Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1283 / 1992    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Περιύβριση Αρχής.
Περίληψη:
Για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της περιύβρισης αρχής δεν απαιτείται αναγκαίως να έχει ο δράστης πρόθεση να προσβάλει τη δικαστική αρχή. Για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της περιύβρισης αρχής δεν απαιτείται αναγκαίως να έχει ο δράστης ως σκοπό την προσβολή των αναφερομένων στη διάταξη του άρθρου 181 παρ. 1α ΠΚ αρχών ή προσώπων, αλλά αρκεί να έχει άμεσο ή ενδεχόμενο δόλο συνιστάμενο στη γνώση ότι η εκδήλωση είναι πρόσφορη να πλήξει το κύρος και την αυθεντία των ως άνω αρχών ή προσώπων κατ' αντικειμενική κρίση και στη γνώση ή αποδοχή του περιστατικού ότι η προσβλητική εκδήλωση είναι δυνατόν να υποπέσει στην αντίληψη αόριστου αριθμού προσώπων. Αναιρείται υπέρ του νόμου η αθωωτική απόφαση για περιύβριση αρχής, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 181 ΠΚ, διότι αξίωσε για τη θεμελίωση του εγκλήματος της περιύβρισης αρχής να έχει ο δράστης πρόθεση να προσβάλει τη δικαστική αρχή» (Ολομ. ΑΠ 1283/1992 Ποιν.Χρον. ΜΒ.923). Ήδη το άρθρο 181 ΠΚ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2172/1994 σύμφωνα με το οποίο όποιος για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της περιύβρισης
αρχής δεν απαιτείται αναγκαίως να έχει ο δράστης πρόθεση να προ-
σβάλει τη δικαστική αρχή. Για την υποκειμενική υπόσταση του
εγκλήματος της περιύβρισης αρχής δεν απαιτείται αναγκαίως να έχει ο
δράστης ως σκοπό την προσβολή των αναφερομένων στη διάταξη του
άρθρου 181 παρ. 1α ΠΚ αρχών ή προσώπων, αλλά αρκεί να έχει άμεσο ή
ενδεχόμενο δόλο συνιστάμενο στη γνώση ότι η εκδήλωση είναι πρόσφορη να
πλήξει το κύρος και την αυθεντία των ως άνω αρχών ή προσώπων κατ'
αντικειμενική κρίση και στη γνώση ή αποδοχή του περιστατικού ότι η
προσβλητική εκδήλωση είναι δυνατόν να υποπέσει στην αντίληψη αόριστου
αριθμού προσώπων. Αναιρείται υπέρ του νόμου η αθωωτική απόφαση για
περιύβριση αρχής, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου
181 ΠΚ, διότι αξίωσε για τη θεμελίωση του εγκλήματος της περιύβρισης αρχής
να έχει ο δράστης πρόθεση να προσβάλει τη δικαστική αρχή»(Ολομ. ΑΠ
1283/1992 Ποιν.Χρον. ΜΒ. 923). Ήδη το άρθρο 181 ΠΚ
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2172/1994
σύμφωνα με το οποίο όποιος για να εκδηλώσει μίσος ή
περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή
ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της
κυριαρχίας του , τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο(2) ετών.--------------------------------<< Επιστροφή