Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 724 / 1992    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Συνήγορος κατηγορουμένου, Ε.Σ.Δ.Α., Αναιρετική διαδικασία.
Περίληψη:
Η διάταξη του άρθρου 513 § 3 ΚΠΔ, κατά την οποία οι διάδικοι παρίστανται κατά την ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση δια συνηγόρου, δεν αντίκειται στο άρθρο 6 §3 εδ. γ της Σύμβασης της Ρώμης. Το άρθρο 6 § 3 εδ. γ της Σύμβασης της Ρώμης αναφέρεται σε υπεράσπιση έναντι κατηγορίας και εφαρμόζεται όταν κρίνεται σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό η ενοχή και η ποινή του κατηγορουμένου και όχι όταν ελέγχεται μόνο η νομική ορθότητα της απόφασης βάσει ορισμένων αναιρετικών λόγων και κατά συνέπεια η διάταξη του άρθρου 513 §3 ΚΠΔ, κατά την οποία οι διάδικοι παρίστανται κατά την ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση δια συνηγόρου, δεν αντίκειται στο ανωτέρω άρθρο της Σύμβασης της Ρώμης (Ολομ. ΑΠ 724/1992 Ποιν.Χρον. ΜΒ.656). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Η διάταξη του άρθρου 513 § 3 ΚΠΔ, κατά την οποία οι διάδικοι
παρίστανται κατά την ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση δια συνηγό-
ρου, δεν αντίκειται στο άρθρο 6 § 3 εδ. γ της Σύμβασης της Ρώμης. Το
άρθρο 6 § 3 εδ. γ της Σύμβασης της Ρώμης αναφέρεται σε υπεράσπιση
έναντι κατηγορίας και εφαρμόζεται όταν κρίνεται σε πρώτο ή σε δεύτερο
βαθμό η ενοχή και η ποινή του κατηγορουμένου και όχι όταν ελέγχεται μόνο η
νομική ορθότητα της απόφασης βάσει ορισμένων αναιρετικών λόγων και κατά
συνέπεια η διάταξη του άρθρου 513 § 3 ΚΠΔ, κατά την οποία οι διάδικοι
παρίστανται κατά την ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση δια συνηγόρου,
δεν αντίκειται στο ανωτέρω άρθρο της Σύμβασης της Ρώμης (Ολομ. ΑΠ
724/1992 Ποιν.Χρον. ΜΒ. 656).--------------------------------<< Επιστροφή