<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Κατασχέσεως παραβίαση
1)
2274/2009 Καταδικαστική απόφαση για παραβίαση κατασχέσεως. Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία, γιατί δεν καθορίζεται ακριβώς ο χρόνος τελέσεως, και για εκ πλαγίου παραβίαση των διατάξεων για την παραγραφή και παραπομπή. Αναιρεί και παραπέμπει.
2)
429/2008 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή και έλλειψη αιτιολογίας για παραβίαση κατάσχεσης και υπεξαίρεσης. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.


<< Επιστροφή