<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Σωματική βλάβη από αμέλεια
1)
1408/2017 Αναιρέσεις κατά αποφάσεως που καταδίκασε τους αναιρεσείοντες για σωματική
βλάβη από αμέλεια εργαζομένου και για μη λήψη προστατευτικών μέτρων και
μέτρων ασφαλείας για τους εργαζομένους. Δέχεται αναιρέσεις για εκ πλαγίου
παραβίαση ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου και
αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη νομίμου βάσεως και εσφαλμένη
εφαρμογή του νόμου.
2)
182/2015 Σωματική βλάβη από αμέλεια ιατρού- μαιευτήρα.
Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας
3)
514/2015 Σωματ. Βλάβη από αμέλεια - πυρκαϊά. 314 ΠΚ. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
4)
634/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο του νομίμου εκπροσώπου εργολάβου ομόρρυθμης εταιρίας, ο οποίος δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα προστασίας από την πτώση από ξύλινη κεκλιμένη πεζογέφυρα, με αποτέλεσμα να πέσει εργαζόμενος και να τραυματισθεί. Στοιχεία εγκλήματος. Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση πηγάζει από κανόνα δικαίου και από τα καθήκοντα του δράστη ως εργοδότη. Η υπόθεση, ως προς την παράβαση του π.δ. 305/1996, για την οποία είχε επιβληθεί...
5)
681/2015 Έφεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως. Το τριμελές εφετείο ορθώς έκρινε αιτιολογημένη την έφεση και, στη συνέχεια, προχώρησε στην καταδίκη της αναιρεσείουσας, η οποία δεν είχε ρυθμίσει την ταχύτητα του οχήματος που οδηγούσε ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν, με αποτέλεσμα, από αμέλειά της να προκαλέσει το θανάσιμο τραυματισμό ανηλίκου και τον τραυματισμό ενός άλλου. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση. Απόρριψη αιτήσεως.
6)
1100/2015 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως αβάσιμη.
Σωματική Βλάβη από αμέλεια παρ. υποχρέου - 314 παρ.1 α ΠΚ.
Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α του ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από μη ανάγνωση εγγράφου που προσκομίστηκε στο ακροατήριο από τον κατηγορούμενο και από τη μη αναβολή της διαδικασίας για κλήτευση μάρτυρα.
7)
156/2013 Αιτιολογημένη έφεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως για σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή (ιατρό). Στοιχεία εγκλήματος. Ανεπάρκεια αιτιολογίας της προσβαλλόμενης με την αίτηση αναιρέσεως καταδικαστικής αποφάσεως ως προς τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ παραλείψεων της αναιρεσείουσας και επελθόντος αποτελέσματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
8)
157/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη αντιπροέδρου Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας, που διατηρούσε και εκμεταλλευόταν παιδική κατασκήνωση, για σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή σε βάρος ανηλίκου κατασκηνωτή (μη λήψη απαιτούμενων μέτρων προφυλάξεως από ατυχήματα). Η υποχρέωση πηγάζει όχι από επιτακτική διάταξη νόμου, αλλά από το σχετικό καθήκον του αναιρεσείοντος ως λειτουργού της κατασκηνώσεως. Το κλητήριο θέσπισμα, για να είναι έγκυρο, πρέπει να αναφέρει και τον επιτακτ...
9)
268/2013 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών (τρένου). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 1. Ο αναιρεσείων κατηγορούμενος μηχανοδηγός παραδεκτά κλήθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα ως μάρτυρας στο ακροατήριο, για την περίπτωση που ήθελε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, όπως δικαιούτο κατά το νόμο (άρθρα 63, 68 ΚΠΔ), επειδή είχε υποστεί σωμα...
10)
400/2013 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Εργατικό Ατύχημα. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Για την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, με το οποίο αποδίδεται στον κατηγορούμενο το έγκλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια που τελέστηκε με παράλειψη, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 28 και 314 εδαφ. α του ΠΚ, εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρ. 321 παρ. 1 ΠΔ άλλων στοιχεί...
11)
521/2013 Σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Έγκλημα παραλείψεως. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Εργατικό ατύχημα. Σωματική βλάβη, Αναίρεση. Λόγοι: Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εγγράφων ανάγνωση. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
12)
661/2013 Σωματική βλάβη εξ αμελείας οπό υπόχρεο. Έγκλημα παραλείψεως. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Μέτρο ασφαλείας ΚΟΚ. Πραγματικά περιστατικά. Αυτοκινητικό ατύχημα. Μη τοποθέτηση μέτρων σήμανσης πριν από την ζώνη έργων και δη τόσο στη ζώνη προειδοποίησης όσο και στη ζώνη προσαρμογής εισόδου από τον υπεύθυνο ασφαλείας της υπεργολάβου του έργου Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επαρκής αιτιολογία. Απορρ...
13)
932/2013 Πραγματικά περιστατικά. Εργατικό ατύχημα. Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υποχρέου. Κανονισμοί ασφαλείας. Κάταγμα σπονδύλων εργάτη σε οικοδομή οπό πτώση του σε φρεάτιο ανελκυστήρα. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι: Υπέρβαση εξουσίας λόγω παραδοχής τυπικά δεκτής της εφέσεως της εισαγγελέως Πρωτοδικών κατά της αθωωτικής αποφάσεως του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου .Ακυρότητα διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω απορρίψεως της ενστάσεως αοριστίας του κλητηρίου θεσπίσματος από την έλλειψη του άρθρ. 15 ΠΚ κα...
14)
1510/2013 Ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύγκρουση σκαφών. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου οδηγού σκάφους, ως αβάσιμη. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη το βαθμό μόνο της αμέλειας και δεν απέβλεψε στην ένταση του δόλου του αναιρεσείοντος και στα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος και την αφορ...
15)
1549/2013 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Εργατικό ατύχημα. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου, ως αβάσιμη. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου.
16)
121/2012 Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο και παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 Ν. 2224/1994 από αμέλεια – αμέλεια με συνδρομή των όρων της ΠΚ 15 – για τη μη αποτροπή ορισμένου αποτελέσματος από τον υπόχρεο, απαιτείται ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο, η οποία μπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόμου ή από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων που συνδέονται με ορισμένη προηγούμενη συμπεριφορά του, από την οποία δημιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληματικού αποτελέσματος – ανεξάρτητα από την ευθύνη τ...
17)
134/2012 Οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος για τη ζωή ανθρώπων. Ανθρωποκτονία από αμέλεια, και πρόκληση σωματικών κακώσεων. Για την πράξη της οδήγησης μεταφορικού μέσου υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία του δόλου, γιατί αυτός υπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του ως άνω εγκλήματος. Παραδοχή ενσυνείδητης αμέλειας για τα ως άνω εξ αμελείας αδικήματα. Διά...
18)
194/2012 Σωματική βλάβη από αμέλεια, από υπόχρεο. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι το δικάσαν Εφετείο δεν αιτιολογεί τον αιτιώδη σύνδεσμο ανάμεσα στις παραλείψεις του διαχειριστή πολυκατοικίας, που δεν υπέβαλε νέα μελέτη προς έγκριση για τον ανελκυστήρα στο αρμόδιο τμήμα βιομηχανίας της οικείας Νομαρχίας, λόγω μετατροπών αυτού (ανελκυστήρα), που είχαν γίνει σε χρονικό διάστημα, προτού αναλάβει αυτός καθήκοντα ως διαχειριστής και του επελθόντος αποτελέσμ...
19)
3/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια, που τελέσθηκε από υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας διότι δεν αναφέρεται η διάταξη που επιβάλλει στον αναιρεσείοντα ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Απορρίπτεται η αίτηση διότι η απόφαση αναφέρεται στην ως άνω διάταξη. Οι αιτιάσεις που πλήττουν την απόφαση ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων είναι απαράδεκτες.
20)
4/2010 Μεταξύ των εγκλημάτων της διατάραξης της ασφάλειας των υδάτινων συγκοινωνιών από την οποία επήλθε θάνατος και των ανθρωποκτονιών και σωματικών βλαβών από αμέλεια, υπάρχει φαινομένη και όχι αληθινή συρροή, μόνον όμως εφόσον η αμελής συμπεριφορά εκ της οποίας προκλήθηκαν οι ανθρωποκτονίες και οι σωματικές βλάβες, εμπεριέχεται στη συμπεριφορά που προκάλεσε τη διατάραξη των συγκοινωνιών, πράγμα που είναι ουσιαστικό και κρίνεται εκάστοτε, το δε Εφετείο που έκρινε αντίθετα και δέχθηκε γενικά αληθινή σ...
21)
50/2010 Απόρριψη αναιρέσεως τεχνικού διευθυντή εργοστασίου και τεχνικού ασφαλείας, καταδικασθέντων για σωματική βλάβη από αμέλεια σε βάρος εργαζομένου λόγω παραλείψεώς των να λάβουν τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από το άρθρο 10 του ΠΔ 16/1996. Δεν υπάρχει έλλειψη νομίμου βάσεως της καταδικαστικής αποφάσεως, διότι η αμέλεια των κατηγορουμένων προσδιορίζεται στην παράλειψη εξασφαλίσεως και υλοποιήσεως των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και στην μη πρόβλεψη του επελθόντος αξιόποινου αποτελέσματος, ως...
22)
51/2010 Απόρριψη αναιρέσεως με την οποία πλήττεται καταδικαστική για τον αναιρεσείοντα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για σωματική βλάβη από αμέλεια (μη συνειδητή), καθόσον έχει την επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και δεν εστερείτο νομίμου βάσεως, καθόσον προσδιορίζεται η αμελής συμπεριφορά του κατηγορούμενου κατά την οδήγηση και δεν δημιουργείται ασάφεια από το ότι στο αιτιολογικό της αποφάσεώς του, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δέχεται ότι ενήργησε αποφευκτικό ελιγμό προς τα αριστε...
23)
192/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Συνευθύνη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου εργολήπτριας ανώνυμης εταιρείας σε έργα της ΔΕΗ και επιβλέποντος μηχανικού του έργου λόγω της μη λήψεως μέτρων (σήμανσης και φύλαξης) από τη διάνοιξη τρύπας κατά την αντικατάσταση στύλου της ΔΕΗ. Και πτώση εντός αυτής διερχόμενου πεζού (παράβαση άρθρων 9 §1 και 10 §1 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.). Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβάσιμου και της αίτησης ανα...
24)
202/2010 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας. Ποινική ευθύνη ιατρού. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
25)
220/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υπόχρεω. Καταδίκη Τεχνικού Ασφαλείας Αεροδρομίου για σωματική βλάβη σε εργαζόμενη λόγω προσκρούσεως της σε αεραγωγό κακώς τοποθετημένο παρεμποδίζοντας τη βάδιση. Αίτηση αναίρεσης αυτής για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου. Απόρριψη αυτής ως αβάσιμης κατ' ουσία. Λήψη υπόψη από το δικαστήριο αναγνωσθέντων εγγράφων. Μη ιδιαίτερη αποδεικτική ισχύς και αξιολόγηση αυτής με λοιπά αποδεικτικά μέσα χωρίς ιδιαίτερη επισήμανσή της. Δεν ιδρύεται ο από το...
26)
249/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας απόφασης. Η έκθεση αυτοψίας και η ιατροδικαστική έκθεση που έγινε με παραγγελία της Τροχαίας που επιλήφθηκε του τροχαίου ατυχήματος δεν συνιστούν ιδιαίτερα αποδεικτικά μέσα αλλά απλά έγγραφα που συνεκτιμώνται χωρίς ιδιαιτερότητα από το Δικαστήριο. Απόρριψη σχετικής αίτησης και του ως άνω λόγου αναίρεσης ως αβάσιμου.
27)
310/2010 Στοιχεία. Αμέλεια. Τι συνιστά. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως. Απαιτείται η κατ' είδος αναφορά των αποδεικτικών μέσων, δεν απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε από κάθε αποδεικτικό μέσο χωριστά. Εφόσον ουδέν εξηρέθη, ελήφθησαν υπόψη όλα. Εφόσον δεν εξητάσθησαν πολιτικώς ενάγοντες, δεν ελήφθησαν υπόψη καταθέσεις των. Άρθρα 329, 333 § 2, 358, 364 και 369 ΚΠΔ, 171 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ. Η λήψη υπόψη εγγράφου που δεν ανεγνώσθη συνιστά απόλυτη ακυρότητα, αυτή συνιστά κα...
28)
366/2010 Κοινώς επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για εσφαλμένη εφαρμογή, αφού η ζημία προκλήθηκε από τρίτο, και παύει οριστικώς η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
29)
501/2010 Σωματική Βλάβη από αμέλεια οδηγού ΙΧΕ. Α) Οι εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ δεύτερος και τρίτος, συναφείς λόγοι αναιρέσεως είναι αβάσιμοι. Β) Ορθώς το Εφετείο έλαβε υπόψη του τα αναγνωσθέντα έγγραφα και τις επισκοπηθείσες φωτογραφίες, όπως προσδιορίζεται η ταυτότητα τους, ο δε περί του αντιθέτου σχετικός λόγος της αιτήσεως, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ, με τον οποίο προβάλλεται η πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο και η παραβίαση της αρχής ...
30)
627/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, δικάζοντος κατ' έφεση, με την οποία καταδικάσθηκε ως επιβλέπων μηχανικός ανεγειρόμενης οικοδομής ο αναιρεσείων και έτερος συγκατηγορούμενός του, που δεν έχει ασκήσει αίτηση αναίρεσης, για σωματική βλάβη από αμέλεια σε βάρος του εργαζομένου ως βοηθού σε εργασίες κατασκευής ξυλοτύπων στην άνω οικοδομή, πολιτικώς ενάγοντος. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για το ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εστερείτο της επιβαλλόμενης αιτιολογίας από το άρθρο 5...
31)
902/2010 Αεροπορικό Ατύχημα. Ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια κυβερνήτη (άρθρ. 28, 314, 315 παρ.1 ΠΚ). Έννοια αμέλειας και επαγγέλματος υπόχρεου. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αμέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται, στην μη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως (ΑΠ 283/2008). Ορθά ερμηνεύθηκε και εφαρμόστηκε το άρθρο 314 και 315 παρ.1 ΠΚ για τις πράξεις της σωματικής βλάβης παρά υπόχρεου, ...
32)
956/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια ιατρού. Ο ιατρός ευθύνεται ποινικώς όταν ενήργησε παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους κανό-νες της ιατρικής επιστήμης, για τους οποίους δεν μπορεί να γεννηθεί αμφισβήτηση. Απορρίπτει αίτηση.
33)
986/2010 Έννοια άρθρου 15 ΠΚ. Τι πρέπει να περιέχει για να είναι πλήρης η αιτιολογία της αποφάσεως που δέχεται εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 15 ΠΚ (ΑΠ 1914/2008, 221/2008). Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο με παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας (15, 28, 314 ΠΚ). Έννοια και διακρίσεις αμέλειας κατ' άρθρο 28 ΠΚ (ΑΠ 1530/2008). Εκτέλεση έργου εγκαταστάσεως και συνδέσεως αγωγών φυσικού αερίου από Κοινοπραξία. Μη επισήμανση εκσκαφής χάνδακα, πτώση διερχομένου πεζού, τραυματισμός. Κατηγορούμενος τεχνικός...
34)
1006/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια από δράστη υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Στοιχεία αμέλειας. Η δυνατότητα προ-βλέψεως του αποτελέσματος αποτελεί αναγκαίο στοιχείο για τη θεμελίωση της μη συνειδητής αμέλειας. Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας επειδή δεν αναφέρει το ανωτέρω στοιχείο.
35)
1060/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο χειρουργό γιατρό κατά τη διάρκεια χειρουργικής επεμβάσεως (28, 314 ΠΚ). Έννοια και διακρίσεις αμέλειας κατ άρθρο 28 ΠΚ (ΑΠ 1530/2008). Πρέπει η καταδικαστική απόφαση θα διευκρινίζει ποιο είδος αμέλειας επέδειξε ο κατηγορούμενος (ΑΠ 757/2009). Δεν ενήργησε ο γιατρός κατά τους κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης με την επιλογή του τρόπου της επέμβασης (λαπαροσκοπική αντί ανοιχτής κοιλίας) που δεν ήταν ο ιατρικώς ενδεδειγμένος, ενόψει του γνω...
36)
1120/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρά υποχρέου. Ο κατηγορούμενος, ως υπεύθυνος της εργολάβου εταιρίας, που είχε αναλάβει την εκτέλεση έργου, δεν φρόντισε για την απομάκρυνση των χωμάτων που είχαν προέλθει από την εκσκαφή και είχαν εναποτεθεί σε μη περιφραγμένο χώρο από τον οποίο διέρχονταν υπεράνω ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ, ούτε φρόντισε για την επιτήρηση του χώρου αυτού, με αποτέλεσμα ο παθών ανήλικος να ανέλθει επί των χωμάτων, να πιάσει τα καλώδια και να υποστεί ηλεκτροπληξία. Λόγος αιτήσεως: η έ...
37)
1132/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια, σε βάρος εργαζομένου. Η τεχνική έκθεση, ανεξάρτητα από το πώς τιτλοφορείται, δεν ταυτίζεται με το αποδεικτικό μέσο της πραγματογνωμοσύνης και δεν χρειάζεται να μνημονεύεται ειδικά στο σκεπτικό της αποφάσεως. Απορρίπτει κατά πλειοψηφία λόγο για έλλειψη αιτιολογίας, ενώ κατά τη μειοψηφία αυτός θα έπρεπε να γίνει δεκτός σε συνδυασμό με εκ πλαγίου παράβαση, λόγω ασαφειών και αντιφάσεων μεταξύ των παραδοχών του Εφετείου και των περιστατικών που θεωρούνται παραλείψεις και σ...
38)
1156/2010 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση άρθρου 43 §§ 2 α και β 4 του Ν. 2696/1999 κατά δράστη, ο οποίος, κατά το χρόνο τελέσεως των πράξεων, ήταν ανήλικος, εισήχθη, όμως, σε δίκη μετά την ενηλικίωσή του. Έφεση Εισαγγελέα Εφετών ως προς το ύψος των ποινών που επιβλήθηκαν πρωτοδίκως. Από τις διατάξεις των άρθρων 474 § 1, 498, 151 και 153 του ΚΠΔ, προκύπτει ότι η έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου της εφέσεως είναι άκυρη και όταν σ' αυτή δεν αναφέρεται η χρονολογία της ασκή...
39)
1176/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για κατά συρροή σωματικές βλάβες από αμέλεια. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτεται η αίτηση.
40)
1184/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη εξ αμελείας. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, υπέρβαση εξουσίας. Αναβολή δίκης - πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα. Διακοπή δίκης πέραν των χρονικών ορίων που ορίζει το άρθρο 375 § 2 ΚΠΔ. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος. Οι ελαφρυντικές περιστάσεις πρέπει να προβάλλονται από τον κατηγορούμενο. Απορρίπτει αίτηση.
41)
1199/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υποχρέου (άρθρ. 314 § 1α, 315 § 1 ΠΚ) Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου από τον κηρυχθέντα ένοχο κατηγορούμενο μηχανικό. Απορρίπτονται οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για κενά και ελλείψεις ως προς τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και καθιστούσαν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο για ορθή εφαρμογή του νόμου. Προσδιορίζονται κατά τις παραδοχές της προσβαλ...
42)
1230/2010 Άρθρα 314 § 1α΄ και 28 ΠΚ. Πότε αμέλεια. Άρθρο 15 ΠΚ - Πότε. Παράβαση ΠΔ 395/1994. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως σε έγκλημα εξ αμελείας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε υπάρχει ασάφεια και αντίφαση στο έγκλημα δια παραλείψεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
43)
1372/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Στοιχεία του εγκλήματος. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό της κατηγορουμένης, η οποία δεν έλαβε μέτρα ασφαλείας που θα απέτρεπαν την πτώση εργαζομένου από υπάρχον κενό. Η μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού αντίφαση ως προς το πλάτος του κενού, δεν ασκεί επιρροή στην αιτιολογία, ενόψει της αναιρετικά ανέλεγκτης παραδοχής του Δικαστηρίου ότι ο παθών έπεσε από το ως άνω κενό και τραυματίστηκε. Η επανάληψη του διατακτικού στο σκεπτικό δεν συνιστά έλλειψη αιτιολογί...
44)
1527/2010 Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Έννοια στοιχεία κατ' άρθρο 290 ΠΚ. Ενδεχόμενος δόλος. Έννοια. Αμέλεια Έννοια. Διακρίσεις σε ενσυνείδητη και χωρίς συνείδηση. Θάνατος και σωματικές βλάβες ως αποτέλεσμα της διατάραξης. Πότε υπάρχει αληθινή ή φαινόμενη συρροή μετά της πράξεως του άρθρου 290 παρ.1 β που τελέσθηκε με ενδεχόμενο δόλο και εκείνων των άρθρων 302 και 314 ΠΚ. Δεν υφίσταται γενικώς και αδιακρίτως φαινόμενη συρροή, αλλά το ζήτημα θα ερευνάται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Κριτήρι...
45)
1548/2010 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση άρθρου 43 § 1α & β Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ). Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του Νόμου.
46)
1709/2010 Συρροή ανθρωποκτονιών και σωματικών βλαβών από αμέλεια. Θεμελίωση των εγκλημάτων αυτών. Αιτιολογία απόφασης για την ενοχή του κατηγορουμένου και για το αίτημα αναβολής δίκης για κλήτευση μάρτυρα. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στην καταδικαστική απόφαση ως αβάσιμου. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα από τη μη κλήτευση μάρτυρα από τον Εισαγγελέα με αίτημα του κατηγορουμένου λόγω της ιδιότητας του μάρτυρα αυτού ως προανακριτικού υπαλλήλου. Απόρριψη του λόγου ...
47)
1718/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υποχρέου. Κλητήριο θέσπισμα. Σχετική ακυρότητα. Πότε και πώς καλύπτεται με την εμφάνιση του κατηγορουμένου και την πρόοδο της δίκης χωρίς αντιρρήσεις του. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης και εφαρμογή του νόμου για το ως άνω έγκλημα. Δεν αποτελεί λόγο αναίρεσης η μη παράθεση του εφαρμοζόμενου άρθρου του ποινικού νόμου. Πότε απαιτείται η αναφορά του άρθρου 15 ΠΚ στο ανωτέρω έγκλημα. Απόρριψη ως αβασίμων των λόγων αναίρεσης για σχετική ακυρότητα, έλλειψη ειδικής κ...
48)
1720/2010 Σωματική βλάβη κατά τη διενέργεια λαπαροσκόπησης από ιατρό, που ενήργησε αμελώς κατά παράβαση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας? αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής για τον αναιρεσείοντα απόφασης με λόγους από το άρθρ. 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ. Απόρριψη των λόγων αναίρεσης ως αβάσιμων.
49)
1811/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υπόχρεου. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη της απαιτούμενης αιτιολογίας. Δεν αιτιολογείται ότι κατ' εντολή του ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου του ανατέθηκε ο χειρισμός του συγκεκριμένου μηχανήματος, ούτε η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της αμέλειας του και του επελθόντος αποτελέσματος. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο.
50)
1827/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων. Αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα Α.Π. Απορριπτέος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι αντιμετωπίζεται από το δικαστήριο της ουσίας το ζήτημα της μη συνδρομής αμέλειας του κατηγορουμένου στη σύγκρουση των ομορρόπως κινούμενων οχημάτων που άλλαξαν κατεύθυνση για να εισέλθουν με στροφή δεξιά σε κάθετη οδό και της μη υπάρξεως αιτιώδους συνδέσμου της συμπεριφοράς του κατηγορου...
51)
2027/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υπόχρεου. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των οικείων ποινικών διατάξεων. Αιτιολογείται η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του και ο επιτακτικός κανόνας από τον οποίον απορρέει η υποχρέωση του. Απορρίπτει αίτηση.
52)
2057/2010 Συνεκδίκαση δυο αιτήσεων αναιρέσεως. Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπομπή στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οι ταυτόσημοι λόγοι, περί απολύτου ακυρότητας της διαδικασίας, εκ της αγορεύσεως μόνον του ενός εκ των δύο συνηγόρων των κατηγορουμένων που ακολούθησαν κοινή υπερασπιστική τακτική, διότι η απόφαση ως προς τους άνω λόγους, ελήφθη με πλειοψηφία μιας ψήφου.
53)
44/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως.
54)
75/2009 1) Έκρηξη από αμέλεια. 2) Ανθρωποκτονία από αμέλεια. 3) Σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Απορρίπτει αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
55)
135/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση κατά απόφασης του Δικαστηρίου της παραπομπής. Η πράξη δεν παραγράφεται εφόσον η απόφαση αναιρέθηκε μόνο ως προς τις ελαφρυντικές περιστάσεις και την ποινή (και όχι σε σχέση με την ενοχή), έστω και αν κατά τη συζήτηση στο Δικαστήριο της παραπομπής είχε παρέλθει η προθεσμία παραγραφής, αφού ως προς την ενοχή η απόφαση είχε καταστεί αμετάκλητη.
56)
188/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια (παράσυρση και τραυματισμός πεζού από ΙΧ αυτοκίνητο). Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν γίνεται εξειδίκευση της σωματικής επαφής του θύματος με το όχημα κατά τον κρίσιμο χρόνο που αυτό αιφνιδιαστικά ξεκίνησε. Απορρίπτει αίτηση.
57)
285/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια δια παραλείψεως. Εργατικό ατύχημα. Ιδιαίτερες νομικές υποχρεώσεις για την λήψη μέτρων κατά ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 395/1994: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά τη δραστηριότητα που σχετίζεται ειδικότερα με τη θέση σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας. Έννοια όρων του νόμου. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη νόμιμης βάσης και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει αναίρεση...
58)
449/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως.
59)
645/2009 Σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Στοιχεία. Αιτιολογημένη καταδίκη. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Δεν είναι αυτοτελής ο ισχυρισμός που αποτελεί άρνηση των στοιχείων του εγκλήματος και εντεύθεν της κατηγορίας και επομένως το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει σ’ αυτόν ούτε και να αιτιολογήσει ειδικώς την απόρριψή του. Παραδεκτή έφεση Εισαγγελέως κατά αθωωτικής αποφάσεως αφού αναφέρεται σ’ αυτήν με πληρότητα η πλημμέλεια που αποδίδεται στην πρωτόδικ...
60)
652/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια, παρά υποχρέου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης.
61)
682/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. ΠΟΠΔ. Η Αναίρεση του Εισαγγελέα Εφετών, παραδεκτή κατά τα άρθρα 504 παρ. 1, 505 παρ. 1 εδ. δ, 507 παρ. 1, 509, 473, 474 ΚΠΔ. Η κατ΄ άρθρο 170 παρ. 1, 173 παρ. 1α, 174 παρ. 1, 2α ΚΠΔ, σχετική ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, λόγω ακύρου επιδόσεως στον κατηγορούμενο, ως αγνώστου διαμονής, ενώ ήταν γνωστής, δεν καλύφθηκε κατ΄ άρθρο 174 παρ. 1 ΚΠΔ, από την εμφάνιση του συνηγόρου του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, απλώς ως αγγέλου και αιτήσαντος, κατ΄ άρθρο 349 παρ. 2 ...
62)
722/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση για ανεπαρκή αιτιολογία.
63)
729/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως. Δόση του λόγου στον κατηγορούμενο πριν από την κρίση επί της ενοχής. Απόρριψη του σχετικού για απόλυτη ακυρότητα λόγου ως αβασίμου.
64)
740/2009 Ο αναιρεσείων καταδικάστηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης: α) για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και β) για παράβαση του άρθρου 42 παρ. 1, 49, 6γ΄ του ΚΟΚ (Ν. 2696/99). Το άνω Δικαστήριο διέλαβε στην απόφασή του ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και δεν παραβίασε ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου τις άνω ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και έτσι δεν στέρησε την απόφαση από νόμιμη βάση. Ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου ότι δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενικ...
65)
757/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια (άρθρο 314 παρ. 1 εδαφ. ΠΚ). Προσδιορισμός του είδους της αμέλειας (ενσυνείδητης και μη συνειδητής) με σαφήνεια. Αναίρεση απόφασης λόγω ασάφειας και αντίφασης κατά τον προσδιορισμό της αμέλειας (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ) και έλλειψης ειδικής αιτιολογίας ( άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ) και παραπομπή στο Δικαστήριο που την εξέδωσε.
66)
793/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια (παράσυρση πεζών από ΙΧ αυτοκίνητο). Στοιχεία εγκλημάτων. Έννοια και διακρίσεις αμέλειας. Άνευ συνειδήσεως αμέλεια. Πραγματογνωμοσύνη. Δεν είναι απαραίτητη η ειδική μνεία της, μεταξύ των αποδεικτικών μέσων, εφόσον προκύπτει ότι τα πορίσματα της λήφθηκαν υπόψη. Αναφορά, από παραδρομή μεταξύ των αποδείξεων και της απολογίας, ενώ ο κατηγορούμενος ήταν απών. Χειροτέρευση θέσεως του κατηγορουμένου με τον ισχυρισμό ότι το δευτεροβάθμιο δεν δέχθη...
67)
794/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση για ανεπαρκή αιτιολογία. Παραπέμπει.
68)
840/2009 Στοιχεία σωματικής βλάβης από αμέλεια παρά υποχρέου. Συνδρομή όρων άρθρου 15 ΠΚ. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για σωματική βλάβη από αμέλεια του νομίμου εκπροσώπου της εκτελούσης το έργο διανοίξεως σύραγγας κοινοπραξίας και διευθυντή του συγκεκριμένου τμήματος του έργου, ο οποίος παρέλειψε τον έλεγχο καθαρισμού του σωλήνα εκτοξεύσεως σκυροδέματος πριν από την τροφοδοσία της αντλίας με σκυρόδεμα και δεν μερίμνησε για την τοποθέτηση εντός της αντλίας συσκευής που θα παρακρατούσε τα ικανά να φρά...
69)
937/2009 Σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος ο οποίος ως υπεύθυνος αρτοβιομηχανίας διέθεσε στην κατανάλωση από αμέλεια του ψωμί μουχλιασμένο, το οποίο κατανάλωσε και εκ τούτου ενόσησε η παθούσα. Απορρίπτει αίτηση.
70)
997/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Μη συνειδητή αμέλεια. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αναιρεί απόφαση. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη.
71)
1132/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αναγκαία και για απόρριψη αιτήματος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Απορρίπτονται οι λόγοι για ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ακυρότητα που προκλήθηκε από ανάγνωση προανακριτικών καταθέσεων, μη εμφανισθέντων μαρτύρων και έλλειψης νόμιμης βάσης. Απορρίπτει.
72)
1200/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια ( αυτοκινητικό ατύχημα - σύγκρουση). Δεν καθορίζεται το είδος της αμέλειας του κατηγορουμένου (ενσυνείδητη ή χωρίς συνείδηση). Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα συζήτηση.
73)
1294/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρά υποχρέου (άρθρα 29 314 αρ. 1 εδ. Α΄ και 315 ΠΚ). Αναιρείται για έλλειψη ειδικής κα εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠΔ), λόγω αντιφατικών αιτιολογιών. Παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο.
74)
1315/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Προϋποθέτει εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 και 28 ΠΚ, αναφορικά με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές αμελή συμπεριφορά. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης.
75)
1455/2009 Ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας λόγω μη λήψης υπόψη της απολογίας του κατηγορουμένου και μη ιδιαίτερης μνείας στο σκεπτικό της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.
76)
1574/2009 Ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συναυτουργία σε εργαζομένους σε πλοίο κατά τη διάρκεια ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών. Επάρκεια αιτιολογίας για καταδίκη πλοιάρχου. Μειοψηφία ενός Δικαστή για αντίφαση αιτιολογίας λόγω αθώωσης του Χημικού Ναυτιλίας. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης (κατά πλειοψηφία) κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας.
77)
1616/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Έγκλημα δια παραλείψεως τελούμενο. Ύπαρξη ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης του υπαιτίου. Ανάγκη να αναφέρεται στην απόφαση η ύπαρξη της ιδιαίτερης αυτής υποχρέωσης καθώς και να προσδιορίζεται ο νομικός κανόνας από τον οποίο αυτό πηγάζει. Η έλλειψη αυτή ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
78)
1631/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια, κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και των οποίων δεν προσδιορίζεται η ταυτότητα, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, υπέρβαση εξουσίας από την επιβολή, για πρώτη φορά, από το Εφετείο παρεπόμενης ποινής, έλλειψη ακροάσεως. Δέχεται λόγο για υπέρβαση εξουσίας, εκ του ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο επαύξησε την ποινή βάσεως από συντρέχουσα ποινή, κατά μεγαλύ...
79)
1659/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υποχρέω. Ευθύνη κυρίου του έργου και επιβλέποντος μηχανικού για λήψη προστατευτικών μέτρων κατά του κινδύνου από πλησίον οικοδομής διέλευση εναερίων καλωδίων της ΔΕΗ. Απορρίπτει λόγους για έλλειψη αιτιολογίας, νόμιμης βάσης και ακυρότητα που προκλήθηκε στο ακροατήριο.
80)
1723/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (έλλειψη νόμιμης βάσης) και εσφαλμένης εφαρμογής των οικείων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει την αναίρεση.
81)
1739/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια (από τροχαίο ατύχημα). Δεκτή αίτηση Εισαγγελέα. Αναιρείται αθωωτική απόφαση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση της διάταξης του άρθρου 28 ΠΚ λόγω ασαφειών, λογικών κενών σημείων του σκεπτικού της προσβαλλόμενης.
82)
1746/2009 Σωματική βλάβη που τελέστηκε από πρόσωπο υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
83)
1942/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Παθητική δωροδοκία (δωροληψία). Στοιχεία πράξεων. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ευθύνη ιατρού για ιατρική επέμβαση. Απορρίπτει αίτηση.
84)
1948/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει την αίτηση.
85)
1973/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και σωματική βλάβη από αμέλεια. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Στοιχεία που απαιτούνται για την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσεως για τα ανωτέρω εγκλήματα. Για να αρχίσει η επιφέρουσα την αναστολή της παραγραφής κύρια διαδικασία, αρκεί το έγκυρο κατά τα στοιχεία του κλητήριο θέσπισμα ή κλήση να περιέχει προσδιορισμό του δικαστηρίου και δεν απαιτείται το δικαστήριο αυτό να είναι πράγματι αρμόδιο για να δικάσει την υπόθεση. Η απόφαση του αναρμ...
86)
2240/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο (επαγγελματία). Ευθύνη νομίμου εκπροσώπου εργοδότριας (κατασκευάστριας πυρότουβλων κ.λ.π. εταιρείας). Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης.
87)
2287/2009 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια (υπεύθυνο μηχανικό για την επίβλεψη του έργου ανέγερσης οικοδομής). Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση για την λήψη μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων από τη χρήση ικριωμάτων κατά τα άρθρα 14 §§ 5 και 6 και 13 § 6 του π.δ. 1073/12/16-9-1981 και 111 του π.δ. 1073/1981. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου.
88)
2323/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο λόγω του επαγγέλματός του, σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Ιατρική επέμβαση ιατρού, κατά παράβαση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. Επελθούσα σωματική βλάβη από αμέλεια μη συνειδητή. Πλήρης αιτιολογία στην απόφαση. Απορρίπτει αίτηση.
89)
2326/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Χρήση ουσιών που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα κατά την οδήγηση οδικού οχήματος. Υπέρβαση εξουσίας διότι το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο επιδίκασε στην πρωτοδίκως μόνο, παραστάσα πολιτικώς ενάγουσα, χρηματική ικανοποίηση. Ποινή. Βάση αμετάτρεπτη. Δεν μετατρέπονται οι συγχωνευθείσες ποινές, ανεξάρτητα ότι μόνες τους ήταν μετατρεπτέες. Αόριστη υποβολή αιτήματος για χορήγηση ελαφρυντικού. Αιτίαση για έλλειψη α...
90)
2357/2009 Πολιτική αγωγή. Όταν ο κατηγορούμενος είναι δημόσιος υπάλληλος, ο πολιτικώς ενάγων παρίσταται μόνον προς υποστήριξη της κατηγορίας (ΑΠ 1586/2004, ΑΠ 1140/2003, ΟλΑΠ 3/2009). Δεν παράγεται όμως απόλυτη ακυρότητα αν επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση (ΑΠ 678/2007). Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο. Έννοια - Στοιχεία. Πότε τελείται με παράλειψη. Έννοια και προϋποθέσεις ευθύνης κατ' άρθρο 15 ΠΚ (ΑΠ 1294/ 2009). Έλλειψη αιτιολογίας - Πότε. Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή. Εκ πλαγίου παράβαση - Έννοι...
91)
33/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρά υποχρέου (άρθρα 28, 314 παρ. 1 εδ. α και 315 του Π.Κ.). Αναιρείται η απόφαση, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και λόγω αντιφατικών αιτιολογιών.
92)
95/2008 Επανεξέταση μη εξετασθέντος λόγου αναιρέσεως από προφανή παραδρομή. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Είδη αμέλειας. Μη συνειδητή και ενσυνείδητη. Η προσβαλλομένη απόφαση με σαφήνεια περιέχει πραγματικά περιστατικά που προσδίδουν την μορφή της μη συνειδητής αμέλειας. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νομίμου βάσεως.
93)
212/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, μη υπαγωγή στη διάταξη του άρθρου 15 του Π.Κ.
94)
239/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία (δεν προσδιορίζεται η αυξημένη ταχύτητα, ούτε το όριο της περιοχής και η απόσταση που αντιλήφθηκε ο αναιρεσείων τον παθόντα) και παραδοχή του. Δεν προκύπτει επίσης ότι έλαβε υπόψη του το δικαστήριο και την ανώμοτη κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντα, ούτε γίνεται οποιαδήποτε αναφορά γι’ αυτή. Αναιρεί και παραπέμπει.
95)
274/2008 Αναιρείται καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια για έλλειψη αιτιολογίας.
96)
425/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια (τραυματισμός οδηγού μοτοσικλέτας λόγω διαρροής υδάτων από βάνα ποτίσματος). Αμέλεια υπεύθυνου εργολήπτη δημοσίων έργων. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
97)
823/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια από τροχαίο ατύχημα. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απόρριψη αναιρέσεως.
98)
961/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υποχρέων. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εκτίμησης των αποδείξεων. Αοριστία λόγου ελλείψεως ακρόασης. Απορρίπτει την αναίρεση.
99)
989/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης (αντιφατικότητα παραδοχών σκεπτικού σε σχέση με το διατακτικό).
100)
998/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στη δικαστική απόφαση. Είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, αρκεί να αναφέρονται κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα που ελήφθησαν υπόψη. Απορρίπτεται η αναίρεση, διότι η αναιρεσιβαλλόμενη, με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υποχρέου, περιέχει την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τον ΚΠΔ αιτιολογία. Ο λόγος της αναιρέσεως για κακή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, χωρίς τον προσδιορισμό του νόμου, ο οποίο...
101)
1091/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Πότε στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη ιατρού για αδίκημα τελούμενο από αμέλεια. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για σωματική βλάβη από αμέλεια ιατρού χειρουργού, ο οποίος, ενεργήσας χειρουργική επέμβαση στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (σπονδυλοδεσία) δεν περιέλαβε σ’ αυτήν (σπονδυλοδεσία) εξ αρχής κατά παράβαση των κανόνων της ιατρικής όλους τους σπονδύλους που ενεφάνιζαν το πρόβλημα για τη θεραπεία του οποίου επέλεξε τη συγκεκριμένη επέμβαση, με αποτέλεσμα ν...
102)
1164/2008 Στοιχεία ανθρωποκτονίας και σωματικής βλάβης από αμέλεια. Πότε είναι αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από αμέλεια του αναιρεσείοντος οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος επεχείρησε ανεπίτρεπτη αναστροφή προκειμένου να εισέλθει στο αντίθετο εκείνου που εκινείτο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού και συγχρόνως προτού βεβαιωθεί ότι μπορούσε να κάνει την αναστροφή αυτή χωρίς κίνδυνο συγκρούσεως με τα κινούμενα στο αντίθετο ρεύμα οχήματα,...
103)
1341/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια, από υπόχρεο. Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει αναίρεση.
104)
1413/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
105)
1421/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για σωματική βλάβη εξ αμελείας, διότι δεν προσδιορίζεται από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση των αναιρεσειόντων προς ενέργεια και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου και ο κανόνας αυτού. Αναιρεί και παραπέμπει.
106)
1446/2008 Ανάγνωση μαρτυρικής κατάθεσης στο ακροατήριο, χωρίς να αντιλέξει ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του, δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα. Αβάσιμος λόγος αναίρεσης άρθρο 510 § 1 στοιχ. Α ΚΠΔ. Σωματική βλάβη από αμέλεια με παράλειψη. Ποινική ευθύνη ιατρού για σωματική βλάβη από αμέλεια. Αιτιολογημένη καταδίκη στρατιώτη ιατρού μονάδος, ο οποίος δεν παρέπεμψε αυθημερόν σε οργανωμένο ιατρικό κέντρο στρατιώτη που παραπονιόταν για θόλωση του οφθαλμού, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να υποστεί...
107)
1485/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Όταν η αμέλεια δεν συνίσταται σε ορισμένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος τότε απαιτείται και η συνδρομή των όρων του άρθρου 15 Π.Κ. Για την πληρότητα της αιτιολογίας, αρκεί να προσδιορίζονται στην απόφαση τα αποδεικτικά μέσα κατά κατηγορίες, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και μνεία του ότι προκύπτει από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους. Ισχυρισμός τ...
108)
1511/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια δια παραλείψεως. Εργατικό ατύχημα. Στοιχεία εγκλημάτων. Ευθύνη εργολάβου (και μηχανικού). Ιδιαίτερες νομικές υποχρεώσεις για την λήψη μέτρων κατά ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων από άμεση ή έμμεση επαφή ή προσέγγιση σε δίκτυα ή λοιπά στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υπό τάση κατά τα άρθρα 78 εδάφ. α’, β’, γ’, δ’ και 79 του Π.Δ. 1073/12/16-9-1981. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει αναίρε...
109)
1566/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη αιτιολογίας, β) Απόλυτη ακυρότητα από την απόρριψη αιτημάτων του κατηγορουμένου, γ) Παράβαση άρθ. 6 § 2 και 3 περ. α’ της ΕΣΔΑ. Απόρριψη αναίρεσης.
110)
1571/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για σωματική βλάβη από αμέλεια ιατρού. Απορρίπτει.
111)
1589/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για σωματική βλάβη εξ αμελείας διότι δεν προσδιορίζεται από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση των αναιρεσειόντων προς ενέργεια και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου και ο κανόνας αυτού. Αναιρεί και παραπέμπει.
112)
1704/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια, παράβαση του άρθρ. 43 παρ. 2 εδ. α΄, 4 Ν. 2696/1999. Απορρίπτει αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
113)
1708/2008 Σωματικές βλάβες από αμέλεια (τροχαίο) οδηγού ΙΧΦ βυτιοφόρου αυτοκινήτου. Ψευδορκία μάρτυρος. Αυτεπάγγελτη και κατ’ έγκληση δίωξη της σωματικής βλάβης εξ αμελείας που τελείται κατά την οδήγηση οχήματος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας που τελέστηκε κατά την οδήγηση οχήματος που εξυπηρετούσε την βιοποριστική μεταφορά πραγμάτων λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δεν προσδιορίζεται το είδος των εκτελούμενων μεταφορών, ιδίως δε ότι ο κατηγορούμενος χρησ...
114)
1771/2008 Σωματική βλάβη εξ αμελείας παρ’ υποχρέου. Καταδικάστηκε ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ως Τεχνικός Διευθυντής της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε.» γιατί είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση (άρθρο 7 § 8 ΠΔ 17/96) προς παρεμπόδιση επελεύσεως του εγκληματικού αποτελέσματος. Δεκτός ο μοναδικός λόγος εσφαλμένης εφαρμογής της άνω ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (που αφορά τον εργοδότη της επιχειρήσεως) με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του π.δ. που παραπέμπουν στις διατάξεις για τεχνικό ασφαλείας του ν. 1568/85). Αναιρ...
115)
1784/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως. Εάν δεν δοθεί ο λόγος στον κατηγορούμενο επί της μετατροπής και του ποσού της μετατροπής της ποινής δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα. Αναίρεση και παραπομπή ως προς την διάταξη περί μετατροπής και καθορισμού του ποσού της μετατροπής. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει.
116)
1789/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως. Αίτημα αναβολής αόριστο. Όχι υποχρέωση του δικαστηρίου να το απορρίψει με ειδική αιτιολογία. Απορρίπτει.
117)
1816/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Ψευδής ανώμοτι κατάθεση. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας.
118)
2000/2008 Σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας, διότι αφ’ ενός μεν δεν προκύπτει αναφορά και αξιολόγηση εγγράφου, το οποίο επικαλέσθηκε ο αναιρεσείων, αλλά και διότι δεν απορρίπτεται με επαρκή αιτιολογία ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος αναφορικά με την ιδιότητά του ως εργοταξιάρχη, η απόδειξη της οποίας αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την καθίδρυση της ιδιαίτερης νομικής υποχρεώσεώς του αναιρεσείοντος στην λή...
119)
2119/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως που κήρυξε απαράδεκτη την έφεση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης στην αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αιτιολογία στην έφεση του Εισαγγελέα Εφετών. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο.
120)
2238/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο. Απορρίπτονται ως απαράδεκτοι οι αόριστοι τρεις πρώτοι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχείο Δ΄ ΚΠΔ, αφού δεν αναφέρουν τις συγκεκριμένες ελλείψεις. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία κατέστησε χειρότερη τη θέση του αναιρεσείοντα κατά παράβαση του άρθρου 470 ΚΠΔ, διότι, ενώ το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλακίσεως ενός έτους με αναστολή, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, μετά από έφεση που άσκησε ο ίδιος, τη μετέτρεψε. Αν...
121)
2407/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (έλλειψη νόμιμης βάσης) και εσφαλμένης εφαρμογής των οικείων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ορθά δέχθηκε τη μορφή της μη συνειδητής αμέλειας. Απορρίπτει την αναίρεση.
122)
2473/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Σε δικαστήρια στα οποία για τη συγκρότηση της σύνθεσης του δικαστηρίου διενεργείται κλήρωση, δεν αναφέρεται στα πρακτικά ότι ο δικαστής που προεδρεύει μετέχει στη σύνθεση επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος ούτε αναφέρεται ότι είναι αρχαιότερος των δικαστών. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης του δικαστηρίου. Όταν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατάσσει την αφαίρεση της αδείας ικανότητας οδηγού την οπο...
123)
2486/2008 Ανεπάρκεια αιτιολογίας αθωωτικής αποφάσεως για σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Αναιρεί και παραπέμπει.
124)
2494/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια δια παραλείψεως. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει.
125)
2557/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για σωματική βλάβη από αμέλεια. Απορρίπτει.
126)
2573/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματική βλάβη από αμέλεια. Συντρέχουσα αμέλεια οδηγών οχημάτων σε επικίνδυνη σύγκρουση αυτών. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η καταδικαστική απόφαση που δέχτηκε συντρέχουσα αμέλεια των οδηγών, λόγω μη επαρκούς αιτιολογίας όσον αφορά τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της αμελούς συμπεριφοράς του οδηγού λεωφορείου και την επελθούσα σύγκρουση με όχημα κινούμενο σε διασταύρωση με το όχημα αυτού, μη επαρκούσης μόνης της αναφοράς ότι στο επελθόν αποτέλεσμα αιτιωδώς συνετέλ...
127)
2581/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και ακυρότητα για κακή παράσταση πολιτικής αγωγής. Σε αθωωτική απόφαση, η παράσταση στο δεύτερο βαθμό του πολιτικώς ενάγοντος, συνεπεία άσκησης κατά της αθωωτικής απόφασης έφεσης από τον εισαγγελέα είναι μόνο για την υπεράσπιση της κατηγορίας. Η επιδίκαση, παρά ταύτα, χρηματικής ικανοποίησης, συνιστά υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται εν μέρει και διατάσσεται η απάλειψη της σχετικής διάταξης.
128)
2624/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Η έκθεση του τεχνικού συμβούλου δεν συνιστά ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, όπως η έκθεση πραγματογνωμοσύνης που πρέπει να αναφέρεται ειδικά στην εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων. Το Δικαστήριο όμως υποχρεούται χωρίς να την αναφέρει ειδικά να την συνεκτιμήσει και την αξιολογεί με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα, αφού προκύπτει πρόδηλα η προηγούμενη ανάγνωσή της ως εγγράφου. Απορρίπτει.
129)
2673/2008 Στοιχεία άρθρ. 314 παρ. 1α΄ ΠΚ, άρθρ. 28 ΠΚ. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να εκθέτει με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν την υπαιτιότητα του δράστου. Αναιρεί διότι δεν εκθέτει η απόφαση σε τι συνίσταται η αμέλεια του και με ποιες ενέργειές του εξεδηλώθη. Παραπέμπει.
130)
1865/2007 Σωματική βλάβη από αμέλεια από πρόσωπο υπόχρεο. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εκπροσώπηση κατηγορουμένου από πληρεξούσιο.
131)
2097/2007 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για σωματική βλάβη από αμέλεια.
132)
2303/2007 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύγκρουση δικαιοδοσίας. Αρμοδιότητα στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων και κοινών ποινικών δικαστηρίων. Ο κατηγορούμενος που ήταν ναύτης του πολεμικού ναυτικού κατά το χρόνο τελέσεως των εγκλημάτων της σωματικής βλάβης από αμέλεια και παραβάσεων του ΚΟΚ, παραπέμφθηκε σε δίκη για τις πράξεις αυτές, τόσον ενώπιον του Πενταμελούς Ναυτοδικείου Ιωαννίνων, όσο και ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας. Αίρεται η καταφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κοινών και στρ...


<< Επιστροφή