<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αποχή αποφάσεως
1)
129/2010 Αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Στοιχεία που πρέπει, να περιέχει για να είναι ορισμένη. Εκτίμηση του Εισαγγελέα ότι είναι αόριστη και πρόταση να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Αντίθετη εκτίμηση του Δικαστηρίου. Αποχή από την ουσιαστική της έρευνα, ελλείψει προτάσεως του Εισαγγελέα επί της ουσίας, προκειμένου να εισαχθεί αυτή στο ακροατήριο με τήρηση της νόμιμης προδικασίας.
2)
845/2010 Απέχει να αποφανθεί, προκειμένου να κληθεί ο αναιρεσείων. Παραπεμπτικό βούλευμα για άμεση συνεργεία σε κακουργηματική απάτη. Ο μοναδικός λόγος για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι απαράδεκτος, γιατί όλες οι επικαλούμενες αιτιάσεις αφορούν την ουσία της υποθέσεως, η κρίση επί της οποίας του Συμβουλίου είναι αναιρετικά ανέλεγκτη. Απέχει να αποφανθεί, προκειμένου να κληθεί ο αναιρεσείων, για να προσέλθει ενώπιον του συμβουλίου, και να εκθέσει τις απόψεις του.
3)
1107/2010 Απαράδεκτο αναιρέσεως κατά βουλεύματος, με το οποίο απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος κατά αποφάσεως, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση του για μετατροπή ποινής. Απέχει, προκειμένου να ειδοποιηθεί ο αναιρεσείων, κατ' άρθρο 476 ΚΠΔ, για να προσέλθει στο συμβούλιο και να εκθέσει τις απόψεις του. Η κλήση για να εμφανισθεί στο ακροατήριο και να υποστηρίξει την αίτησή του δεν αρκεί.
4)
1412/2010 Αίτηση αναίρεσης εκζητουμένου περί της εκδόσεως του οποίου έχει αμετακλήτως γνωμοδοτήσει ήδη το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και για την έκδοση του οποίου στις αρμόδιες δικαστικές αρχές των ΗΠΑ έχει ήδη αποφασίσει ο υπουργός Δικαιοσύνης, χωρίς να έχει εντός δύο ετών από την ημέρα συλλήψεώς του υλοποιηθεί η περί εκδόσεώς του απόφαση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, που ήταν αρμόδιο για την έκδοση περί παρατάσεως κατά έξι μήνες της προθεσμίας εντός της οποίας από της συλλήψεως του εκζητουμ...
5)
981/2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος, που απέρριψε κατ’ ουσία την έφεση κατά του πρωτόδικου βουλεύματος. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αναιρέσεως (484 ΚΠΔ). Ανυπαρξία λόγων αναιρέσεως, λόγω αοριστίας. Απέχει το Συμβούλιο, προκειμένου να κληθεί ο αναιρεσείων και προσέλθει στο Συμβούλιο τούτο (476 ΚΠΔ).
6)
991/2009 Το άρθρο 308 παρ. 1 εδ. τελευταίο ισχύει για την ταυτότητα του νομικού λόγου και για συναφές κακούργημα. Όταν το βούλευμα παραπέμπει τον κατηγορούμενο όχι για έγκλημα του Ν. 1608/1950 αλλά για άλλο κακούργημα που δεν υπάγεται στο Ν. 1608/1950, πλην όμως άλλος κατηγορούμενος παραπέμπεται με το ίδιο βούλευμα για κακούργημα του Ν. 1608/1950 και το πρώτο κακούργημα είναι συναφές με αυτό (το δεύτερο), δεν υπόκειται σε αναίρεση. Όταν ο Εισαγγελέας προτείνει την απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως ως απαρ...
7)
1043/2009 Αίτηση αναιρέσεως εισαχθεί-σα κατά τη διαδικασία του απαραδέκτου ως εκπρόθεσμη. Κρίση ότι η ασκηθείσα αίτηση είναι εμπρόθεσμη και παραδεκτή. Αποχή από την εκδίκαση. Κηρύσσει απαράδεκτη τη γενομένη ενώπιον του Συμβουλίου συζήτηση. Διατάσσει την εισαγωγή της αναίρεσης στο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου.
8)
1102/2009 Απέχει να αποφανθεί μέχρι υποβολής εισαγγελικής προτάσεως.
9)
1256/2009 Απέχει να αποφανθεί προκειμένου να κληθούν στο Συμβούλιο οι αντίκλητοι των κατηγορουμένων.
10)
1352/2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος, που απέρριψε κατ' ουσία την έφεση κατά του πρωτόδικου βουλεύματος. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αναιρέσεως (484 ΚΠΔ). Ανυπαρξία λόγων αναιρέσεως, λόγω αοριστίας. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη. Απέχει να αποφανθεί προκειμένου να κληθεί ο αναιρεσείων.
11)
465/2008 Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για την πράξη της (κακουργηματικής) πορνογραφίας ανηλίκων (348Α ΠΚ). Αν στην έγγραφη πρόταση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν διαλαμβάνεται τίποτε ως προς το αίτημα του αναιρεσείοντος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση και ακρόασή του ενώπιον του Συμβουλίου, τότε το Συμβούλιο απέχει να αποφασίσει μέχρις ότου υποβληθεί συμπληρωματική πρόταση.
12)
1255/2008 Έννοια τελεσίδικης αποφάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ. Οι ανέκκλητες αποφάσεις θεωρούνται ως υποδιαίρεση των υπό ευρεία έννοια τελεσίδικων αποφάσεων. Στην έννοια του όρου «τελεσίδικη απόφαση» περιλαμβάνονται αμφότερες οι κατηγορίες αποφάσεων, που μνημονεύονται στο άρθρο 504 παρ. 1 ΚΠΔ, ήτοι όχι μόνον οι αποφάσεις των δευτεροβαθμίων δικαστηρίων, που έχουν εκδοθεί ύστερα από άσκηση εφέσεως, αλλά και εκείνες που, όπως απαγγέλθηκαν, δεν προσβάλλονται με έφεση. Η προθεσμία για την άσκηση α...
13)
1279/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος από κατηγορούμενο, που απέρριψε έφεσή του ως απαράδεκτη, λόγω του εκπροθέσμου της (άρθρο 463, 476§2, 482 ΚΠΔ). Υπαρχούσης προτάσεως για κατ’ ουσίαν παραδοχή της αναιρέσεως, απέχει το Συμβούλιο, μέχρι να ειδοποιηθεί ο αναιρεσείων ή ο αντίκλητός του και να υποβληθεί, μετά ταύτα, πρόταση επί του απαραδέκτου της αναιρέσεως.
14)
1303/2008 Απέχει να αποφανθεί μέχρις ότου η αναιρεσείουσα λάβει γνώση της προτάσεως του Εισαγγελέα (της οποίας είχε ζητήσει να λάβει γνώση).
15)
1408/2008 Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Εισαγγελική πρόταση μόνο για τη μία αίτηση. Απέχει να αποφανθεί.
16)
1542/2008 Η έφεση του κατηγορουμένου κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος απορρίφθηκε ως απαράδεκτη με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η κρινόμενη αίτηση κατά του τελευταίου βουλεύματος του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου είναι απαράδεκτη. Ο Εισαγγελέας με την πρότασή του παρείδε το εν λόγω απαράδεκτο, και αντί να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 476§1 ΚΠοινΔ (ειδοποίηση του αναιρεσείοντος ή του αντικλήτου του να προσέλθει στο Συμβούλιο και να εκθέσει τις απόψεις του κλπ) προτείνει την κατ’ ουσίαν απόρριψ...
17)
1937/2008 Απέχει να αποφανθεί προκειμένου να κληθούν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο αναιρεσείων και ο αντίκλητος δικηγόρος του για να εκθέσουν τις απόψεις τους.
18)
2320/2008 Αναίρεση. Εμπρόθεσμη. Το Δικαστήριο απέχει από εκδίκαση μέχρι να υποβληθεί πρόταση από τον Εισαγγελέα Α.Π. επί των λόγων αναίρεσης.
19)
2378/2008 Απέχει μέχρι να υποβληθεί πρόταση από τον εισαγγελέα για δεύτερη αίτηση αναίρεσης.
20)
2423/2008 Κρίνεται τυπικά παραδεκτή η αναίρεση. Ανακαλείται η προηγούμενη απόφαση του Αρείου Πάσγου που είχε κηρύξει αυτήν απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης. Απέχει να αποφανθεί επί της ουσίας της αναίρεσης έως ότου ορισθεί νέα συζήτηση και υπάρξει πρόταση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
21)
2283/2007 Ποινική Δικονομία. Κρίνεται από το Δικαστήριο παραδεκτή η αναίρεση που ασκήθηκε, στο Γραμματέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, από δικηγόρο ως αντιπρόσωπο του κατηγορουμένου που έχει τη σχετική εντολή κατά τους όρους του άρθρ. 96 παρ. 2 και τις διατυπώσεις του άρθρ. 42 παρ. 2 εδ. β και δ του ΚΠΔ. Απέχει να αποφανθεί επί της αιτήσεως αναιρέσεως μέχρι την υποβολή εισαγγελικής προτάσεως επί του προβαλλομένου λόγου αναιρέσεως.


<< Επιστροφή