Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2396 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Βούλευμα παραπεμπτικό, Οργάνωση εγκληματική.
Περίληψη:
Απαράδεκτη η αναίρεση διότι στρέφεται κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα για τα εγκλήματα του άρθρου 187 Π.Κ. (άρ. 7 Ν. 2928/2001). Απορρίπτει.
Αριθμός 2396/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο, Αιμιλία Λίτινα και Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 7 Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος -κατηγορουμένου Χ, που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 70/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς. Με συγκατηγορουμένους τους: 1) ....., 2) ....., 3) ....., 4) ..... και 5) ..... .
Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων -κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4.4.2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 746/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου με αριθμό 313/9.6.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 513 § 1 του Κ.Π.Δ., την υπ'αριθμ. 2/2008 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ κατά του υπ'αριθμ. 70/14-3-2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και εκθέτω τα ακόλουθα:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 463 Κ.Π.Δ., το ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνον εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα, κατά δε το άρθρο 476 § 1 του ιδίου κώδικα, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, όταν ασκήθηκε εναντίον βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.2928/27-6-2001, "η περάτωση της κύριας ανάκρισης για τα κακουργήματα του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα κηρύσσεται από το συμβούλιο εφετών. Για το σκοπό αυτόν η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης".
Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων κατηγορούμενος παραπέμφθηκε με το προσβαλλόμενο υπ'αριθμ. 70/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά, κατά τη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν.2928/2001, να δικασθεί και για την αξιόποινη πράξη της συγκρότησης από κοινού εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 45 και 187 § 1 Π.Κ. όπως αντικ. με το άρθρο 1 του Ν.2928/2001).
Συνεπώς, εφόσον εν προκειμένω ο αναιρεσείων παραπέμφθηκε κατά την προαναφερόμενη διαδικασία του άρθρου 7 του Ν.2928/2001 να δικασθεί και για την πιο πάνω αξιόποινη πράξη της συγκρότησης από κοινού εγκληματικής οργάνωσης, η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται σε αναίρεση και πρέπει κατόπιν τούτου να απορριφθεί ως απαράδεκτη, κατ'άρθρο 476 § 1 Κ.Π.Δ. και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα (άρθρο 583 § 1 Κ.Π.Δ.).
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ'αριθμ. 2/2008 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ κατά του υπ'αριθμ. 70/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και να καταδικασθεί αυτός στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 31 Μαΐου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 463 του ΚΠΔ, το ένδικο μέσο μπορεί να το ασκήσει μόνον εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, και όταν ασκήθηκε εναντίον βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 2928/2001, η περάτωση της κύριας ανάκρισης για τα κακουργήματα του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών. Για το σκοπό αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από την βαρύτητά τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης. Από την τελευταία αυτή διάταξη, σαφώς προκύπτει ότι, το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο παραπέμπεται κάποιος για να δικαστεί για την αξιόποινη πράξη της συγκρότησης από κοινού εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 45 και 187 παρ. 1 ΠΚ), δεν υπόκειται σε αναίρεση, όπως δε τονίζεται στην εισηγητική έκθεση του ως άνω Νόμου, με τον τρόπο αυτόν επιταχύνεται η διαδικασία, με την αποφυγή της έκδοσης τριών βουλευμάτων, αλλά και ανατίθεται η τελειωτική κρίση και η ευθύνη για την παραπομπή ή μη του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, σε ένα έμπειρο δικαστικό σχηματισμό, όπως είναι το Συμβούλιο Εφετών.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων παραπέμφθηκε, με το προσβαλλόμενο υπ' αριθ. 70/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, για να δικασθεί, εκτός των άλλων, και για την αξιόποινη πράξη της συγκρότησης από κοινού εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 45 και 187 παρ. 1 ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2928/2001). Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων παραπέμφθηκε, κατά την προαναφερθείσα διαδικασία του άρθρου 7 του Ν. 2928/2001, για να δικασθεί και για την αξιόποινη πράξη της από κοινού συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, η ασκηθείσα υπ' αυτού, κατά του ως άνω βουλεύματος, αναίρεση, είναι απαράδεκτη, διότι το βούλευμα αυτό δεν υπόκειται σε αναίρεση. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί η αναίρεση και να επιβληθούν σε βάρος του αναιρεσείοντος τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αριθ. 2/4.4.2008 αίτηση του Χ για αναίρεση του υπ' αριθ. 70/4.3.2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) Ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 14 Οκτωβρίου 2008. Και,

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή