες του Εφετείου Καλαμάτας.
154)
1146/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Κανονισμός αρμοδιότητας δικαστικών αρχών, κατόπιν εγκλήσεως σε βάρος εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών και προσφυγής από μέρους της εγκαλούσας, της οποίας η έγκληση τέθηκε στο αρχείο λόγω συναφείας, πρέπει να παραπεμφθεί και για τους εγκαλούμενους ιδιώτες. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και λοιπές Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές.
155)
1153/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στο Πρωτοδικείο και Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας.
156)
1241/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών.
157)
1335/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αποφασίζει την παραπομπή της υπόθεσης στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά.
158)
1336/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά και στις Δικαστικές Αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιά καθώς και στις αντίστοιχες Εισαγγελίες.
159)
1368/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει την υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
160)
1382/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας κατά παραπομπή για λόγους αναγόμενους στη δημόσια ασφάλεια και τάξη. Την παραπομπή στην περίπτωση αυτή αποφασίζει ο Άρειος Πάγος. Διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πειραιώς, διότι, ως εκ της φύσεως και των συνθηκών τελέσεως του εγκλήματος (ανθρωποκτονία από πρόθεση και άμεση σ’ αυτήν συνέργεια, οπλοφορία και οπλοχρησία), καθώς και της μεταξύ των οικογενειών θύματος και κατηγορουμένων, καταγομένων από την ίδια...
161)
1442/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή εγκλήσεων κατά δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς, στις ανακριτικές και λοιπές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών.
162)
1449/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει την υπόθεση από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς για να εξετάσει και κρίνει προσφυγή κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών, επειδή ο από τους εγκαλούμενους Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών και λόγω συνάφειας αναφορικά με τους λοιπούς εγκαλούμενους.
163)
1552/2008 Κανονισμός Αρμοδιότητας. Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως στον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας προκειμένου να προβεί στην έγκριση ή μη αρχειοθέτησης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.2 του ΚΠΔ.
164)
1808/2008 Αρνητική σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ του τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Εφετείου. Κανονισμός αρμοδιότητας από τον Άρειο Πάγο. Η αρμοδιότητα καθ’ ύλη κρίνεται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης.
165)
1809/2008 Αρνητική σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ του τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Εφετείου. Κανονισμός αρμοδιότητας από τον Άρειο Πάγο. Η αρμοδιότητα καθ’ ύλη κρίνεται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης.
166)
1870/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές του Εφετείου Πειραιώς.
167)
2104/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Δικαστικές Αρχές του Πειραιά.
168)
2105/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στις Δικαστικές Αρχές του Πειραιά.
169)
2128/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει ως αρμόδιες τις Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά και την Εισαγγελία Πρωτοδικών και Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.
170)
2129/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να αποφανθεί επί προσφυγής κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας.
171)
2132/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Απορρίπτει την αίτηση.
172)
2321/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιες τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά καθώς και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες.
173)
2390/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή δικαστικού λειτουργού για ποινικό αδίκημα από κατά τόπο αρμόδιο Εφετείο στο Εφετείο Πειραιώς.
174)
2397/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιες τις δικαστικές αρχές του Εφετείου, του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά.
175)
2595/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Δόλια χρεοκοπία ανώνυμης εταιρίας. Επιλήφθηκαν το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και, αφού, κηρύχθηκε και αυτό αναρμόδιο, παρέπεμψε στο καθ’ αυτό αρμόδιο Τριμελές Εφετείο (Κακουργημάτων) Θεσσαλονίκης, το οποίο κηρύχθηκε και αυτό αναρμόδιο. Αποφατική σύγκρουση καθηκόντων (αρμοδιότητας). Αίρεται, κατόπιν της αιτήσεως του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και ορίζεται, από το Συμβούλιο αυτό, εν συμβουλίω, ως αρμόδιο, το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης.
176)
2596/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Δέχεται. Ορίζει αρμόδιες τις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και του Εφετείου Λαμίας.
177)
2605/2008 Κανονισμός αρμοδιότητος. Άρθρ. 132 παρ. 1, 2 ΚΠΔ. Υφίσταται περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος επί αποφατικής σύγκρουσης αρμοδιότητος μεταξύ πλειόνων δικαστηρίων τα οποία απέσχον θεωρήσαντα εαυτά αναρμόδια. Άρθρ. 111 αριθ. 7, άρθρ. 145 παρ. 1 Ν. 3463/2006. Οι δήμαρχοι υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία του άρθρου 111 παρ. 7 ΚΠΔ, έχοντες την ιδιότητα αυτή είτε κατά τον χρόνο τελέσεως είτε κατά τον χρόνο εκδικάσεως. Κανονισμός αρμοδιότητος μεταξύ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων και Τριμελούς Εφε...
178)
2701/2008 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιες τις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών.
179)
1843/2007 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ: Κανονισμός για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
180)
1882/2007 Κανονισμός αρμοδιότητας 136, 137 ΚΠΔ.-Συντρέχει λόγος κανονισμού αρμοδιότητας και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της προκαταρκτικής εξετάσεως, σε βάρος Εισαγγελέως Εφετών, που εγκρίνει την αρχειοθέτηση της εγκλήσεως κατά το άρθρο 43 ΚΠΔ.
181)
1894/2007  
182)
1895/2007 Παραπέμπει την υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου, ώστε να αποφανθεί για έγκριση ή μη αρχειοθετήσεως δικογραφίας, η οποία εισήχθη για τον ίδιο λόγο κατ' αρχήν στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, οπότε και ανέκυψε ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, λόγω του ότι μεταξύ των μηνυομένων ένας είναι Εφέτης και υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών.
183)
1902/2007 Παραπέμπει στην Ει-σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
184)
1926/2007 Αρμοδιότητας κανονισμός(Ανακριτή). Αίτηση κατηγορουμένου για κανονισμό αρμοδιότητας κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 136 εδ. γ (για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας) προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανεπηρέαστη διεξαγωγή της δίκης. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
185)
1931/2007 Συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας και στο στάδιο της προδικασίας.
186)
1961/2007  
187)
2017/2007 Ανα-κύπτει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας και κατά το στάδιο της προδικασίας
188)
2080/2007 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παρα-πέμπει στις δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών
189)
2191/2007 Κανονισμός αρμοδιότητας - Επειδή ο εγκαλούμενος Εισαγγελέας Εφετών υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή, λόγω συμμετοχής δε και για την ενότητα της κρίσης και για τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
190)
2328/2007 Κανονισμός Αρμοδιότητας - Πα-ραπέμπεται η υπόθεση από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές Πει-ραιώς στον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου


<< Επιστροφή