Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1886 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Μαστροπεία.
Περίληψη:
Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία (349§3 ΠΚ). Στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος είναι η προαγωγή στην πορνεία γυναίκας η οποία δεν είναι ήδη πόρνη. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση διότι ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό που αλληλοσυμπληρώνονται αναφέρεται ότι οι γυναίκες που προήγαγε ο αναιρεσείων στην πορνεία δεν ήταν ήδη πόρνες. Τι είναι πορνεία, κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία.

Αριθμός 1886/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Ηρακλή Κωνσταντινίδη), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Λεωνίδα Ζερβομπεάκο (ο οποίος ορίστηκε, προς συμπλήρωση της συνθέσεως, με την 54/2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Απριλίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Εμμανουήλ - Μηνά Σταύρου, περί αναιρέσεως της 405/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων. Το Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29.1.2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 306/2008.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατ' άρθρον 349 παρ. 3 εδ. α' ΠΚ όποιος κατ' επάγγελμα ή από κερδοσκοπία προάγει στην πορνεία γυναίκες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δέκα οκτώ μηνών και με χρηματική ποινή. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής ή προαγωγή στην πορνεία συνίσταται στην καθ' οιονδήποτε τρόπο (παροτρύνσεις, πιέσεις κλπ) και με οποιαδήποτε μέσα (παροχή καταλύματος, ανεύρεση ερωτικών συντρόφων κλπ) παρακίνηση της γυναίκας που δεν είναι ακόμη πόρνη, να τραπεί στην πορνεία ή και η ενίσχυση της τυχόν ειλημμένης και μη πραγματοποιηθείσης ακόμη αποφάσεως αυτής να πράξει αυτό. Δράστης μπορεί να είναι είτε άνδρας είτε γυναίκα, θύμα όμως μόνο γυναίκα, αδιακρίτως ηλικίας. Δεν είναι αναγκαίο να υπάρχουν πλείονες γυναίκες θύματα (εκ της χρήσεως του όρου "γυναίκες", δεν προκύπτει το αντίθετο ούτε η γυναίκα να είναι "αμέμπτων" ηθών, είναι όμως αναγκαίο να μην είναι ήδη πόρνη και επομένως στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της μαστρωπείας είναι η προαγωγή στην πορνεία να αφορά γυναίκα που δεν είναι ήδη πόρνη. Πορνεία είναι η παράδοση του ιδίου σώματος, σε πλείονα πρόσωπα, άνευ επιλογής, δηλαδή η παροχή κατά συνήθεια σαρκικών ηδονών σε αόριστο αριθμό προσώπων, αντί χρηματικής ή άλλης υλικής αμοιβής. Η προαγωγή στην πορνεία πρέπει επίσης να γίνεται κατ' επάγγελμα ή από κερδοσκοπία. Κατ' επάγγελμα ενεργεί ο δράστης όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως, προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος, από κερδοσκοπία δε ενεργεί ο δράστης με κίνητρο και σκοπό τον προσπορισμό αθεμίτου περιουσιακού οφέλους ή ενός αθεμίτου κέρδους θετικού ή αποθετικού, αποτιμητού όμως σε χρήμα, ανεξαρτήτως της επιτεύξεώς του, ενώ δεν δημιουργείται ασάφεια από την παραδοχή της τελέσεως της πράξεως και κατ' επάγγελμα και από κερδοσκοπία. Εξ άλλου, η απαιτουμένη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, όπως το τελευταίο ετροποποιήθη με το άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2408/1996, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγον αναιρέσεως υπάρχει όταν, προκειμένου για καταδικαστική απόφαση, περιέχονται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και στήριξαν την κρίση του δικαστηρίου για την συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις γενικώς, που τα θεμελίωσαν, κατά το είδος των και οι σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των περιστατικών, που απεδείχθησαν στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Δια την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων, το οποίο εδίκασε έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, εδέχθη, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί πραγμάτων κρίση του, μετ' εκτίμηση και αξιολόγηση των αναφερομένων αποδεικτικών μέσων, κατάθεση μάρτυρος κατηγορίας που εξετάστηκε στο δικαστήριο, τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, έγγραφα που αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης (λόγος για απολογία του κατηγορουμένου δεν έγινε, διότι ούτος παρέστη δια πληρεξουσίου), όπως προκύπτει τόσο από το αιτιολογικό όσο και το διατακτικό της προσβαλλομένης υπ' αριθ. 405/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων, τα εξής ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: "Ο κατηγορούμενος, από το τέλος Αυγούστου 2001 μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, απασχολείτο, ως σερβιτόρος, σε μπαρ με ζωντανή μουσική, στο .....-Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας των ....... και ...... . Παράλληλα, συνεργαζόμενος με άλλα άτομα από Θεσσαλονίκη και αλλοδαπούς εκ FYRΟΜ και Αλβανίας, φρόντιζαν για την είσοδο στην Ελλάδα γυναικών αλλοδαπής προέλευσης, τις οποίες τις προωθούσαν για εργασία στα διάφορα μπαρ καθώς και στην πορνεία, αποκομίζοντας σημαντικά περιουσιακά οφέλη. Ούτω την 26η Αυγούστου 2001, με την βοήθεια Αλβανού υπηκόου, ονόματι ......., εισήλθαν παράνομα, από αφύλακτη διάβαση της Ελληνικής μεθορίου που συνορεύει με την FYRΟΜ, τρεις νέες γυναίκες, Ουκρανικής υπηκοότητας, ήτοι οι Β1, Β2 και Β3. Τις γυναίκες αυτές παρέλαβε στην ...... ο Γ1, ο οποίος την επομένη ημέρα (27-08-2001) τις επιβίβασε σε αεροπλάνο με προορισμό τα ...... Εκεί τις περίμενε ο κατηγορούμενος, ο οποίος και τις παρέλαβε, αφού είχε υπάρξει προσυνεννόηση μεταξύ αυτού και του Γ1, (βλ. καταθέσεις των τριών αλλοδαπών γυναικών που εδόθησαν την 22-11-2001 στην ..... κατά την γενόμενη προανάκριση). Ακολούθως, τις επιβίβασε στο αυτοκίνητο που είχε υπό την κατοχή του τότε και τις μετέφερε σε ξενοδοχείο στο ...... Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας Ζ1, όπου και τις εγκατέστησε σε δωμάτιο του ξενοδοχείου αυτού. Ως καταθέτει προανακριτικώς και επιβεβαιώνει κατά την ακροαματική διαδικασία, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Ζ1, το πρόσωπο που μετέφερε και εγκατέστησε στο ξενοδοχείο τις ως άνω αλλοδαπές, ταυτίζεται με την φωτογραφία που υπάρχει στη δικογραφία και του υποδείχθηκε και πάλιν κατά την ακροαματική διαδικασία, το δε όχημα, με το οποίο τις μετέφερε στο ξενοδοχείο του και κατά το διάστημα της παραμονής των αλλοδαπών στο ξενοδοχείο του εξυπηρετούσε αυτές στις μετακινήσεις τους, ήταν χωρίς σταθερό ουρανότύπου "CAMPRIO" με κουκούλα σκούρου χρώματος, (βλ. σχετ. προανακριτική κατάθεση εν συναρτήσει με την κατάθεση του ενώπιον παρόντος Δικαστηρίου, ως και πρωτοδίκως). Το όχημα αυτό, που είναι εξειδικευμένο όχημα και ελάχιστα τα ίδια κυκλοφορούν στην περιοχή των ....., οδηγούσε αυτό το διάστημα ο κατηγορούμενος, ως ομολογεί και ο ίδιος στην δοθείσα προανακριτικώς ένορκη κατάθεσή του την .... ενώπιον του Υπ/μου της Υ.Α Ιωαννίνων ......., ήταν δε ιδιοκτησίας του αδελφού του ....... .
Συνεπώς, ουδεμία αμφιβολία καταλείπεται περί της ταυτότητας του προσώπου που παρέλαβε στο αεροδρόμιο των ....και μετέφερε και εγκατέστησε στο ξενοδοχείο του Ζ1 στο ...... Ιωαννίνων τις ως άνω αλλοδαπές, που είναι ο κατηγορούμενος. Από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία (ένορκες καταθέσεις αλλοδαπών και ένορκες καταθέσεις των δύο πρώτων μαρτύρων), αποδεικνύονται τα ακόλουθα. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος, αφού πήρε από τις αλλοδαπές τα διαβατήριά τους, τα προσκόμισε για μετάφρασή τους στις δύο πρώτες μάρτυρες, οι οποίες είναι δικηγόροι Ιωαννίνων και έχουν δικαίωμα μεταφράσεως. Η περιγραφή των μαρτύρων αυτών, ως προς τα στοιχεία του προσώπου που τους έφερε τα διαβατήρια προς μετάφραση, ταυτοποιεί το πρόσωπο του κατηγορουμένου. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος, κατά το χρονικό διάστημα από της εγκαταστάσεως των αλλοδαπών (27-08-2001) μέχρι και την 10-09-2001, υποχρέωνε τις αλλοδαπές αυτές, να δέχονται στο δωμάτιό τους άνδρες που τους υπεδείκνυε αυτός και να συνουσιάζονται μ' αυτούς. Είχε συνεννοηθεί με τους άνδρες αυτούς να καταβάλλουν σ' αυτόν, για κάθε φορά που συνουσιάζονταν με τις γυναίκες αυτές (αλλοδαπές) το ποσό των 25.000 δραχμών, εκ δε του ποσού αυτού, απέδιδε σε κάθε αλλοδαπή το ποσό των 5.000 δραχμών. Το δε υπόλοιπο των 20.000 δραχμών προσπορίζονταν ο ίδιος. Εκ των ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος, εν γνώσει του προήγαγε τις ανωτέρω γυναίκες στην πορνεία, με προφανή σκοπό τον πορισμό εισοδήματος εκ της ως άνω προαγωγής των γυναικών στην πορνεία.
Συνεπώς, πρέπει να κηρυχθεί ένοχος της αποδιδομένης σ' αυτόν πράξεως της μαστροπείας κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, όπως στο διατακτικό". Μετά ταύτα εκήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο του ότι "στα ....., κατά το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι την 10-9-2001, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος και με σκοπό τον πορισμό εισοδήματος προήγαγε στην πορνεία γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα, αφού οδήγησε και υπέδειξε στις αλλοδαπές Β1, Β2 και Β3, οι οποίες είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από αφύλακτο σημείο της μεθορίου, να διαμένουν στο Ξενοδοχείο "....", στο ..... Ιωαννίνων, τις επισκεπτόταν καθημερινά καθ' όλο το διάστημα της παραμονής τους και τις προέτρεπε να δέχονται στο δωμάτιο όπου διέμεναν άντρες, με σκοπό την επ' αμοιβή συνουσία με αυτούς, προάγοντάς τις κατά τον τρόπο αυτό στην πορνεία. Από την επανειλημμένη δε τέλεση της πράξεώς του αυτής, με δεδομένο ότι από την αμοιβή των 25.000 δρχ. που εισέπραττε κάθε μια εκ των προαναφερομένων γυναικών για κάθε άντρα-πελάτη, με τον οποίο αυτές εξεδίδοντο, ο κατηγορούμενος παρακρατούσε τις 20.000 δρχ., προκύπτει σαφής σκοπός του για πορισμό εισοδήματος από την ως άνω πράξη της προαγωγής γυναικών στην πορνεία". Με αυτά που εδέχθη το Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων, δεν διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφασή του την απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού δεν εκθέτει ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό αν οι αναφερόμενες αλλοδαπές, τις οποίες ο κατηγορούμενος προήγαγε στην πορνεία, δεν ήσαν και προηγουμένως πόρνες, υπό την προαναφερθείσα έννοια, πράγμα, όπερ συνιστά στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος του άρθρου 349 παρ. 3 εδ. α' ΠΚ, κατά τα άνω εκτεθέντα. Δι' ό και ο σχετικός τρίτος λόγος, κατ' εκτίμηση δι' έλλειψη αιτιολογίας της αποφάσεως, είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός να αναιρεθεί δε η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο δικαστήριο, του οποίου η σύνθεση είναι δυνατή από άλλους δικαστάς, εκτός εκείνων που εδίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθ. 405/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που εδίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Ιουλίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 22 Ιουλίου 2008.Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή