<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δικαιοδοσία
1)
228/2008 Ανυποταξία σε ειρηνική περίοδο. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας διότι, κατά παράβαση του άρθρου 96 του Συντάγματος, Στρατιωτικό Δικαστήριο, χωρίς να έχει δικαιοδοσία δίκασε ιδιώτη. Λόγος αναίρεσης για μη εφαρμογή επιεικέστερου νόμου. Πρόσθετος λόγος για κακή ερμηνεία και εφαρμογή νόμου - (άρθρο 57 του ν. 3421/2005). Παραγραφή. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει.
2)
2303/2007 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύγκρουση δικαιοδοσίας. Αρμοδιότητα στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων και κοινών ποινικών δικαστηρίων. Ο κατηγορούμενος που ήταν ναύτης του πολεμικού ναυτικού κατά το χρόνο τελέσεως των εγκλημάτων της σωματικής βλάβης από αμέλεια και παραβάσεων του ΚΟΚ, παραπέμφθηκε σε δίκη για τις πράξεις αυτές, τόσον ενώπιον του Πενταμελούς Ναυτοδικείου Ιωαννίνων, όσο και ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας. Αίρεται η καταφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κοινών και στρ...
3)
573/1993 Μετά την αναστολή της ποινικής διώξεως κατά των μελών της Κυβερνήσεως αίρεται και η παραπομπή τυχόν συμμετοχών, οι οποίοι δεν μπορούν να δικασθούν πλέον ούτε από τα κοινά ποινικά δικαστήρια. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τη Βουλή κατά μελών της Κυβερνήσεως, που περιλαμβάνει και τους συμμέτοχους, οι τελευταίοι δεν μπορούν να διωχθούν πλέον ενώπιον των τακτικών ποινικών δικαστηρίων για το διωχθέν από τη Βουλή έγκλημα, το οποίο νοείται ως σύνολο πραγματικών περιστατικών ανεξαρτήτως της ορθότη...


<< Επιστροφή