<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εισαγγελέας Εφετών
1)
532/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση δικηγόρου, ο οποίος εισέπραξε, για λογαριασμό των εντολέων του, από ασφαλιστική εταιρία χρηματικό ποσό και δεν τους το απέδωσε, αλλά το ιδιοποιήθηκε. Στοιχεία εγκλήματος. Χρόνος τελέσεως είναι εκείνος, κατά τον οποίο ο δράστης εκδήλωσε, με συγκεκριμένη ενέργεια, την πρόθεσή του να ενσωματώσει το κινητό πράγμα στην περιουσία του. Όχι έλλειψη νόμιμης βάσεως. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί παραγραφής. Την έλλειψη ακροάσ...
2)
510/2008 Έφεση Εισαγγελέα Εφετών κατά πρωτόδικης αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την πράξη της συκοφαντικής δυσφημήσεως. Πρώτος λόγος: Υπέρβαση εξουσίας (Η΄). Απορριπτέος γιατί η άνω έφεση έχει την απαιτούμενη για την άσκησή της αιτιολογία. Δεύτερος λόγος: Έλλειψη αιτιολογίας για την ενοχή (Δ). Απορριπτέος, γιατί διέλαβε στην απόφασή του ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία (επίσης αναφέρονται κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα και υπάρχει αιτιολογία του άμεσου δόλου του κατηγ...
3)
2207/2007  
4)
2345/2007  
5)
2378/2007 Υπεξαγωγή εγγράφου. Έφεση του Εισαγγελέα. Πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Διαφορετικά το δικαστήριο υποπίπτει σε θετική υπέρβαση εξουσίας. Λόγος έφεσης εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Πρέπει να αφορά αποδείξεις που έλαβε υπόψη το Δικαστήριο. Επίκληση από τον Εισαγγελέα εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν. Δέχεται αναίρεση. Αναιρεί και εφόσον η πρωτόδικη απόφαση είναι αθωωτική, δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής
6)
2384/2007 Αναίρεση Εισαγγελέα Εφετών κατά αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ του Κ.Π.Δ.). Ορθώς η πλειοψηφία του δικαστηρίου δέχθηκε ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβαρυντικής περίστασης του άρθρου 8 Ν. 1729/ 1987 (ήδη 23 Ν. 3459/2006) περί υποτροπής, παρά το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί αμετάκλητα εντός της πενταετίας για παράβαση του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 1729/1987 (ήδη άρθρο 29 παρ. 1 του Ν....
7)
17/2001 Ο Εισαγγελεύς Εφετών έχει το δικαίωμα να ασκεί έφεση και κατά των αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου που δικάζει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο πλημμελήματα. Ο Εισαγγελεύς Εφετών έχει το δικαίωμα να ασκεί έφεση και κατά των αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου που δικάζει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο πλημμελήματα, αφού ο νόμος αναφέρεται γενικά σε αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου, χωρίς να διακρίνει μεταξύ των αποφάσεων του Εφετείου Κακουργημάτων και Πλημμελημάτων(άρθρο 490 ΚΠΔ). Γίνεται δεκτή η αίτηση αναιρέ...


<< Επιστροφή