Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1335 / 1993    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Απόλυση υφ' όρο, Έφεση, Βούλευμα.
Περίληψη:
Δεν υπόκειται σε έφεση το βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών, που απορρίπτει την αίτηση του απολυθέντος υπό όρο καταδίκου, για την ανάκληση όρου, που του είχε επιβληθεί από το βούλευμα που χορήγησε την απόλυση. Το βούλευμα τούτο μπορεί μόνο να ανακληθεί, με νεότερη αίτηση του ενδιαφερομένου. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναίρεσης. Αντίθετη μειοψηφία και εισαγγελική πρόταση (Ολομ. ΑΠ. Σε Συμβούλιο 1335/1993 Ποιν.Χρον. ΜΓ. 1147). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Δεν υπόκειται σε έφεση το βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών,
που απορρίπτει την αίτηση του απολυθέντος υπό όρο καταδίκου, για
την ανάκληση όρου, που του είχε επιβληθεί από το βούλευμα που χορήγησε
την απόλυση. Το βούλευμα τούτο μπορεί μόνο να ανακληθεί, με νεότερη
αίτηση του ενδιαφερομένου. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος
αναίρεσης. Αντίθετη μειοψηφία και εισαγγελική πρόταση (Ολομ. ΑΠ. Σε
Συμβούλιο 1335/1993 Ποιν.Χρον. ΜΓ. 1147).--------------------------------<< Επιστροφή