Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 9 / 1998    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Απιστία περί την υπηρεσία.
Περίληψη:
Απιστία στην υπηρεσία δεν στοιχειοθετείται όταν χωρεί ελάττωση της περιουσίας Τραπέζης. Με το άρθρο 263α ΠΚ, ο νομοθέτης διηύρυνε μόνο την έννοια του υπαλλήλου, όχι όμως και την έννοια της «δημόσιας περιουσίας», και συνεπώς απιστία στην υπηρεσία δεν στοιχειοθετείται όταν χωρεί ελάττωση της περιουσίας Τραπέζης, εφόσον η περιουσία αυτή ούτε συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των προστατευόμενων περιουσιών του άρθρου 263α ΠΚ, ούτε εμπεριέχεται στην έννοια της δημόσιας περιουσίας .- Αναιρείται, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των άρθρων 256 και 263α ΠΚ, η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία καταδικάσθηκε για απιστία στην υπηρεσία ο κατηγορούμενος, ο οποίος ως μόνιμος υπάλληλος Τραπέζης , ελάττωσε εν γνώσει του την περιουσία αυτής, προβαίνοντας σε αφανείς χρηματοδοτήσεις προς ανώνυμη εταιρεία ύψους 8 δίς δρχμ. χωρίς την έγκριση της κεντρικής υπηρεσίας της Τραπέζης, την οποία ήταν υποχρεωμένος να λάβει για χρηματοδοτήσεις άνω των 3 εκ. δρχ. Αντίθετη μειοψηφία(Ολομ. ΑΠ 9/1998 Ποιν.Χρον.ΜΗ 883). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη: Απιστία στην υπηρεσία δεν στοιχειοθετείται όταν χωρεί ελάττωση της περιουσίας Τραπέζης. Με το άρθρο 263α ΠΚ, ο νομοθέτης διηύρυνε μόνο την έννοια του υπαλλήλου, όχι όμως και την έννοια της «δημόσιας περιουσίας», και συνεπώς απιστία στην υπηρεσία δεν στοιχειοθετείται όταν χωρεί ελάττωση της περιουσίας Τραπέζης, εφόσον η περιουσία αυτή ούτε συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των προστατευόμενων περιουσιών του άρθρου 263α ΠΚ, ούτε εμπεριέχεται στην έννοια της δημόσιας περιουσίας .-
Αναιρείται, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των άρθρων 256 και 263α ΠΚ, η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία καταδικάσθηκε για απιστία στην υπηρεσία ο κατηγορούμενος, ο οποίος ως μόνιμος υπάλληλος Τραπέζης , ελάττωσε εν γνώσει του την περιουσία αυτής, προβαίνοντας σε αφανείς χρηματοδοτήσεις προς ανώνυμη εταιρεία ύψους 8 δίς δρχμ. χωρίς την έγκριση της κεντρικής υπηρεσίας της Τραπέζης, την οποία ήταν υποχρεωμένος να λάβει για χρηματοδοτήσεις άνω των 3 εκ. δρχ. Αντίθετη μειοψηφία(Ολομ. ΑΠ 9/1998 Ποιν.Χρον.ΜΗ 883).

<< Επιστροφή