Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 17 / 1993    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Μαγνητοταινία.
Περίληψη:
Ο αρμόδιος για την πειθαρχική δίωξη δεν δύναται να επικαλεσθεί ως αποδεικτικό μέσο δημοσιεύματα του τύπου, που αναφέρουν παρανόμως αποτυπωθείσες τηλεφωνικές συνομιλίες δικαστικών λειτουργών. Ο αρμόδιος για την πειθαρχική δίωξη μπορεί ανεξαρτήτως πηγής γνώσεως να ερωτήσει οποιονδήποτε δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό αν παρενέβη ή όχι σε συνομιλία του με συνάδελφό του υπέρ ή κατά διαδίκου και να ερευνήσει περαιτέρω πειθαρχικώς την υπόθεση, αλλά δεν δύναται να επικαλεσθεί ως αποδεικτικό μέσο δημοσιεύματα του τύπου, που αναφέρουν παρανόμως αποτυπωθείσες τηλεφωνικές συνομιλίες δικαστικών λειτουργών, έστω και αν αυτές αφορούν υπηρεσιακά ζητήματα (Ολομ. σε Συμβούλιο 17/1993 Ποιν.Χρον. ΜΓ.1105 ). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Ο αρμόδιος για την πειθαρχική δίωξη δεν δύναται να
επικαλεσθεί ως αποδεικτικό μέσο δημοσιεύματα του τύπου, που
αναφέρουν παρανόμως αποτυπωθείσες τηλεφωνικές συνομιλίες
δικαστικών λειτουργών. Ο αρμόδιος για την πειθαρχική δίωξη μπορεί
ανεξαρτήτως πηγής γνώσεως να ερωτήσει οποιονδήποτε δικαστικό ή ει-
σαγγελικό λειτουργό αν παρενέβη ή όχι σε συνομιλία του με συνάδελφό του
υπέρ ή κατά διαδίκου και να ερευνήσει περαιτέρω πειθαρχικώς την υπόθεση,
αλλά δεν δύναται να επικαλεσθεί ως αποδεικτικό μέσο δημοσιεύματα του
τύπου, που αναφέρουν παρανόμως αποτυπωθείσες τηλεφωνικές συνομιλίες
δικαστικών λειτουργών, έστω και αν αυτές αφορούν υπηρεσιακά ζητήματα
(Ολομ. σε Συμβούλιο 17/1993 Ποιν.Χρον. ΜΓ .1105 ).--------------------------------<< Επιστροφή