Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1963 / 2007    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Δικαιοδοσίας έλλειψη, Διατροφής καθυστέρηση.
Περίληψη:
Έλλειψη δικαιοδοσίας εφόσον ο αναιρεσείων κατά το χρόνο τελέσεως της παραβάσεως της προς διατροφή υποχρεώσεως ήταν στρατιωτικός (ταγματάρχης πεζικού) εν ενεργεία το Τριμελές Πλημ/κείο Καβάλας αποφάσισε για υπόθεση που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του. Αυτή υπάγεται στο Διαρκές Στρατοδικείο. Αναιρεί προσβαλλόμενη απόφαση. Παραπέμπει την υπόθεση για συζήτηση ενώπιον του Διαρκούς Στρατοδικείου

ΑΡΙΘΜΟΣ 1963/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη, Θεοδώρα Γκοϊνη, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Μάλλιο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Οκτωβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου .... , που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γρηγόριο Δαρμάρο, περί αναιρέσεως της 1481/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ΄ αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Νοεμβρίου 2006 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1836/2006.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Η του Κ. Ποιν. Δ. ως λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως μπορεί να προταθεί η υπέρβαση εξουσίας. Υπέρβαση εξουσίας υπάρχει όταν το δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόμος και ιδίως όταν α) το δικαστήριο αποφάσισε για υπόθεση που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του. Κατά δε το άρθρο 193 παρ. 1 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων υπάγονται όσοι είναι στρατιωτικοί κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, καθώς και οι αιχμάλωτοι πολέμου. Στην προκείμενη περίπτωση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας (δικάζοντας ως Εφετείο) με την προσβαλλόμενη 1481/2006 απόφασή του καταδίκασε τον αναιρεσείοντα σε φυλάκιση 30 ημερών για την αξιόποινη πράξη της παραβιάσεως της προς διατροφή υποχρεώσεως (άρθρο 358 Π. Κ.), παρά το γεγονός ότι ήταν εν ενεργεία αξιωματικός του στρατού ξηράς (Ταγματάρχης πεζικού) όπως δέχεται το δικαστήριο. Όφειλε συνεπώς το πιο πάνω δικαστήριο να κηρύξει εαυτό αναρμόδιο, αφού δεν είχε δικαιοδοσία να δικάσει το συγκεκριμένο κατηγορούμενο και όχι να προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης αυτής. Έτσι λοιπόν ενεργήσαν υπερέβη την εξουσία του και κατέστησε την απόφασή του αναιρετέα για τον από το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Η του Κ. Ποιν.Δ. λόγο αναιρέσεως. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση ενώπιον του Τριμελούς Στρατοδικείου Ξάνθης.

Για τους λόγους αυτούς
Αναιρεί τη 1481/2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση ενώπιον του Τριμελούς Στρατοδικείου Ξάνθης.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 2007.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, την 1η Νοεμβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ<< Επιστροφή