Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 17 / 2001    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Εισαγγελέας Εφετών, Έφεση Εισαγγελέα.
Περίληψη:
Ο Εισαγγελεύς Εφετών έχει το δικαίωμα να ασκεί έφεση και κατά των αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου που δικάζει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο πλημμελήματα. Ο Εισαγγελεύς Εφετών έχει το δικαίωμα να ασκεί έφεση και κατά των αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου που δικάζει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο πλημμελήματα, αφού ο νόμος αναφέρεται γενικά σε αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου, χωρίς να διακρίνει μεταξύ των αποφάσεων του Εφετείου Κακουργημάτων και Πλημμελημάτων(άρθρο 490 ΚΠΔ). Γίνεται δεκτή η αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατ' αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών με την οποία απερρίφθη ως απαράδεκτη η έφεση της κατηγορουμένης δικηγόρου κατά της πρωτοδίκου καταδικαστικής (για εξύβριση) αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, μετά δε την αναίρεση της προσβαλλομένης αποφάσεως παρέλκει η έρευνα της αιτήσεως αναιρέσεως της κατηγορουμένης κατ' αυτής(Ολομ. ΑΠ 17/2001 Π.Χρον. ΝΑ. 802). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Αριθμός 17/2001

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - Α' ΣΥΝΘΕΣΗ(ΠΟΙΝΙΚΗ)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές της Α' Σύνθεσης : Στέφανο Ματθία, Πρόεδρο, Θεόδωρο Τόλια, Ευάγγελο Κρουσταλάκη, Κωνσταντίνο Λυμπερόπουλο, Αντιπροέδρους, Θεόδωρο Πρασουλίδη, Γεώργιο Κάπο, Δημήτριο Βούρβαχη, Γρηγόριο Φιλιππάτο, Παναγιώτη Φιλιππόπουλο, Δημήτριο Λινό, Λέανδρο Ρακιντζή, Γεώργιο Χριστόφιλο, Γεράσιμο Φρούντζο, Θεόδωρο Παπαγιαννάκη, Νικόλαο Γεωργίλη, Δημήτριο Παπαμήτσο, Ρωμύλο Κεδίκογλου-Εισηγητή, Ιωάννη Βερέτσο, Σπυρίδωνα Μπαρμπαστάθη και Θεόδωρο Αποστολόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Παπαδάκη (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Μηλιάς Αθανασοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του Καταστήματός του την 17η Μαϊου 2001, για να δικάσει τις αιτήσεις του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και της ....., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Τεντολούρη, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 125/1999 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών.
Το Πενταμελές Εφετείο Πατρών, με την υπ' αριθμ. 125/1999 απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτήν.
Την ως άνω αναίρεση ζήτησαν 1) ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 4 Μαϊου 1999 αίτηση αναιρέσεως, που εγχειρίσθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Αρείου Πάγου Ευθυμίας Μαντζάνα και 2) η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη με την από 15 Απριλίου 1999 αίτησή της, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 658/1999.
Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 1698/2000 απόφαση του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου τούτου.

Αφού άκουσε τον Εισαγγελέα που ζήτησε να γίνει δεκτή η ανωτέρω αίτηση αναιρέσεως και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης, ο οποίος ανέπτυξε προφορικά στο ακροατήριο τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την 1698/2000 απόφαση του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου παραπέμφθηκε στην Τακτική Ολομέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 εδαφ. α' του Ν. 1756/1988, όπως ισχύει μετά το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 2331/1995, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3810/1957, το ζήτημα του παραδεκτού και βασίμου του λόγου αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και της κατηγορουμένης..... για υπέρβαση εξουσίας σχετικά με το αν ο εισαγγελέας εφετών έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του τριμελούς εφετείου που δίκασε πλημμέλημα σε πρώτο βαθμό (άρθρο 111 αριθ. 7 Κ.Ποιν.Δ.). Η παραπομπή έγινε επειδή κρίθηκε ότι πρόκειται περί ζητήματος με γενικότερο ενδιαφέρον.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 490 παρ. 1 εδαφ. β' Κ.Ποιν.Δ. ο εισαγγελέας εφετών μπορεί να προσβάλει με έφεση κάθε καταδικαστική απόφαση των μονομελών και τριμελών πλημμελειοδικείων και των δικαστηρίων ανηλίκων της περιφέρειας του εφετείου, είτε υπέρ είτε κατά εκείνου που καταδικάστηκε. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 490 παρ. 2 του ίδιου κώδικα, ο εισαγγελέας εφετών μπορεί να προσβάλει με έφεση κάθε καταδικαστική απόφαση του μικτού ορκωτού δικαστηρίου και του τριμελούς εφετείου της περιφέρειας του εφετείου, είτε υπέρ είτε κατά εκείνου που καταδικάστηκε, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι ο εισαγγελέας εφετών έχει το δικαίωμα να ασκεί έφεση, ανεξάρτητα από την ποινή που έχει επιβληθεί, και να φέρει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση υπό την κρίση ανώτερου δικαστηρίου, είτε υπέρ είτε κατά του κατηγορουμένου και, ειδικότερα, κατά καταδικαστικών αποφάσεων του τριμελούς εφετείου, που δικάζει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο πλημμελήματα (άρθρο 111 αριθ. 7 Κ.Ποιν.Δ.), αφού ο νόμος αναφέρεται γενικά σε αποφάσεις του τριμελούς εφετείου, χωρίς να διακρίνει αν πρόκειται για αποφάσεις τριμελούς εφετείου κακουργημάτων ή για αποφάσεις τριμελούς εφετείου πλημμελημάτων, άρα δεν εξαιρεί την τελευταία αυτή περίπτωση. Δεν συντρέχει δε λόγος να απομακρυνθεί ο ερμηνευτής από το γράμμα της διάταξης, διότι πρόκειται για όμοιες περιπτώσεις και επομένως η εκδοχή ότι πρωτοβάθμιες αποφάσεις του τριμελούς εφετείου επί πλημμελημάτων δεν μπορούν να προσβληθούν από τον εισαγγελέα εφετών με έφεση θα ήταν ανακόλουθη. Στην προκείμενη υπόθεση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση (αριθ. 125/1999 του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών), η 186/16.12.1997 έφεση του εισαγγελέα εφετών Πατρών κατά της 2061/2.12.1997 καταδικαστικής απόφασης του τριμελούς εφετείου Πατρών με την οποία η κατηγορουμένη, δικηγόρος, καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, για εξύβριση, σε ποινή φυλακίσεως είκοσι (20) ημερών, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, γιατί το Πενταμελές Εφετείο Πατρών , έκρινε ότι ο εισαγγελέας εφετών μπορεί να προσβάλει με έφεση μόνο καταδικαστικές αποφάσεις του μικτού ορκωτού δικαστηρίου και του τριμελούς εφετείου επί κακουργημάτων. Επομένως, ο μοναδικός λόγος της αίτησης αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου , η οποία είναι εμπρόθεσμη και παραδεκτή, κατ' άρθρα 505 παρ. 2, 483 παρ. 3 και 479 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ., με τον οποίο ζητείται η αναίρεση της 125/1999 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών για αρνητική υπέρβαση εξουσίας (άρθρο 510 παρ. 1 Θ' Κ.Ποιν.Δ.), είναι βάσιμος, αφού, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει δικαίωμα ο εισαγγελέας εφετών να ασκεί έφεση και κατά αποφάσεων του τριμελούς εφετείου, που δίκασε σε πρώτο βαθμό πλημμελήματα, πρέπει δε, κατά παραδοχή του λόγου αυτού, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά το άρθρο 519 Κ.Ποιν.Δ. , για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, εφόσον είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν. Μετά την αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης παρέλκει η έρευνα της αιτήσεως αναιρέσεως της κατηγορουμένης κατά της ίδιας αποφάσεως.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 125/1999 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 21 Ιουνίου 2001 και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 10 Ιουλίου 2001.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή