<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Νομικής βοήθειας παροχή
1)
2284/2007 Όταν το ένδικο μέσο ασκείται δι’ αντιπροσώπου και ο καταδικασθείς ήταν παρών κατά την απαγγελία της απόφασης πρέπει να προσαρτάται στη δήλωση αναιρέσεως το πληρεξούσιο ή έγγραφη δήλωση του αναιρεσείοντος κατ’ άρθρ. 42 παρ. 2 εδ. β και γ Κ.Π.Δ., διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ως άνω τρόπος παροχής ειδικής εντολής προς άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως είναι αποκλειστικός και δεν αναπληρώνεται δια του διορι-σμού δικηγόρου με βάση το Ν.3226/2004 για παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτ...
2)
2318/2007 Απορρίπτει αίτημα αναβολής για διορισμό δικηγόρου από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως άπορο, το οποίο υποβλήθηκε από τον εμφανισθέντα δικηγόρο. Τούτο δεν συνιστά ιδιαιτέρως εξαιρετική περίπτωση, που να δικαιολογεί την αιτούμενη αναβολή συζητήσεως της υποθέσεως αφού από το διορισμό του εν λόγω δικηγόρου ως αντικλήτου του αναιρεσείοντος, κατά την άσκηση της αναιρέσεως, μέχρι την προκείμενη συζήτηση, είχε ο αναιρεσείων στη διάθεσή του αρκετό χρονικό διάστημα να υποβάλλει εγκαίρως σχετική αίτηση γι...


<< Επιστροφή