Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 5 / 1995    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παραγραφή, Νόμος επιεικέστερος, Ολομέλεια Αρείου Πάγου.
Περίληψη:
Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και στον Άρειο Πάγο εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό* λόγο. Ειδικά στην περίπτωση προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος. Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο, ο οποίος εφόσον διαπιστώσει τη συμπλήρωσή της οφείλει να αναιρέσει την απόφαση και να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό λόγο. Ειδικά στην περίπτωση προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος, διότι αν ορθώς εκρίθη το ζήτημα του εκπροθέσμου της εφέσεως, η απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου θα έχει καταστεί αμετάκλητη και άρα δεν θα μπορεί να γίνει λόγος για παραγραφή του αξιοποίνου παρά μόνον για παραγραφή της ποινής. Δεν συνιστά υπέρβαση εξουσίας η από το δικαστήριο σε δημόσια συνεδρίαση και όχι σε συμβούλιο απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης. Πότε η απόφαση η απορρίπτουσα την έφεση ως απαράδεκτη είναι αιτιολογημένη. Έννοια ανώτερης βίας και ανυπερβλήτου κωλύματος. Η αιτιολογία της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη πρέπει να εκτείνεται και στους τυχόν προβληθέντες λόγους εκπρόθεσμης ασκήσεως αυτής υπό την προϋπόθεση να αναφέρονται στη δήλωση ασκήσεως σαφώς και ορισμένως οι λόγοι της εκπρόθεσμης άσκησης(Ολομ. ΑΠ 5/1995 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.824).
*Ήδη σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 3060/30-6-2003 ο λόγος αναιρέσεως πρέπει να είναι παραδεκτός και βάσιμος για να παύσει οριστικώς η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται
αυτεπαγγέλτως και στον Άρειο Πάγο εφόσον η αίτηση περιέχει
έναν τουλάχιστον παραδεκτό* λόγο. Ειδικά στην περίπτωση
προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη
πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ'
ουσίαν βάσιμος. Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται
αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη και στον Άρειο
Πάγ, ο οποίος εφόσον διαπιστώσει τη συμπλήρωσή της οφείλει να αναιρέσει
την απόφαση και να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη εφόσον η αίτηση
περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό λόγο. Ειδικά στην περίπτωση
προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη (εκπρόθεσμη)
πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος,
διότι αν ορθώς εκρίθη το ζήτημα του εκπροθέσμου της εφέσεως, η απόφαση
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου θα έχει καταστεί αμετάκλητη και άρα δεν θα
μπορεί να γίνει λόγος για παραγραφή του αξιοποίνου παρά μόνον για
παραγραφή της ποινής. Δεν συνιστά υπέρβαση εξουσίας η από το
δικαστήριο σε δημόσια συνεδρίαση και όχι σε συμβούλιο απόρριψη της
εφέσεως ως απαράδεκτης. Πότε η απόφαση η απορρίπτουσα την έφεση ως
απαράδεκτη είναι αιτιολογημένη. Έννοια ανώτερης βίας και ανυπερβλήτου
κωλύματος. Η αιτιολογία της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως
απαράδεκτη πρέπει να εκτείνεται και στους τυχόν προβληθέντες λόγους
εκπρόθεσμης ασκήσεως αυτής υπό την προϋπόθεση να αναφέρονται στη
δήλωση ασκήσεως σαφώς και ορισμένως οι λόγοι της εκπρόθεσμης
άσκησης(Ολομ. ΑΠ 5/1995 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.824).*Ήδη σύμφωνα
με το άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 3060/30-6-2003 ο λόγος
αναιρέσεως πρέπει να είναι παραδεκτός και βάσιμος για να
παύσει οριστικώς η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.--------------------------------<< Επιστροφή