Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 573 / 1993    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Δικαιοδοσία, Βουλή, Υπουργών ευθύνη.
Περίληψη:
Μετά την αναστολή της ποινικής διώξεως κατά των μελών της Κυβερνήσεως αίρεται και η παραπομπή τυχόν συμμετοχών, οι οποίοι δεν μπορούν να δικασθούν πλέον ούτε από τα κοινά ποινικά δικαστήρια. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τη Βουλή κατά μελών της Κυβερνήσεως, που περιλαμβάνει και τους συμμέτοχους, οι τελευταίοι δεν μπορούν να διωχθούν πλέον ενώπιον των τακτικών ποινικών δικαστηρίων για το διωχθέν από τη Βουλή έγκλημα, το οποίο νοείται ως σύνολο πραγματικών περιστατικών ανεξαρτήτως της ορθότητας του νομικού χαρακτηρισμού. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα λόγω υπέρβασης εξουσίας, διότι το Συμβούλιο Εφετών παρέπεμψε ενώπιον των κοινών ποινικών δικαστηρίων τους συμμέτοχους πρώην πρωθυπουργού για πράξεις, για τις οποίες είχε ανασταλεί με απόφαση της Βουλής η ποινική δίωξη προσδίδοντας σε αυτές διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας είναι ορθή η παραπομπή στα κοινά ποινικά δικαστήρια των συμμετοχών του πρώην Πρωθυπουργού, διότι είναι αντισυνταγματική η αποκλειστική δικαιοδοσία της Βουλής για την άσκηση ή την αναστολή της ποινικής διώξεως κατά των μη υπουργών συμμέτοχων, οι πράξεις των οποίων διώκονται και εκδικάζονται και από τους φορείς της γενικής ποινικής δικαιοδοσίας. - Σύμφωνη με τη γνώμη της πλειοψηφίας η εισαγγελική πρόταση (Ολομ. ΑΠ και σε Συμβ. 573/1993 Ποιν.Χρον. ΜΓ.392). Για την ποινική ευθύνη των υπουργών ίσχυσαν αλληλοδιαδόχως, το ΝΔ 802/1971 και οι Ν.2509/1997 και 3126/2003. (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Μετά την αναστολή της ποινικής διώξεως κατά των μελών της Κυβερνή-
σεως αίρεται και η παραπομπή τυχόν συμμετοχών, οι οποίοι δεν
μπορούν να δικασθούν πλέον ούτε από τα κοινά ποινικά δικαστήρια.
Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από τη Βουλή κατά μελών της
Κυβερνήσεως, που περιλαμβάνει και τους συμμέτοχους, οι τελευταίοι δεν
μπορούν να διωχθούν πλέον ενώπιον των τακτικών ποινικών δικαστηρίων για
το διωχθέν από τη Βουλή έγκλημα, το οποίο νοείται ως σύνολο πραγματικών
περιστατικών ανεξαρτήτως της ορθότητας του νομικού χαρακτηρισμού.
Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα λόγω υπέρβασης εξουσίας, διότι το
Συμβούλιο Εφετών παρέπεμψε ενώπιον των κοινών ποινικών δικαστηρίων
τους συμμέτοχους πρώην πρωθυπουργού για πράξεις, για τις οποίες είχε
ανασταλεί με απόφαση της Βουλής η ποινική δίωξη προσδίδοντας σε αυτές
διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας είναι ορθή
η παραπομπή στα κοινά ποινικά δικαστήρια των συμμετοχών του πρώην
Πρωθυπουργού, διότι είναι αντισυνταγματική η αποκλειστική δικαιοδοσία της
Βουλής για την άσκηση ή την αναστολή της ποινικής διώξεως κατά των μη
υπουργών συμμέτοχων, οι πράξεις των οποίων διώκονται και εκδικάζονται και
από τους φορείς της γενικής ποινικής δικαιοδοσίας. - Σύμφωνη με τη γνώμη
της πλειοψηφίας η εισαγγελική πρόταση (Ολομ. ΑΠ και σε Συμβ.
573/1993 Ποιν.Χρον. ΜΓ. 392). Για την ποινική ευθύνη των
υπουργών ίσχυσαν αλληλοδιαδόχως, το ΝΔ 802/1971 και οι
Ν.2509/1997 και 3126/2003.--------------------------------<< Επιστροφή