Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2049 / 2008    (Β, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ποινή, Απόλυση υφ' όρο.
Περίληψη:
Συγχώνευση. Αν εκείνος που απολύθηκε (υφ’ όρο) διαπράξει κατά το χρονικό διάστημα της δοκιμασίας έγκλημα από δόλο και του επιβληθεί αμετάκλητη ποινή φυλακίσεως ανώτερη από έξι μήνες, εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά το χρόνο της εκτίσεως της προσωρινής απόλυσης και επομένως δεν χωρεί στην περίπτωση αυτή εφαρμογή των διατάξεων για συγχώνευση ποινών.

Αριθμός 2049/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


B' Ποινικό Τμήμα Διακοπών


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Λεοντή - Εισηγητή και Γεωργία Λαλούση, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 5 Σεπτεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου περί αναιρέσεως της 97/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου. Με κατηγορούμενο τον Χ1, κρατούμενο στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιοι Πέπονα.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 28/30.4.2008 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίας Στεφανοπούλου και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 776/2008.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που ζήτησε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κατηγορουμένου, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την 28/30.4.2008 αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου νομότυπα και εμπρόθεσμα προσβάλλεται η 97/13.3.2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου, που καταχωρήθηκε στο Ειδικό Βιβλίο στις 3.4.2008, με την οποία κατά παραδοχή σχετικού αιτήματος του καταδίκου Χ1, καθορίσθηκε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 551 παρ. 1 εδ. α' ΚΠοινΔ και 945 παρ. 1 ΠΚ, συνολική ποινή προς έκτιση (ΚΠοινΔ 551 παρ. 3 εδ. 4, 505 παρ. 2, 479 παρ. 2), και με την έννοια αυτή ερευνάται στη συνέχεια. Ειδικότερα, κατά την διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 περ. ε' ΚΠοινΔ αναίρεσης επιτρέπεται για εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθά τα ανελέγκτως γενόμενα από εκείνο δεκτά πραγματικά περιστατικά στο νόμο που εφάρμοσε, ενώ εσφαλμένη ερμηνεία όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει. Ουσιαστική ποινική διάταξη είναι και εκείνη του άρθρου 551 του Κ.Π.Δ., κατά το μέρος που αναφέρεται στον καθορισμό συνολικής ποινής. Εξάλλου, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Π.Κ., ο καταδικασμένος σε ποινή στερητική της ελευθερίας, απολύεται υπό προϋποθέσεις και υπό τον όρο της ανάκλησης, εφόσον έχει καταδικασθεί σε πρόσκαιρη κάθειρξη, αν έχει συμπληρώσει τα τρία πέμπτα της ποινής του, ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 108, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 109 του Κώδικα, αν μέσα στο χρονικό διάστημα, από της απολύσεως μέχρι της εκτίσεως της ποινής που υπολειπόταν, όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από τρία έτη ή μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών, όταν αυτό είναι μικρότερο, εκείνος που απολύθηκε, διαπράξει έγκλημα από δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε αμετάκλητα οποτεδήποτε ποινή φυλάκισης ανώτερη από έξι μήνες, εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά το χρόνο της προσωρινής απόλυσης. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται με σαφήνεια, ότι σε περίπτωση απολύσεως του καταδικασθέντος κατά τις αναφερόμενες διατάξεις υφ' όρο, αν εκείνος που απολύθηκε, διαπράξει κατά το χρονικό διάστημα της δοκιμασίας, έγκλημα από δόλο και του επιβληθεί αμετάκλητα ποινή φυλάκισης ανώτερη από έξι μήνες, εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά το χρόνο της προσωρινής απόλυσης και επομένως δεν χωρεί (στην περίπτωση αυτή) εφαρμογή των διατάξεων για την συγχώνευση των ποινών.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο εκτίων ποινή καθείρξεως δεκαοκτώ (18) ετών και πέντε (5) μηνών Χ1, η οποία είχε καθορισθεί με την υπ' αριθμ. 98/1998 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου, απολύθηκε υφ' όρον με το υπ' αριθμ. 347/4.8.2000 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ναυπλίου από την Αγροτική Φυλακή Τίρυνθας, όπου εκρατείτο, ενώ απέμενε προς έκτιση ποινή καθείρξεως 7 ετών, 3 μηνών και 5 ημερών. Στο χρονικό διάστημα από 28-4-2006 έως 28-6-2006, δηλαδή μέσα στο χρονικό διάστημα της δοκιμασίας από της απολύσεώς του, που έληγε στις 12.11.2007, αυτός τέλεσε από δόλο και νέες αξιόποινες πράξεις και συγκεκριμένα αυτές της καλλιέργειας και κατοχής ινδικής κάνναβης για αποκλειστική του χρήση και της χρήσης κατ' εξακολούθηση ινδικής κάνναβης, για τις οποίες καταδικάσθηκε με την υπ' αριθ. 339/11.10.2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου και του επιβλήθηκε για την α' ποινή φυλακίσεως ενός (1) έτους, για τη β' ποινή φυλακίσεως έξι (6) μηνών και για τη γ' ποινή φυλακίσεως έξι (6) μηνών και κατά συγχώνευση ποινή φυλακίσεως ενός (1) έτους και έξι (6) μηνών. Κατά της τελευταίας αυτής αποφάσεως, κατά την σχετική από 12.3.2008 βεβαίωση του γραμματέως του Εφετείου Ναυπλίου, δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο και έτσι κατέστη αμετάκλητη. Κατόπιν τούτου η απόλυση του ανεκλήθη με το υπ' αριθμ. 1107/20-11-2006 βούλευμα του ιδίου παραπάνω Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ναυπλίου. Στη συνέχεια το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου με την υπ' αριθ. 97/13-3-2008 απόφασή του, κατόπιν της υπ' αριθ. ..... αναφοράς του Διευθυντή της Κλειστής Φυλακής Πατρών αποφάσισε τη συγχώνευση του υπολοίπου της ποινής των 7 ετών, 3 μηνών και 5 ημερών που καθορίσθηκε με την παραπάνω υπ' αριθ. 98/1998 επίσης απόφασή του, με τις ποινές που επιβλήθηκαν κατά τα ανωτέρω με την 339/11-10-2007 απόφασή του και καθόρισε συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών, 15 μηνών και 5 ημερών. Η συγχώνευση αυτή των πιο πάνω ποινών ήταν νόμω ανεπίτρεπτη, αφού, όπως προδιαλαμβάνεται, ο Χ1 μέσα στο χρόνο της δοκιμασίας του καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης ανώτερη των έξι (6) μηνών (ενός έτους) για αδίκημα που τέλεσε με δόλο και έπρεπε το ανωτέρω δικαστήριο με την υπ' αριθ. 97/13-3-2008 απόφασή του να καθορίσει, κατ' εφαρμογή των άρθρων 108 και 109 Π.Κ., αθροιστική έκτιση των ποινών αυτών. Τα αντίθετα λοιπόν αποφάσισε, έσφαλε και κατέστησε έτσι την απόφασή του αυτή αναιρετέα για τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Ε' Κ.Π.Δ. λόγο της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών διατάξεων των άρθρων 551 Κ.Π.Δ. και 108 και 109 του Π.Κ., κατά την βάσιμα περί τούτου διατυπούμενη αναιρετική αιτίαση με το μοναδικό λόγο της ερευνώμενης αιτήσεως, κατά παραδοχή του οποίου πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη δι' αυτής απόφαση και, κατ' επιταγή του άρθρου 519 ΚΠοινΔ, παραπεμφθεί η υπόθεση προς εκδίκασή της στο αυτό δικαστήριο, εφόσον είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που προηγουμένως δίκασαν την υπόθεση.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 97/13.3.2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου. Και
Παραπέμπει την υπόθεση προς εκδίκασή της στο αυτό Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως την υπόθεση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Σεπτεμβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 22 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή