Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1141 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ακυρότητα απόλυτη, Βούλευμα παραπεμπτικό, Πορνογραφικό υλικό.
Περίληψη:
Κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού από κερδοσκοπία, που συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας και της απειρίας των ανηλίκων. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και περί απόλυτης ακυρότητας εκ της λήψεως υπόψη υπό του Συμβουλίου Εφετών εγγράφου συντεταγμένου σε ξένη γλώσσα. Υφίσταται αιτιολογία και το έγγραφο ήταν επίσημα μεταφρασμένο.

Αριθμός 1141/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο, Βασίλειο Λυκούδη και Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 22 Ιανουαρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος -κατηγορουμένου Χ1, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 3387/2006 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων -κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 5.3.2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 563/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Στέλιου Γκρόζου με αριθμό 353/2.10.2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Eισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 485 παρ. 1 Κ.Π.Δ., την υπ'αριθ. 60/5-3-2007 αίτηση αναιρέσεως του Χ1, η οποία ασκήθηκε στο όνομα και για λογαριασμό του υπό του δικηγόρου Αθηνών Νίκο Γκότοβο, δυνάμει της από 5-3-2007 προσαρτημένης στην αίτηση και νομίμως θεωρημένης εξουσιοδοτήσεως και στρέφεται κατά του υπ'αριθ. 3387/2006 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, εκθέτω δε τα ακόλουθα:
1.- Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με το υπ'αριθμ. 2087/2006 βούλευμά του παρέπεμψε στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο, προκειμένου να δικασθεί ως υπαίτιος της αξιόποινης πράξεως της πορνογραφίας ανηλίκων (άρθρ. 348 Α' παρ. 1,2,3 Π.Κ.). Εναντίον του παραπάνω βουλεύματος ο αναιρεσείων κατηγορούμενος άσκησε έφεση, η οποία απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη με το υπ'αριθ. 3387/2006 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Κατά του εφετειακού αυτού βουλεύματος στρέφεται πλέον ο αναιρεσείων κατηγορούμενος με την κρινόμενη αίτησή του, η οποία ασκήθηκε νομοτύπως, παραδεκτώς και εμπροθέσμως. Ειδικότερα το προσβαλλόμενο βούλευμα επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο την 24-3-2007 με θυροκόλληση, σύμφωνα με τις επιταγές των διατάξεων των άρθρων 155 παρ. 2 και 273 Κ.Π.Δ., προηγήθηκε δε την 21-2-2007 επίδοσή του στον αντίκλητό του δικηγόρο Αθηνών Αθανάσιο Πανάγο. Η αίτηση ασκήθηκε την 5-3-2007, ημέρα Δευτέρα, ενώπιον του Γραμματέα του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Αθηνών, συνετάγη δε από εκείνον η υπ'αριθμ. 60/5-3-2007 έκθεση, όπου διατυπώνονται αναλυτικά οι λόγοι, για τους οποίους ασκήθηκε και συγκεκριμένα η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η απόλυτη ακυρότητα. Τέλος το προσβαλλόμενο βούλευμα υπόκειται στο ένδικο μέσο της αναιρέσεως, αφού παραπέμπει τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο για κακούργημα.
Κατόπιν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και ακολούθως να ερευνηθούν οι προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως.
2.- Το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ'αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την κύρια ανάκριση ή την προανάκριση για τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις, με τις οποίες το συμβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας: α) Αρκεί ο κατ'είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων που ελήφθησαν υπόψη από το συμβούλιο για την παραπεμπτική του κρίση, χωρίς να προσαπαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και μνεία του τί προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όμως να προκύπτει ότι το συμβούλιο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα και όχι μόνο μερικά από αυτά, το γεγονός δε ότι εξαίρονται ορισμένα, δεν υποδηλώνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα. Με την έννοια αυτή δεν αποτελούν λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας (ΑΠ 544/2005 ΠΧ ΝΣΤ 19, ΑΠ 114/2004 ΠΧ ΝΒ'29), β) Είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Έτσι δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας ακόμη και στην περίπτωση που η αιτιολογία εξαντλείται στην επανάληψη του διατακτικού, το οποίο περιέχει, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου και πραγματικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και με τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του αιτιολογικού (ΑΠ 286/2006 ΠΧ ΝΣΤ'819, ΑΠ 345/2006 ΠΧ ΝΣΤ1 829). Και γ) Είναι επιτρεπτή η εξ ολοκλήρου ή συμπληρωματική αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, στην οποία εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την κύρια ανάκριση ή προανάκριση, τα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεμπτική πρόταση, με την οποία συντάσσεται και η κρίση του συμβουλίου (ΑΠ 1071/2005 ΠΧ ΝΣΤ 135, ΑΠ 1364/2006).
3. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμα, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, που το εξέδωσε, έκρινε, με επιτρεπτή εξ ολοκλήρου αναφορά στην ενσωματωμένη σ'αυτό εισαγγελική πρόταση, ότι από τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρει και προσδιορίζει κατ' είδος και συγκεκριμένα από τις καταθέσεις των ενόρκως εξετασθέντων μαρτύρων, τα περιεχόμενα στη δικογραφία έγγραφα, σε συνδυασμό και προς την απολογία του κατηγορουμένου, προέκυψαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Στις 26-8-2003 η ΙΝΤΕΡΠΟΛ Αθηνών με το ....... (ΑΣΩ) έγγραφό της, διαβίβασε στην Δ.Α.Α./ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ το από ..... έγγραφο της ΙΝΤΕΡΠΟΛ Ζάγκρεμπ Κροατίας, σύμφωνα με το οποίο άτομο με στοιχεία Γ1, κάτοικος Κροατίας (MALI LOZINJ) χρησιμοποιούσε τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ..... @ yahoo. com, που, μέσω USENET, προσέφερε ανταλλαγή φωτογραφιών και υλικού βίντεο που σχετίζονται με παιδική πορνογραφία. Το εν λόγω άτομο συνδεόταν στο διαδίκτυο μέσω HT-Hinet, χρησιμοποιώντας το νούμερο ........ Ο Γ1 συνελήφθη στην Κροατία. Ούτος, ως προέκυψε από την ανακριτική έρευνα, είχε επαφές με άτομα από την Κροατία, αλλά και από άλλες χώρες, με τα οποία προέβαινε σε ανταλλαγή του πορνογραφικού υλικού, χρησιμοποιώντας τέσσαρες τουλάχιστον διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας .... @ yahoo. Com,....@ yahoo.com, ...@ yahoo. Com. .....@hot mail.com. Μεταξύ των ατόμων τα οποία είχαν επαφή με τον ανωτέρω Γ1, αλλά και με άλλα άτομα, τα οποία προέβαιναν σε ανταλλαγή πορνογραφικού υλικού, ήταν και άτομο με ψευδώνυμο Χ1, με διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας....... @ yahoo.com. το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε αποστείλει στο γκρουπ των ανωτέρω ατόμων 9 φωτογραφίες και ένα μήνυμα που αναφερόταν σε παιδική πορνογραφία. Το εν λόγω άτομο συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω παροχέα υπηρεσιών σύνδεσης (ISP) από την περιοχή της Ελλάδος (ΟΤΕηet). Επί τη βάσει του εγγράφου αυτού, το 1° Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της ΔΑΑ διενήργησε έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι, στις 12-7-2003 ώρα 23.16.52, άτομο που χρησιμοποιούσε την ΙΡ Διεύθυνση ...... με όνομα χρήστη ( username) ....., εισήλθε μέσω OTEnet σε διεθνή σελίδα INTERNET της yahoo και προσέθεσε 10 φωτογραφίες παιδικού πορνογραφικού περιεχομένου. Οι φωτογραφίες αυτές εικόνιζαν παιδιά ηλικίας 5-6 ετών να ενεργούν πραγματικές ασελγείς πράξεις με ενηλίκους. Σύμφωνα με το από .... έγγραφο της OTEnet, ο λογαριασμός με όνομα χρήστη .......ανήκε σε συνδρομητή με στοιχεία Χ1, διεύθυνση ..... Αθήνα και τηλέφωνο ......... Σύμφωνα με τις ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις της Δ1, αρχιφύλακος, υπηρετούσης στο 1° Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της ΔΑΑ, από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο εν θέματι Χ1 χρησιμοποιούσε δύο (2)διευθύνσεις ηλεκτρονικής -αλληλογραφίας (.... @ YAHHO.COM.,........ @ ΥΑΗΟΟ. COM.) και συμμετείχε στο ως άνω διεθνές κύκλωμα διακίνησης παιδικής πορνογραφίας. Επίσης συμμετείχε σε δεκάδες άλλες ιστοσελίδες παιδοφιλικού και πορνογραφικού περιεχομένου, στις οποίες προσέθετε εικόνες παιδικής πορνογραφίας, όπως στην ιστοσελίδα ....., όπου είχε προσθέσει φωτογραφίες ανηλίκων, πορνογραφικού περιεχομένου, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση ..... @ Yahoo.gr. Μετά ταύτα και αφού η OTEnet με το από .... έγγραφο της προς το 1° Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων γνωστοποίησε και την διεύθυνση κατοικίας του χρήστη με όνομα gutulf (Χ1), που ήταν η οδός........ Αθήνα, αστυνομικοί με δικαστικό λειτουργό μετέβησαν στις 25-9-2003 στην οικία του ανωτέρω, προκειμένου να διενεργήσουν κατ' οίκον έρευνα. Ο ανωτέρω βρισκόταν εντός της οικίας του, αλλά δεν άνοιγε την πόρτα, παρά τις επίμονες εκκλήσεις των αστυνομικών, οι οποίο κάλεσαν εν τέλει κλειθροποιό. Κατά δε τη διενέργεια της κατ' οίκον ερεύνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 292 δισκέτες Η/Υ, περιέχουσες αρχεία παιδικής πορνογραφίας, 41 φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας, 3 κασέτες πορνογραφικού περιεχομένου, ένας επεξεργαστής Η/Υ τύπου PLATO και ένας εκτυπωτής, 27 CD-ROM, πλήθος εκτυπωμένων σελίδων παιδοφιλικού και αιμομικτικού περιεχομένου, που περιγράφουν συνομιλίες του κατηγορουμένου στο χώρο του διαδικτύου. Οι κατασχεθείσες δισκέτες περιείχαν 15.000 φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας, στις οποίες απεικονίζονται πολύ μικρά παιδιά ηλικίας, 3-12 ετών, να ενεργούν πραγματικές ασελγείς πράξεις με ενηλίκους. Σημειωτέον ότι, ως προκύπτει από την ένορκη μαρτυρική κατάθεση, του αστυνομικού Δ2, ο ανωτέρω χρησιμοποιούσε, κατά μήνα Μάιο του έτους 2003, την IP Διεύθυνση ......, με την οποία επίσης εισερχόταν στις διεθνείς σελίδες INTERNET της Yahoo και διακινούσε παιδικό πορνογραφικό υλικό. Σύμφωνα με την ...... έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης του Εργαστηρίου Δικαστικής Γραφολογίας της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Ερευνών (Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων), ο εκκαλών κατηγορούμενος διατηρούσε στον δικτυακό τόπο WWW. Yahoo.com ""εικονικό χώρο" στον οποίο φύλασσε αρχεία φωτογραφιών, τις οποίες διακινούσε μέσω διαδικτύου σε διάφορες ιστοσελίδες. Ογδονταέξι από τα αρχεία αυτά φωτογραφιών, περιείχαν φωτογραφίες, στις οποίες(λόγω του φόντου και της ονοματοδοσίας) φέρονται να απεικονίζονται πρόσωπα ελληνικής καταγωγής. Διατηρούσε επίσης 1017 αρχεία βίντεο, τα οποία απεικόνιζαν ανηλίκους σε διάφορες σεξουαλικές δραστηριότητες (σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ ανηλίκων, ενηλίκων ανδρών και γυναικών με ανήλικα αγόρια και κορίτσια, σαδομαζοχιστικές δραστηριότητες μεταξύ ενηλίκων ανδρών και ανηλίκων κοριτσιών, κοπρολαγνεία, αυτοϊκανοποίηση ανηλίκων, βιασμός ανηλίκων), 8868 αρχεία φωτογραφιών με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας, αρχεία κειμένου στην αγγλική γλώσσα, που είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, τα οποία καταγράφουν αφηγήσεις σεξουαλικών δραστηριοτήτων ενηλίκων με ανήλικα άτομα,Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη διάταξη του άρθρου 348Α πργ. 1,2,3 ΠΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3064/2002, όποιος από κερδοσκοπία παρασκευάζει, κατέχει, προμηθεύεται, αγοράζει, μεταφέρει, διακινεί, πωλεί ή θέτει με οποιονδήποτε τρόπο σε κυκλοφορία πορνογραφικό υλικό τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως και εκατό χιλιάδων ευρώ. Πορνογραφικό υλικό, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, συνιστά κάθε περιγραφή ή πραγματική ή εικονική αποτύπωση, σε οποιονδήποτε υλικό φορέα του σώματος ανηλίκου που αποσκοπεί στη γενετήσια διέγερση, καθώς και η καταγραφή ή αποτύπωση σε οποιονδήποτε υλικό φορέα, πραγματικής, προσποιητής ή εικονικής ασελγούς πράξης, που ενεργείται για τον ίδιο σκοπό από ή με ανήλικο. Αν κάποια από τις πράξεις της πρώτης παραγράφου αφορά πορνογραφικό υλικό που συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας, της κουφότητας ή της απειρίας ανηλίκου ή με την άσκηση σωματικής βίας κατ αυτού, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Εν προκειμένω, κατά του κατηγορουμένου προκύπτουν πλέον ή αποχρώσες ενδείξεις ενοχής για την αξιόποινο πράξη της κατοχής και διακινήσεως πορνογραφικού υλικού, που συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας και της απειρίας ανηλίκων, εφόσον κατείχε, φυλάσσοντας σε αρχεία στον δικτυακό τόπο WWW. Yahoo.com και διακινούσε μέσω διαδικτύου τις παραπάνω φωτογραφίες, που απεικόνιζαν σώματα ανηλίκων που αποσκοπούσαν στη γενετήσια διέγερση ως και πραγματικές ασελγείς πράξεις που ενεργούνταν από ή με ανηλίκους. Η μικρή ηλικία, των παιδιών καταδεικνύει ότι το πορνογραφικό αυτό υλικό συνδέεται με την εκμετάλλευση της πνευματικής αδυναμίας και της απειρίας αυτών. Την πράξη του αυτή τελούσε από κερδοσκοπία, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από την κατάθεση της αστυνομικού Δ1, οι κλήσεις των επισκεπτών των ιστοσελίδων με το πορνογραφικό υλικό του κατηγορουμένου, εκτρέπονταν και συνδέονταν με παροχέα υπηρεσιών internet στο εξωτερικό, εν αγνοία των και παρά τη θέλησή των, με αποτέλεσμα να χρεώνονται οι λογαριασμοί των με υπέρογκα ποσά, από τους οποίους (λογαριασμούς) ο κατηγορούμενος και οι λοιποί δράστες της ομάδος αυτής που δρούσαν σε διάφορες χώρες εισέπρατταν ποσοστά και κερδοσκοπούσαν σε βάρος των επισκεπτών των ιστοσελίδων. Τούτο διαπιστώθηκε κατά την επίσκεψη αστυνομικών στην ιστοσελίδα της yahoo ......., μέλος της οποίας ήταν ο κατηγορούμενος και στην οποία συμμετείχε ενεργώς με διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Οι αστυνομικοί, κατά την επίσκεψη τους αυτή, διαπίστωσαν ότι στην επιφάνεια εργασίας δημιουργήθηκε αυτόματα ο φάκελος Χ1, o οποίος κάλεσε αυτόματα και εξέτρεψε την κλήση σε provider (παροχέα υπηρεσιών internet) του εξωτερικού. Άλλωστε και η οργανωμένη και μεθοδευμένη δράση του κατηγορουμένου (κατοχή χιλιάδων αρχείων, ως προκύπτει από τα εξετασθέντα κατά τ' ανωτέρω ψηφιακά πειστήρια) και η διακίνηση του υλικού αυτού σε πληθώρα ιστοσελίδων, εις τρόπον ώστε να επισκέπτονται αυτό εκατομμύρια χρήστες σε όλον τον κόσμο, επιβεβαιώνει την άποψη της από κερδοσκοπία δράσεως του κατηγορουμένου, ο οποίος μάλιστα, σύμφωνα με την από 25-9-2003 απολογία του ενώπιον των ανακριτικών υπαλλήλων του 1ου Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων, κατά το χρόνο της συλλήψεως του ήταν άεργος.
Σύμφωνα με την ως άνω κατάθεση της αστυνομικού Δ1, στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν και 4 σελίδες αναγράφουσες την ένδειξη THE ADULT CHECK, οι οποίες περιέχουν υλικό για απόσπαση χρημάτων από ιδιώτες που εισέρχονται σε σελίδες παιδικής πορνογραφίας. Στην τελευταία σελίδα από τις παραπάνω αναγράφεται η ένδειξη .... ...... ...... @ YAHOO COM, που είναι ο κωδικός του κατηγορουμένου. Ο εκκαλών ισχυρίζεται ότι διακινούσε πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο από περιέργεια αλλά και εξάρτηση να θαυμάζει φωτογραφίες με γυμνά σώματα μικρών παιδιών και με απεικονίσεις σεξουαλικών περιπτύξεων αυτών και ότι δεν ενεργούσε από κερδοσκοπία, αλλά μόνον για την ικανοποίηση του πάθους του. Την εκτροπή των κλήσεων με την ταυτόχρονη δημιουργία στην επιφάνεια εργασίας του φακέλου Χ1 αποδίδει σε αγνώστους χάκερς, ενώ για τις 4 σελίδες με την ένδειξη THE ADULT CHECK, ισχυρίζεται ότι η σελίδα 4 δεν έχει σχέση με τον δικτυακό τόπο ......com, από τον οποίο έχουν εκτυπωθεί οι 1,2,3 σελίδες, διότι σε αυτήν αναγράφεται διαφορετική διεύθυνση(η δική του) και διαφορετική ημερομηνία. Ότι από τις σελίδες 1,2,3 τεκμαίρεται ότι αυτές αφορούν υπηρεσία της εταιρίας ......, στις ιστοσελίδες της οποίας επιθυμούσε να έχει ούτος πρόσβαση και τις εκτύπωσε στις 10-6-2003 για να πληρώσει στην υπηρεσία αυτή το ποσό των 19,95 δολαρίων ΗΠΑ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση, ενώ η 4η σελίδα τυπώθηκε σε διαφορετική ημεροχρονολογία (23-1-2003), όταν ούτος βρισκόταν στον δικτυακό τόπο των ομάδων συζήτησης της περιοχής ....YAHOO.COM, στις οποίες ήταν μέλος και για το λόγο αυτό η σελίδα περιέχει και το e-mail ...... @ yahoo com. με το οποίο συμμετείχε σης ομάδες συζήτησης.
Γεγονός είναι, κατά την άποψή μας, ότι οι σελίδες αυτές αποτελούν υποδείγματα για απόσπαση χρημάτων από ενηλίκους που εισέρχονται σε σελίδες με πορνογραφικό υλικό και ότι η σύνδεση της σελίδας 4 με τις λοιπές, καταδεικνύει και το εγχείρημα του κατηγορουμένου να παρασκευάσει για λογαριασμό του έγγραφο εισπράξεως χρημάτων από τους επισκέπτες των ιστοσελίδων παιδικής πορνογραφίας. Κατά συνέπεια, ορθώς το εκκαλούμενο βούλευμα παρέπεμψε στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών τον ως άνω αναφερόμενο εκκαλούντα, προκειμένου να δικαστεί για την αξιόποινο πράξη της από κερδοσκοπία κατοχής και διακινήσεως πορνογραφικού υλικού, που συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας και της απειρίας ανηλίκων (άρθρ. 348Α πργ. 1,2,3 ΠΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3064/2002) και η έφεση του κατηγορουμένου κατά του βουλεύματος αυτού πρέπει να απορριφθεί στην ουσία της και να επικυρωθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα ως προς όλες τις διατάξεις του.
Με βάση όλα αυτά, τα οποία προέκυψαν από τα υπάρχοντα στη δικογραφία αποδεικτικά στοιχεία, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του αναιρεσείοντα κατηγορουμένου Χ1 στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να δικασθεί ως υπαίτιος της αξιόποινης πράξεως της πορνογραφίας ανηλίκων.
Από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με αυτά που δέχθηκε, διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ'αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από τη διενεργηθείσα ανάκριση και τα οποία συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του παραπάνω εγκλήματος, για το οποίο ο αναιρεσείων κατηγορούμενος κρίθηκε παραπεμπτέος, τα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους νομικούς συλλογισμούς, με τους οποίους υπήγαγε αυτά στις οικείες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26,27 και 348Α παρ. 1,2,3 Π.Κ., τις οποίες ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου. Ειδικότερα δεν υπάρχει έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του βουλεύματος, όπως αβασίμως υποστηρίζει ο αναιρεσείων, από το γεγονός ότι το Συμβούλιο Εφετών αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση και αποδέχεται όλα τα διαλαμβανόμενα εκεί, αφού σ'αυτήν, όπως εκτέθηκε, παρατίθενται με σαφήνεια και πληρότητα τα προκύψαντα από την ανάκριση πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία συνάγονται αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί που στηρίζουν την απορριπτική της εφέσεως πρόταση, με την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συμβουλίου. Εξάλλου το Συμβούλιο Εφετών διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του κατά κατηγορίες (μάρτυρες, έγγραφα, απολογίες κατηγορουμένου) τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του για να σχηματίσει την παραπάνω κρίση του και δεν ήταν απαραίτητο, για την πληρότητα της αιτιολογίας του, να αναφέρει ποια παραδοχή προκύπτει από καθένα χωριστά, αρκεί δε ότι τα έλαβε υπόψη του και τα αξιολόγησε στο σύνολό τους για να σχηματίσει την παραπάνω κρίση του και ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό του: "....Από ... τις καταθέσεις των ενόρκως εξετασθέντων μαρτύρων, τα περιεχόμενα στη δικογραφία έγγραφα, εν συνδυασμώ και προς τις απολογίες του κατηγορουμένου...", χωρίς να συνάγεται ότι δεν συνεκτιμήθηκαν κάποια από αυτά.
4. Από τη διάταξη του άρθρου 183 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ανήκει στην απόλυτη κρίση του Συμβουλίου και δεν ελέγχεται από τον 'Αρειο Πάγο, ενώ εξάλλου η αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη δεν συνεπάγεται ακυρότητα, ούτε ιδρύει λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 484 Κ.Π.Δ. (ΑΠ 1882/2006, ΑΠ 1450/2006). Επομένως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος ο σχετικός λόγος αναιρέσεως, κατά τον οποίο το Συμβούλιο απέρριψε σιωπηρώς το αίτημα του αναιρεσείοντα δια διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η παράλειψη του Συμβουλίου Εφετών να διατάξει συμπληρωματική ανάκριση ή προανάκριση που τυχόν ζήτησε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος δεν θεμελιώνει κανένα αναιρετικό λόγο και επομένως η σχετική αιτίαση του αναιρεσείοντα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.
5. Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 1 στοιχ. δ' Κ.Π.Δ., απόλυτη ακυρότητα, που λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και στον 'Αρειο Πάγο, προκαλείται όταν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν, μεταξύ άλλων, την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται, στις περιπτώσεις και με τις διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόμος. Τέτοια περίπτωση ακυρότητας υπάρχει και όταν τα έγγραφα που έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο ή το Δικαστικό Συμβούλιο ήταν συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα, χωρίς να βεβαιώνεται στην απόφαση ή το βούλευμα ότι ο κατηγορούμενος ήταν σε θέση να αντιληφθεί και να κατανοήσει το περιεχόμενό τους (ΑΠ 79/2004). Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος προβάλλει, ως λόγο αναιρέσεως, την απόλυτη ακυρότητα, διότι, κατά τους ισχυρισμούς του, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών έλαβε υπόψη του το από ........ έγγραφο της ΙΝΤΕΡΠΟΛ Ζάγκρεμπ Κροατίας, καθώς και τέσσερις σελίδες, αναγράφουσες την ένδειξη "ΤΗΕ ΑDULT CHECK", έγγραφα τα οποία ήταν συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα, χωρίς αυτά να έχουν επισήμως μεταφρασθεί στην ελληνική γλώσσα από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Η αιτίαση όμως αυτή του αναιρεσείοντα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, διότι, όπως διαπιστώνεται από την επιτρεπτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, το μεν από ..... έγγραφο της ΙΝΤΕΡΠΟΛ Ζάγκρεμπ Κροατίας, έχει μεταφρασθεί στην Ελληνική γλώσσα από τον μεταφραστή Ε1, δικηγόρο Αθηνών, οι δε τέσσερις σελίδες με την ένδειξη "ΤΗΕ ΑDULT CHECK" έχουν μεταφρασθεί στην Ελληνική γλώσσα από την μεταφράστρια του Υπουργείου Εξωτερικών Ε2 και, συνεπώς, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος δεν στερήθηκε των υπερασπιστικών του δικαιωμάτων, αφού μπορούσε να αντιληφθεί και να κατανοήσει το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών. 'Αλλωστε, το περιεχόμενο του από .... εγγράφου της ΙΝΤΕΡΠΟΛ Ζάγκρεμπ Κροατίας προκύπτει σαφώς και από το υπ'αριθμ. ...... έγγραφο της Υποδιευθύνσεως Προστασίας Ανηλίκων της Γενικής Αστυνομικής Διευθύνσεως Αττικής.
Κατ' ακολουθίαν όλων των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση του αναιρεσείοντα κατηγορουμένου πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και να επιβληθούν σ'αυτόν τα δικαστικά έξοδα.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω:
Α) Να απορριφθεί η υπ'αριθ. 60/5-3-2007 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ1, κατά του υπ' αριθμ. 3387/2006 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
Β) Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.

Αθήνα 2 Μαΐου 2007


Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Στέλιος Κ. Γκρόζος
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ'αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την κύρια ανάκριση ή την προανάκριση για τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις, με τις οποίες το συμβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας: α) Αρκεί ο κατ'είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων που ελήφθησαν υπόψη από το συμβούλιο για την παραπεμπτική του κρίση, χωρίς να προσαπαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και μνεία του τί προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όμως να προκύπτει ότι το συμβούλιο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα και όχι μόνο μερικά από αυτά, το γεγονός δε ότι εξαίρονται ορισμένα, δεν υποδηλώνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα. Με την έννοια αυτή δεν αποτελούν λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστικού συβουλίου της ουσίας, β) Είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Έτσι δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας ακόμη και στην περίπτωση που η αιτιολογία εξαντλείται στην επανάληψη του διατακτικού, το οποίο περιέχει, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου και πραγματικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και με τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του αιτιολογικού. Και γ) Είναι επιτρεπτή η εξ ολοκλήρου συμπληρωματική αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, στην οποία εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την κύρια ανάκριση ή προανάκριση, τα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεμπτική πρόταση, με την οποία συντάσσεται και η κρίση του συμβουλίου.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμα, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, που το εξέδωσε, έκρινε, με επιτρεπτή εξ ολοκλήρου αναφορά στην ενσωματωμένη σ'αυτό εισαγγελική πρόταση, ότι από τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρει και προσδιορίζει κατ' είδος και συγκεκριμένα από τις καταθέσεις των ενόρκως εξετασθέντων μαρτύρων, τα περιεχόμενα στη δικογραφία έγγραφα, σε συνδυασμό και προς την απολογία του κατηγορουμένου, προέκυψαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Στις 26-8-2003 η ΙΝΤΕΡΠΟΛ Αθηνών με το ....... (ΑΣΩ) έγγραφό της, διαβίβασε στην Δ.Α.Α./ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ το από ....... έγγραφο της ΙΝΤΕΡΠΟΛ Ζάγκρεμπ Κροατίας, σύμφωνα με το οποίο άτομο με στοιχεία Γ1, κάτοικος Κροατίας (MALI LOZINJ) χρησιμοποιούσε τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ....... yahoo. com, που, μέσω USENET, προσέφερε ανταλλαγή φωτογραφιών και υλικού βίντεο που σχετίζονται με παιδική πορνογραφία. Το εν λόγω άτομο συνδεόταν στο διαδίκτυο μέσω HT-Hinet, χρησιμοποιώντας το νούμερο ..... Ο Γ1 συνελήφθη στην Κροατία. Ούτος, ως προέκυψε από την ανακριτική έρευνα, είχε επαφές με άτομα από την Κροατία, αλλά και από άλλες χώρες, με τα οποία προέβαινε σε ανταλλαγή του πορνογραφικού υλικού, χρησιμοποιώντας τέσσαρες τουλάχιστον διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας .... yahoo.Com, ..... yahoo.com,....... yahoo.Com, ..... hot mail.com. Μεταξύ των ατόμων τα οποία είχαν επαφή με τον ανωτέρω Γ1, αλλά και με άλλα άτομα, τα οποία προέβαιναν σε ανταλλαγή πορνογραφικού υλικού, ήταν και άτομο με ψευδώνυμο Χ1, με διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ........ yahoo.com. το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε αποστείλει στο γκρουπ των ανωτέρω ατόμων 9 φωτογραφίες και ένα μήνυμα που αναφερόταν σε παιδική πορνογραφία. Το εν λόγω άτομο συνδέθηκε στο διαδίκτυο μέσω παροχέα υπηρεσιών σύνδεσης (ISP) από την περιοχή της Ελλάδος (ΟΤΕηet). Επί τη βάσει του εγγράφου αυτού, το 1° Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της ΔΑΑ διενήργησε έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι, στις 12-7-2003 ώρα 23.16.52, άτομο που χρησιμοποιούσε την ΙΡ Διεύθυνση ......με όνομα χρήστη (username) ......., εισήλθε μέσω OTEnet σε διεθνή σελίδα INTERNET της yahoo και προσέθεσε 10 φωτογραφίες παιδικού πορνογραφικού περιεχομένου. Οι φωτογραφίες αυτές εικόνιζαν παιδιά ηλικίας 5-6 ετών να ενεργούν πραγματικές ασελγείς πράξεις με ενηλίκους. Σύμφωνα με το από ...... έγγραφο της OTEnet, ο λογαριασμός με όνομα χρήστη gutulf ανήκε σε συνδρομητή με στοιχεία Χ1, διεύθυνση ....... Αθήνα και τηλέφωνο ..... Σύμφωνα με τις ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις της Δ1, αρχιφύλακος, υπηρετούσης στο 1° Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της ΔΑΑ, από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο εν θέματι Χ1 χρησιμοποιούσε δύο (2)διευθύνσεις ηλεκτρονικής -αλληλογραφίας (..... @ YAHHO.COM., ........ @ ΥΑΗΟΟ.COM.) και συμμετείχε στο ως άνω διεθνές κύκλωμα διακίνησης παιδικής πορνογραφίας. Επίσης συμμετείχε σε δεκάδες άλλες ιστοσελίδες παιδοφιλικού και πορνογραφικού περιεχομένου, στις οποίες προσέθετε εικόνες παιδικής πορνογραφίας, όπως στην ιστοσελίδα ........., όπου είχε προσθέσει φωτογραφίες ανηλίκων, πορνογραφικού περιεχομένου, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση ..... @ Yahoo.gr. Μετά ταύτα και αφού η OTEnet με το από ...... έγγραφό της προς το 1° Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων γνωστοποίησε και την διεύθυνση κατοικίας του χρήστη με όνομα gutulf (Χ1), που ήταν η οδός ........ Αθήνα, αστυνομικοί με δικαστικό λειτουργό μετέβησαν στις 25-9-2003 στην οικία του ανωτέρω, προκειμένου να διενεργήσουν κατ' οίκον έρευνα. Ο ανωτέρω βρισκόταν εντός της οικίας του, αλλά δεν άνοιγε την πόρτα, παρά τις επίμονες εκκλήσεις των αστυνομικών, οι οποίοι κάλεσαν εν τέλει κλειθροποιό. Κατά δε τη διενέργεια της κατ' οίκον ερεύνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 292 δισκέτες Η/Υ, περιέχουσες αρχεία παιδικής πορνογραφίας, 41 φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας, 3 κασέτες πορνογραφικού περιεχομένου, ένας επεξεργαστής Η/Υ τύπου PLATO και ένας εκτυπωτής, 27 CD-ROM, πλήθος εκτυπωμένων σελίδων παιδοφιλικού και αιμομικτικού περιεχομένου, που περιγράφουν συνομιλίες του κατηγορουμένου στο χώρο του διαδικτύου. Οι κατασχεθείσες δισκέτες περιείχαν 15.000 φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας, στις οποίες απεικονίζονται πολύ μικρά παιδιά ηλικίας, 3-12 ετών, να ενεργούν πραγματικές ασελγείς πράξεις με ενηλίκους. Σημειωτέον ότι, ως προκύπτει από την ένορκη μαρτυρική κατάθεση, του αστυνομικού Δ2, ο ανωτέρω χρησιμοποιούσε, κατά μήνα Μάιο του έτους 2003, την IP Διεύθυνση ......., με την οποία επίσης εισερχόταν στις διεθνείς σελίδες INTERNET της Yahoo και διακινούσε παιδικό πορνογραφικό υλικό. Σύμφωνα με την ....... έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης του Εργαστηρίου Δικαστικής Γραφολογίας της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Ερευνών (Τομέας Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων), ο εκκαλών κατηγορούμενος διατηρούσε στον δικτυακό τόπο WWW. Yahoo.com ""εικονικό χώρο" στον οποίο φύλασσε αρχεία φωτογραφιών, τις οποίες διακινούσε μέσω διαδικτύου σε διάφορες ιστοσελίδες. Ογδονταέξι από τα αρχεία αυτά φωτογραφιών, περιείχαν φωτογραφίες, στις οποίες(λόγω του φόντου και της ονοματοδοσίας) φέρονται να απεικονίζονται πρόσωπα ελληνικής καταγωγής. Διατηρούσε επίσης 1017 αρχεία βίντεο, τα οποία απεικόνιζαν ανηλίκους σε διάφορες σεξουαλικές δραστηριότητες (σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ ανηλίκων, ενηλίκων ανδρών και γυναικών με ανήλικα αγόρια και κορίτσια, σαδομαζοχιστικές δραστηριότητες μεταξύ ενηλίκων ανδρών και ανηλίκων κοριτσιών, κοπρολαγνεία, αυτοϊκανοποίηση ανηλίκων, βιασμός ανηλίκων), 8868 αρχεία φωτογραφιών με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας, αρχεία κειμένου στην αγγλική γλώσσα, που είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, τα οποία καταγράφουν αφηγήσεις σεξουαλικών δραστηριοτήτων ενηλίκων με ανήλικα άτομα, Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη διάταξη του άρθρου 348Α πργ. 1,2,3 ΠΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3064/2002, όποιος από κερδοσκοπία παρασκευάζει, κατέχει, προμηθεύεται, αγοράζει, μεταφέρει, διακινεί, πωλεί ή θέτει με οποιονδήποτε τρόπο σε κυκλοφορία πορνογραφικό υλικό τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως και εκατό χιλιάδων ευρώ. Πορνογραφικό υλικό, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, συνιστά κάθε περιγραφή ή πραγματική ή εικονική αποτύπωση, σε οποιονδήποτε υλικό φορέα του σώματος ανηλίκου που αποσκοπεί στη γενετήσια διέγερση, καθώς και η καταγραφή ή αποτύπωση σε οποιονδήποτε υλικό φορέα, πραγματικής, προσποιητής ή εικονικής ασελγούς πράξης, που ενεργείται για τον ίδιο σκοπό από ή με ανήλικο. Αν κάποια από τις πράξεις της πρώτης παραγράφου αφορά πορνογραφικό υλικό που συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας, της κουφότητας ή της απειρίας ανηλίκου ή με την άσκηση σωματικής βίας κατ αυτού, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Εν προκειμένω, κατά του κατηγορουμένου προκύπτουν πλέον ή αποχρώσες ενδείξεις ενοχής για την αξιόποινο πράξη της κατοχής και διακινήσεως πορνογραφικού υλικού, που συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας και της απειρίας ανηλίκων, εφόσον κατείχε, φυλάσσοντας σε αρχεία στον δικτυακό τόπο WWW. Yahoo.com και διακινούσε μέσω διαδικτύου τις παραπάνω φωτογραφίες, που απεικόνιζαν σώματα ανηλίκων που αποσκοπούσαν στη γενετήσια διέγερση ως και πραγματικές ασελγείς πράξεις που ενεργούνταν από ή με ανηλίκους. Η μικρή ηλικία, των παιδιών καταδεικνύει ότι το πορνογραφικό αυτό υλικό συνδέεται με την εκμετάλλευση της πνευματικής αδυναμίας και της απειρίας αυτών. Την πράξη του αυτή τελούσε από κερδοσκοπία, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από την κατάθεση της αστυνομικού Δ1, οι κλήσεις των επισκεπτών των ιστοσελίδων με το πορνογραφικό υλικό του κατηγορουμένου, εκτρέπονταν και συνδέονταν με παροχέα υπηρεσιών internet στο εξωτερικό, εν αγνοία των και παρά τη θέλησή των, με αποτέλεσμα να χρεώνονται οι λογαριασμοί των με υπέρογκα ποσά, από τους οποίους (λογαριασμούς) ο κατηγορούμενος και οι λοιποί δράστες της ομάδος αυτής που δρούσαν σε διάφορες χώρες εισέπρατταν ποσοστά και κερδοσκοπούσαν σε βάρος των επισκεπτών των ιστοσελίδων. Τούτο διαπιστώθηκε κατά την επίσκεψη αστυνομικών στην ιστοσελίδα της yahoo......, μέλος της οποίας ήταν ο κατηγορούμενος και στην οποία συμμετείχε ενεργώς με διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Οι αστυνομικοί, κατά την επίσκεψή τους αυτή, διαπίστωσαν ότι στην επιφάνεια εργασίας δημιουργήθηκε αυτόματα ο φάκελος Χ1, o οποίος κάλεσε αυτόματα και εξέτρεψε την κλήση σε provider (παροχέα υπηρεσιών internet) του εξωτερικού. Άλλωστε και η οργανωμένη και μεθοδευμένη δράση του κατηγορουμένου (κατοχή χιλιάδων αρχείων, ως προκύπτει από τα εξετασθέντα κατά τ' ανωτέρω ψηφιακά πειστήρια) και η διακίνηση του υλικού αυτού σε πληθώρα ιστοσελίδων, εις τρόπον ώστε να επισκέπτονται αυτό εκατομμύρια χρήστες σε όλον τον κόσμο, επιβεβαιώνει την άποψη της από κερδοσκοπία δράσεως του κατηγορουμένου, ο οποίος μάλιστα, σύμφωνα με την από 25-9-2003 απολογία του ενώπιον των ανακριτικών υπαλλήλων του 1ου Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων, κατά το χρόνο της συλλήψεώς του ήταν άεργος.
Σύμφωνα με την ως άνω κατάθεση της αστυνομικού Δ1, στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν και 4 σελίδες αναγράφουσες την ένδειξη THE ADULT CHECK, οι οποίες περιέχουν υλικό για απόσπαση χρημάτων από ιδιώτες που εισέρχονται σε σελίδες παιδικής πορνογραφίας. Στην τελευταία σελίδα από τις παραπάνω αναγράφεται η ένδειξη ...... ...... ...... @ YAHOO COM, που είναι ο κωδικός του κατηγορουμένου. Ο εκκαλών ισχυρίζεται ότι διακινούσε πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο από περιέργεια αλλά και εξάρτηση να θαυμάζει φωτογραφίες με γυμνά σώματα μικρών παιδιών και με απεικονίσεις σεξουαλικών περιπτύξεων αυτών και ότι δεν ενεργούσε από κερδοσκοπία, αλλά μόνον για την ικανοποίηση του πάθους του. Την εκτροπή των κλήσεων με την ταυτόχρονη δημιουργία στην επιφάνεια εργασίας του φακέλου Χ1 αποδίδει σε αγνώστους χάκερς, ενώ για τις 4 σελίδες με την ένδειξη THE ADULT CHECK, ισχυρίζεται ότι η σελίδα 4 δεν έχει σχέση με τον δικτυακό τόπο......com, από τον οποίο έχουν εκτυπωθεί οι 1,2,3 σελίδες, διότι σε αυτήν αναγράφεται διαφορετική διεύθυνση(η δική του) και διαφορετική ημερομηνία. Ότι από τις σελίδες 1,2,3 τεκμαίρεται ότι αυτές αφορούν υπηρεσία της εταιρίας ......., στις ιστοσελίδες της οποίας επιθυμούσε να έχει ούτος πρόσβαση και τις εκτύπωσε στις 10-6-2003 για να πληρώσει στην υπηρεσία αυτή το ποσό των 19,95 δολαρίων ΗΠΑ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση, ενώ η 4η σελίδα τυπώθηκε σε διαφορετική ημεροχρονολογία (23-1-2003), όταν ούτος βρισκόταν στον δικτυακό τόπο των ομάδων συζήτησης της περιοχής .......YAHOO.COM, στις οποίες ήταν μέλος και για το λόγο αυτό η σελίδα περιέχει και το e-mail......... @ yahoo com. με το οποίο συμμετείχε σης ομάδες συζήτησης.
Γεγονός είναι, ότι οι σελίδες αυτές αποτελούν υποδείγματα για απόσπαση χρημάτων από ενηλίκους που εισέρχονται σε σελίδες με πορνογραφικό υλικό και ότι η σύνδεση της σελίδας 4 με τις λοιπές, καταδεικνύει και το εγχείρημα του κατηγορουμένου να παρασκευάσει για λογαριασμό του έγγραφο εισπράξεως χρημάτων από τους επισκέπτες των ιστοσελίδων παιδικής πορνογραφίας. Κατά συνέπεια, ορθώς το εκκαλούμενο βούλευμα παρέπεμψε στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών τον ως άνω αναφερόμενο εκκαλούντα, προκειμένου να δικαστεί για την αξιόποινο πράξη της από κερδοσκοπία κατοχής και διακινήσεως πορνογραφικού υλικού, που συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας και της απειρίας ανηλίκων (άρθρ. 348Α πργ. 1,2,3 ΠΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3064/2002) και η έφεση του κατηγορουμένου κατά του βουλεύματος αυτού πρέπει να απορριφθεί στην ουσία της και να επικυρωθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα ως προς όλες τις διατάξεις του.
Με βάση όλα αυτά, τα οποία προέκυψαν από τα υπάρχοντα στη δικογραφία αποδεικτικά στοιχεία, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου Χ1 στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, για να δικασθεί ως υπαίτιος της αξιόποινης πράξης της πορνογραφίας ανηλίκων.
Από τα ως άνω αναφερόμενα, προκύπτει ότι το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με αυτά που δέχθηκε, διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ'αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από τη διενεργηθείσα ανάκριση και τα οποία συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του πιο πάνω εγκλήματος, για το οποίο ο αναιρεσείων κατηγορούμενος κρίθηκε παραπεμπτέος, τα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους νομικούς συλλογισμούς, με τους οποίους υπήγαγε αυτά στις οικείες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26, 27 και 348Α παρ. 1,2,3 Π.Κ. Αναφορικά με τις επί μέρους αιτιάσεις, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του βουλεύματος, όπως αβάσιμα υποστηρίζεται, από το γεγονός ότι το Συμβούλιο αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση και κρίνει παραδεκτά και κατ' επέκταση, αποδέχεται όλα τα εκεί διαλαμβανόμενα, αφού, στην πρόταση αυτή, όπως προειπώθηκε, παρατίθενται με σαφήνεια και πληρότητα τα προκύψαντα από την ανάκριση πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνάγονται αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί, που στηρίζουν την απορριπτική της εφέσεως πρόταση, προς την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συμβουλίου. Εξάλλου, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών ανέφερε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του, κατά κατηγορίες (δηλαδή μάρτυρες, έγγραφα, απολογία κατηγορουμένου), τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του, προκειμένου να σχηματίσει την προαναφερθείσα κρίση του και δεν ήταν απαραίτητο, για την πληρότητα της αιτιολογίας του, να αναφέρει ποιά παραδοχή προκύπτει από καθένα χωριστά, αρκεί δε ότι τα έλαβε υπόψη του και τα αξιολόγησε στο σύνολό τους, όπως σαφώς προκύπτει από τις αιτιολογίες του. Επομένως, ο εκ του άρθρου 484 παρ. 1 περ. δ' ΚΠΔ, πρώτος λόγος αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλονται αντίθετες αιτιάσεις, είναι αβάσιμος και απορριπτέος.

ΙΙ. Από τη διάταξη του άρθρου 183 ΚΠοινΔ προκύπτει ότι η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ανήκει στην απόλυτη κρίση του Συμβουλίου και δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, ενώ, εξάλλου, η αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης δεν συνεπάγεται ακυρότητα, ούτε ιδρύει λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 484 ΚΠοινΔ.
Συνεπώς, πρέπει ν' απορριφθεί, ως απαράδεκτος, ο σχετικός λόγος αναιρέσεως, σύμφωνα με τον οποίο το Συμβούλιο των Εφετών απέρριψε σιωπηρώς το αίτημα του αναιρεσείοντος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Σημειώνεται, επίσης, ότι η παράλειψη του Συμβουλίου Εφετών να διατάξει συμπληρωματική ανάκριση ή προανάκριση, που φέρεται να ζήτησε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, δεν θεμελιώνει κανένα αναιρετικό λόγο και, ως εκ τούτου, η σχετική αιτίαση του τελευταίου είναι απορριπτέα, ως απαράδεκτη.


ΙΙΙ. Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 1 στοιχ. δ' Κ.Π.Δ., απόλυτη ακυρότητα, που λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και στον 'Αρειο Πάγο, προκαλείται όταν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν, μεταξύ άλλων, την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται, στις περιπτώσεις και με τις διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόμος. Τέτοια περίπτωση ακυρότητας υπάρχει και όταν τα έγγραφα που έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο ή το Δικαστικό Συμβούλιο ήταν συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα, χωρίς να βεβαιώνεται στην απόφαση ή το βούλευμα ότι ο κατηγορούμενος ήταν σε θέση να αντιληφθεί και να κατανοήσει το περιεχόμενό τους. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος προβάλλει, ως λόγο αναιρέσεως, την απόλυτη ακυρότητα, διότι, κατά τους ισχυρισμούς του, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών έλαβε υπόψη του το από ...... έγγραφο της ΙΝΤΕΡΠΟΛ Ζάγκρεμπ Κροατίας, καθώς και τέσσερις σελίδες, αναγράφουσες την ένδειξη "ΤΗΕ ΑDULT CHECK", έγγραφα τα οποία ήταν συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα, χωρίς αυτά να έχουν επισήμως μεταφρασθεί στην ελληνική γλώσσα από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο λόγος, όμως, αυτός, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι, όπως διαπιστώνεται από την επιτρεπτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, το μεν από ...... έγγραφο της ΙΝΤΕΡΠΟΛ Ζάγκρεμπ Κροατίας, έχει μεταφρασθεί στην Ελληνική γλώσσα από τον μεταφραστή Ε1, δικηγόρο Αθηνών, οι δε τέσσερις σελίδες με την ένδειξη "ΤΗΕ ΑDULT CHECK" έχουν μεταφρασθεί στην Ελληνική γλώσσα από την μεταφράστρια του Υπουργείου Εξωτερικών Ε2 και, συνεπώς, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος δεν στερήθηκε των υπερασπιστικών του δικαιωμάτων, αφού μπορούσε να αντιληφθεί και να κατανοήσει το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών. 'Αλλωστε, το περιεχόμενο του από .... εγγράφου της ΙΝΤΕΡΠΟΛ Ζάγκρεμπ Κροατίας προκύπτει σαφώς και από το υπ'αριθμ. ....... έγγραφο της Υποδιευθύνσεως Προστασίας Ανηλίκων της Γενικής Αστυνομικής Διευθύνσεως Αττικής.
Μετά από αυτά, πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της η αναίρεση και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθ. 60/5.3.2007 αίτηση του Χ1, για αναίρεση του υπ' αριθ. 3387/2006 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 14 Μαρτίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 23 Απριλίου 2008.Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή