Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 899 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ανάκληση αναβλητικής απόφασης.
Περίληψη:
Αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως. Νέος προσδιορισμός συζητήσεως υποθέσεως σε συντομότερη δικάσιμο. Απορρίπτει αίτηση.
Αριθμός 899/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - πολιτικώς ενάγοντος Ψ, κατοίκου ......, που παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ελένη Αυγερινού - Φαλίδα, κατά της 2109/2008 αποφάσεως του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου (αναβλητική) με κατηγορούμενες: α) Χ1, κατοίκου ...... και β) Χ2, κατοίκου ......, που παραστάθηκαν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Καλούδη.
Το ΣΤ' Τμήμα του Αρείου Πάγου με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - πολιτικώς ενάγων ζητά την ανάκληση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 16 Δεκεμβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 2007/2008.
Αφού άκουσε Τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκειμένη αίτηση και να ορισθεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της ένδικης αίτησης αναιρέσεως σε δικάσιμο του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2009 του ίδιου Τμήματος του Αρείου Πάγου.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, κατά το άρθρο 548 ΚΠΔ, η προπαρασκευαστική απόφαση εκτελείται μόλις απαγγελθεί. Το Δικαστήριο μπορεί πάντοτε να ανακαλεί αυτές τις αποφάσεις του. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, προπαρα-σκευαστική είναι και η εκδιδόμενη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 515 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου απόφαση, με την οποία αναβάλλεται η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως σε ρητή δικάσιμο. Στην προκειμένη περίπτωση από την επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Κατά της 741/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κερκύρας, με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείουσες - κατηγορούμενες στις αναφερόμενες σ' αυτήν ποινές, άσκησαν οι τελευταίες την από 11.6.2007 αίτηση αναιρέσεως. Δικάσιμος για συζήτηση αυτής ορίσθηκε η 7.10.2008, για την οποία και κλητεύθηκαν σύννομα οι αναιρεσείουσες - κατηγορούμενες. Κατά την εν λόγω δικάσιμο εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος Α, ο οποίος υπέβαλε, για λογαριασμό των αναιρεσειουσών, αίτημα αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως, επικαλούμενος ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος αυτών, Γεώργιος Καλούδης, κωλύονταν, λόγω ασθενείας του και συγκεκριμένα λόγω τραυματισμού του σε τροχαίο ατύχημα, να παραστεί κατά την προαναφερόμενη συνεδρίαση. Έτσι, το Δικαστήριο τούτο, με τη 2109/2008 απόφαση του ανέβαλε την εκδίκαση της ανωτέρω αιτήσεως αναιρέσεως για τη δικάσιμο της 28.4.2009. Από τα έγγραφα της δικογραφίας, δεν προκύπτει ότι η ως άνω αναβολή θα προξενήσει βλάβη στα έννομα συμφέροντα του αιτούντος -πολιτικώς ενάγοντος λόγω της επιρροής, την οποία ενδέχεται να ασκήσει η απόφαση που θα εκδοθεί επί άλλων αστικής φύσεως θεμάτων, η επίλυση των οποίων επείγει, ενόψει μάλιστα του ότι ο προσδιορισμός της συζητήσεως για την 28η Απριλίου 2009 είναι σχετικά σύντομος. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω δεν συντρέχει περίπτωση νέου, συντομότερου προσδιορισμού της ως άνω συζητήσεως και πρέπει η αίτηση να απορριφθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την αίτηση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Φεβρουαρίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 31 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή