Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 8 / 2005    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Φυγόδικος.
Περίληψη:
Σε περίπτωση φυγοδικίας εκείνου που έχει παραπεμφθεί για κακούργημα, ανακαλείται η διάταξη ή η απόφαση με την οποία είχε αρθεί η προσωρινή κράτησή του ή είχε αντικατασταθεί με περιοριστικούς όρους και διατάσσεται η σύλληψη και προσωρινή κράτησή του, καθώς και η αναστολή της διαδικασίας στο ακροατήριο, αν δε ο κατηγορούμενος εμφανισθεί μεταγενέστερα, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει εκ νέου, κατά τα άρθρα 286 και 291 του Κ.Π.Δ., τη προηγούμενη απόφασή του με την οποία είχε ανακληθεί η διάταξη για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους, ανεξάρτητα από το αν η προηγούμενη απόφασή του είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα. Απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. (Επιμέλεια περίληψης: Χρύσανθος Παπούλιας, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
ΑΡΙΘΜΟΣ 8/2005

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ρωμύλο Κεδίκογλου, Πρόεδρο Αρείου Πάγου, Στυλιανό Πατεράκη, Σπυρίδωνα Γκιάφη, Θεόδωρο Αποστολόπουλο και Ευριπίδη Αντωνίου, Αντιπροέδρους, Νικόλαο Κασσαβέτη, Ανάργυρο Πλατή, Αλέξανδρο Κασιώλα, Νικόλαο Οικονομίδη, Στέφανο Γαβρά, Χρύσανθο Παπούλια – Εισηγητη, Χρήστο Γεωργαντόπουλο, Χαράλαμπο Αντωνιάδη, Γεώργιο Βούλγαρη, Ευάγγελο Σταυρουλάκη, Δημήτριο Λοβέρδο, Γεώργιο Φώσκολο, Γεώργιο Χλαμπουτάκη, Δημήτριο Κυριτσάκη, Αχιλλέα Νταφούλη, Αναστάσιο – Φιλητά Περίδη, Ελένη Μαραμαθά, Δημήτριο Κιτρίδη, Αθανάσιο Μπρίλλη, Βασίλειο Ρήγα, Μιχαήλ Μαργαρίτη, Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Γεώργιο Καλαμίδα, Ιωάννη Παπανικολάου, Φώτιο Καϋμενάκη, Γεώργιο Καράμπελα, Δημήτριο Κανελλόπουλο, Δημήτριο Δαλιάνη, Ρένα Ασημακοπούλου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ηλία Γιαννακάκη, Πλαστήρα Αναστασάκη, Διονύσιο Γιαννακόπουλο, Γεώργιο Καπερώνη, Σταύρο Γαβαλά, Εμμανουήλ Καλούδη, Ελένη Παναγιωτάκη, Αιμιλία Λίτινα, Αντώνιο Παπαθεοδώρου, Αθανάσιο Θέμελη και Μάριο – Φώτιο Χατζηπανταζή, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Οκτωβρίου 2005, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα (ο Εισαγγελέας είχε κώλυμα να μετάσχει) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για αναίρεση της 3034/2004 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με κατηγορούμενο τον ...... που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, αφού δεν κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επειδή πρόκειται για αναίρεση υπέρ του νόμου, η οποία δεν επιδρά στα έννομα συμφέροντά του, σύμφωνα με το άρθρο 505 παρ. 2 ΚΠΔ.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών με την υπ' αριθ. 3034/2004 απόφασή του, διέταξε όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σ' αυτήν.
Την αναίρεση της παραπάνω αποφάσεως ζητάει τώρα ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 25 Μαϊου 2005 αίτησή του, που συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Αργυρώς Κωνσταντάκη και καταχωρήθηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1015/2005.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε τον Αντεισαγγελέα που ζήτησε να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Εισάγεται ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την αναίρεση υπέρ του νόμου της υπ' αριθμό 3034/2004 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, δικάζοντος κακουργήματα, με την οποία ανακλήθηκε η υπ' αριθμό 2400/2004 προηγούμενη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου. Με την τελευταία αυτή απόφα-ση, είχε ανασταλεί η διαδικασία σε βάρος του κατηγορούμενου στο ακροατήριο και είχε διαταχθεί η σύλληψη και η προσωρινή κράτησή του, κατ' αντικατάσταση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, μέχρι την εκδίκαση της εναντίον του κατηγορίας. Η αναίρεση ζητείται για εσφαλμένη ερμηνεία δικονομικής ποινικής διατάξεως (παράβαση των τύπων της διαδικασίας - αρθ. 505 παρ. 2 εδ. 2 περ. β' του Κ.Π.Δ.).

ΙΙ. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 435 του Κ.Π.Δ. (όπως έχει αντικατασταθεί πρόσφατα με το άρθρο 36 του ν. 3160/2003), ''αν η προσωρινή κράτηση εκείνου που παραπέμφθηκε για κακούργημα αρθεί ή αντικατασταθεί με περιοριστικούς όρους, κατά τα άρθρα 286 και 291 του Κ.Π.Δ. και δεν εμφανισθεί αυτός στο αρμόδιο δικαστήριο για να δικαστεί την ορισμένη δικάσιμο, το δικαστήριο ανακαλεί τη διάταξη ή την απόφαση για άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και διατάσσει ταυτόχρονα την αναστολή της διαδικασίας στο ακροατήριο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 433 και 434. Το ίδιο διατάσσει το δικαστήριο και αν δεν είχε διαταχθεί η σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορού-μενου''. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει με σαφήνεια, ότι σε περίπτωση φυγοδικίας εκείνου που έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για κακούργημα, το δικαστήριο ''ανακαλεί'' τη διάταξη ή την απόφαση, με την οποία είχε αρθεί η προσωρινή κράτησή του ή είχε αντικατασταθεί (με περιοριστικούς όρους) και διατάσσει τη σύλληψή και προσωρινή κράτησή του, καθώς και την αναστολή της διαδικασίας στο ακροατήριο. Είναι φανερό, ότι προκειμένου περί δικαστηρίου, γίνεται στο άρθρο 435 του Κ.Π.Δ. και μετά την πρόσφατη αντικατάστασή του, χρήση (μη οφειλόμενη σε παραδρομή) του όρου ''ανάκληση'' της διάταξης ή της απόφασης με την οποία είχε αρθεί η προσωρινή κράτηση, αντί του όρου ''άρση'' της προσωρινής κράτησης, του οποίου γίνεται χρήση στο άρθρο 286 του ίδιου Κώδικα, επί ανακριτή ή Δικαστικού Συμβουλίου. Αν ο κατηγο-ρούμενος μεταγενέστερα εμφανισθεί, το Δικαστήριο έχει πάλι τη δυνατότητα να ''ανακαλέσει'' επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 286 και 291 του Κ.Π.Δ. την προηγούμενη απόφασή του, με την οποία είχε ανακληθεί η διάταξη για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους, κατά τις διατάξεις αυτές, μάλιστα ανεξαρτήτως του αν η προηγούμενη αυτή απόφασή του, έχει ή όχι χαρακτήρα προ-παρασκευαστικό και της δυνατότητας που έχει (το Δικαστήριο) για ανάκληση των προπαρασκευαστικών του αποφάσεων, εκ της διατάξεως του άρθρου 548 του Κ.Π.Δ., κατά την οποία, ''η προπαρασκευαστική απόφαση εκτελείται μόλις απαγγελθεί και το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να ανακαλεί αυτές τις αποφάσεις του''.

ΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση, με την υπ' αριθμό 2400/2004 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, δικάζοντος κακουργήματα, ανακλήθηκε η υπ' αριθμό 18/2003 διάταξη του ανακριτή του 10ου Ειδικού Τμήματος Αθηνών, με την οποία είχε αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου (για κακουργήματα) ......, με περιοριστικούς όρους και διατάχθηκε η σύλληψη και προσωρινή κράτησή του, καθώς και η αναστολή της διαδικασίας στο ακροατήριο, ενώ με την προσβαλλόμενη υπ' αριθμό 3034/2004 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, ανακλήθηκε η προηγούμενη (υπ' αριθμό 2400/2004) απόφασή του (με την οποία είχε διαταχθεί η σύλληψη και προσωρινή κράτησή του), κατά παραδοχή της από 4-11-2004 σχετικής αιτήσεως του εμφανισθέντος κατηγορούμενου.

ΙΙΙ. Με την κρίση του αυτή το Εφετείο, ορθά εφάρμοσε και ερμήνευσε τις δικονομικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 435 και 548 του Κ.Π.Δ. και τα αντιθέτως υποστηριζόμενα με το μοναδικό, εκ του άρθρου 505 παρ. 2 εδ. 2 περ. β' του Κ.Π.Δ., λόγο αναιρέσεως, είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Επομένως η κρινόμενη αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 25ης Μαΐου 2005 αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για αναίρεση υπέρ του νόμου, της υπ' αριθμό 3034/2004 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Δεκεμβρίου 2005. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 15 Δεκεμβρίου 2005.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή