Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2 / 1996    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ακυρότητα.
Περίληψη:
Ποιες δικονομικές πράξεις θεωρούνται ότι εξαρτώνται δικονομικώς από την άκυρη πράξη κατ' άρθρο 175 ΚΠοινΔ. Η δικονομική εξάρτηση ερευνάται και αναιρετικώς. Η ακυρότητα της διαδικασίας, που δημιουργήθηκε εκ του ότι επετράπη στο συνήγορο κατ' άρθρο 344 παρ. 1 εδ. α' ΚΠοινΔ να παραστεί αντί για τον αποχωρήσαντα κατηγορούμενο χωρίς να διατυπώσει σχετική πρόταση ο Εισαγγελέας, δεν επηρεάζει το κύρος των επομένων πρά-ξεων της ποινικής διαδικασίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η τελική αθωωτική απόφαση. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας η ακυρότητα, που λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο της διαδικασίας επεκτείνεται και στην οριστική απόφαση χωρίς να ενδιαφέρει η επιρροή της στην τελική κρίση του δικαστηρίου(Ολομ.ΑΠ 2/1996 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.1570). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Ποιες δικονομικές πράξεις θεωρούνται ότι εξαρτώνται δικονομικώς από
την άκυρη πράξη κατ' άρθρο 175 ΚΠοινΔ. Η δικονομική εξάρτηση
ερευνάται και αναιρετικώς. Η ακυρότητα της διαδικασίας, που δημιουργήθηκε
εκ του ότι επετράπη στο συνήγορο κατ' άρθρο 344 παρ. 1 εδ. α' ΚΠοινΔ να
παραστεί αντί για τον αποχωρήσαντα κατηγορούμενο χωρίς να διατυπώσει
σχετική πρόταση ο Εισαγγελέας, δεν επηρεάζει το κύρος των επομένων πρά-
ξεων της ποινικής διαδικασίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η τελική
αθωωτική απόφαση. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας η ακυρότητα, που
λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο της διαδικασίας επεκτείνεται και στην οριστική
απόφαση χωρίς να ενδιαφέρει η επιρροή της στην τελική κρίση του
δικαστηρίου(Ολομ.ΑΠ 2/1996 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.1570).--------------------------------<< Επιστροφή