<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αποχής δήλωση
1)
429/2015 Δεκτή δήλωση αποχής Αρεοπαγίτη από καθήκοντα του, ως μέλους συνθέσεως, σε υπόθεση ενώπιον ποινικού τμήματος του ΑΠ, η οποία είχε ήδη συζητηθεί, για λόγους ευπρέπειας, που συνίστανται στο ότι, κατά τη μελέτη της υποθέσεως, διαπιστώθηκε μέλος της οικογενείας του, κατά το παρελθόν, είχε κάνει άσκηση στο γραφείο του δικηγόρου, ο οποίος υπογράφει το δικόγραφο της αναιρέσεως. Αναβολή της υποθέσεως για να ανασυζητηθεί αυτή με νέα σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετέχει ο δηλών.
2)
441/2013 Δεκτή δήλωση αποχής Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου από καθήκοντά της σε υπόθεση ενώπιον ποινικού τμήματος ΑΠ που προεδρεύει, για λόγους ευπρέπειας.
3)
580/2013 Δήλωση αποχής της Αρεοπαγίτη Ειρήνης Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη από την άσκηση των καθηκόντων της στην υπόθεση αυτή εκ λόγων ευπρεπείας.
4)
835/2013 Δεκτή δήλωση αποχής του προέδρου του ΣΤ' Τμήματος Ν. Ζαΐρη, μετά τη
συζήτηση αναίρεσης. Υφίστανται σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, κατά την διάταξη του άρθρου 23 παρ.3 ΚΠΔ και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, που επιβάλλουν, ο δηλών να απόσχει
από την άσκηση των καθηκόντων του, ως προεδρεύοντος κατά την εκδίκαση
και την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως αναιρέσεως. Άρα, η κρινόμενη
δήλωση αποχής πρέπει να γίνει δεκτή και επειδή η σύνθεση του δικαστηρίου,
που μετείχε ο ανωτέρω δηλών Αντιπρόεδρος κατά ...
5)
1373/2013 Δεκτή δήλωση αποχής Αρεοπαγίτη από τα καθήκοντά του σε υπόθεση ενώπιον ποινικού τμήματος ΑΠ, η οποία αφορά αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για κανονισμό αρμοδιότητας επί μηνύσεως κατά εισαγγελικού λειτουργού, για λόγους ευπρέπειας, συνισταμένους στο ότι, κατά το παρελθόν, ο μηνυτής είχε ασκήσει κατ' αυτού αγωγή κακοδικίας.
6)
1374/2013 Δεκτή δήλωση αποχής Αρεοπαγίτη από τα καθήκοντά του σε υπόθεση ενώπιον ποινικού τμήματος ΑΠ, η οποία αφορά αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για κανονισμό αρμοδιότητας επί μηνύσεως κατά εισαγγελικού λειτουργού, για λόγους ευπρέπειας, συνισταμένους στο ότι, κατά το παρελθόν, ο μηνυτής είχε ασκήσει κατ' αυτού αγωγή κακοδικίας.
7)
108/2010 Δέχεται τις δηλώσεις αποχής του Αντιπροέδρου ΑΠ και του Αντεισαγγελέα ΑΠ. Αποφαίνεται οι ανωτέρω να μη συμμετάσχουν στη σύνθεση του Ε’ Ποινικού τμήματος στη δικάσιμο κατά την εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της 1751/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
8)
1407/2010 Αίτηση εξαιρέσεως. Δήλωση αποχής Δικαστή από την αναιρετική διαδικασία. Παραδοχή σχετικής δήλωσης.
9)
1623/2010 Δήλωση αποχής εισαγγελικού λειτουργού για λόγους συνέπειας. Τέτοιο λόγο δεν δημιουργεί η διενέργεια προανακριτικής εξέτασης κατά των δικαστών που αθώωσαν τον κατηγορούμενο, όταν αυτός ο Εισαγγελέας συμμετέχει στην εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της αθωωτικής απόφασης, αφού κάθε διαδικασία (αναιρετική και προκαταρκτική εξέταση) αφορά διαφορετικά πρόσωπα και ο δηλών την αποχή Εισαγγελέας δεν συνδέεται με κάποιο απ' αυτά (κατηγορούμενο και δικαστές που τον αθώωσ...
10)
1998/2009 Δήλωση αποχής από λόγους ευπρέπειας. Πότε συντρέχει τέτοια περίπτωση. Υπάρχει και όταν ο δικαστής συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος της συνθέσεως του δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση στον πρώτο βαθμό, είχε ενεργό συμμετοχή με την ιδιότητα αυτή στην ακροαματική διαδικασία και συμμετείχε στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου, οι οποίες διήρκησαν επί με-γάλο χρονικό διάστημα, λόγος για τον οποίο άλλωστε και συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος την εκδίκαση της υποθέσεως.
11)
100/2008 Αναβάλλει την εκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεως σε δικάσιμο που θα οριστεί από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δικαστούν από σύνθεση στην οποία δεν θα συμμετέχει Αρεοπαγίτης που δήλωσε αποχή.
12)
2099/2008 Δήλωση αποχής Αρεοπαγίτη σε υπόθεση αίτησης επανάληψης της διαδικασίας. Δέχεται. Η άσκηση και η εκκρεμοδικία σε βάρος του δικαστή αγωγής κακοδικίας από το μηνυτή συναφούς προς την εκδικαζόμενη υποθέσεως, δεν συνιστά μεν λόγο εξαίρεσης, συνιστά όμως σοβαρό λόγο ευπρέπειας γιατί μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση το απροκατάληπτο του εν λόγω δικαστικού λειτουργού.
13)
2273/2008 Δήλωση αποχής (άρθρο 23 ΚΠΔ) μέλους του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, λόγω του ότι η θυγατέρα του, δικηγόρος Αθηνών, συστεγάζεται στον ίδιο εργασιακό χώρο με τον παραστάντα συνήγορο των αναιρεσειουσών, χωρίς να υφίσταται μεταξύ του οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση και συνεργασία. Δεν συνιστούν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας. Απορρίπτει τη δήλωση αποχής.
14)
2651/2008 Δήλωση αποχής Αρεοπαγίτη από την άσκηση των καθηκόντων του, για λόγους ευπρέπειας. Η - και όχι απλή - φιλική και οικογενειακή σχέση του Δικαστή με τον συνήγορο του διαδίκου, συνιστά λόγο αποχής. Δέχεται τη δήλωση αποχής.


<< Επιστροφή