Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2065 / 2007    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αλλοδαπού απέλαση.
Περίληψη:
Καταδίκη για παράβαση του άρθρου 99 παρ. 4 ΠΚ. Παντελής έλλειψη αιτιολογίας ούτε τυπικής. Αναιρεί. Παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο


Αριθμός 2065/2007ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΕ΄ Ποινικό ΤμήμαΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 Νοεμβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου χ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Κωνσταντέλλο, περί αναιρέσεως της 385/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης. Το Τριμελές Εφετείο Θράκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ΄ αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 7.5.2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1125/2007.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 99 παρ. 4 ΠΚ, ο αλλοδαπός της προηγούμενης παραγράφου (δηλαδή ο καταδικασθείς και απελαθείς, του οποίου έχει ανασταλεί η ποινή κατά τις διατάξεις του ιδίου άρθρου και ο οποίος μπορεί να επιστρέψει στη χώρα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 99 ΠΚ), που εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει παράνομα στη χώρα, τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, η οποία δεν αναστέλλεται με κανέναν τρόπο και εκτελείται αθροιστικώς με την ανασταλείσα ποινή. Εξάλλου, υπάρχει έλλειψη της απαιτούμενης από το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. ΙΔ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν, προκειμένου για καταδικαστική απόφαση, δεν υπάρχει ουδεμία απολύτως αιτιολογία, όταν δηλαδή δεν περιέχει με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις πάντα θεμελιώνουν και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 385/2007 απόφαση και δη από το διατακτικό αυτής, το Τριμελές Εφετείο Θράκης ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, καταδίκασε τον αναιρεσείοντα σε ποινή φυλακίσεως δύο ετών, μετατραπείσαν επί 4,40 ευρώ ημερησίως για παράβαση του άρθρου 99 παρ. 4 ΠΚ, δηλαδή για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ προηγουμένως είχε διαταχθεί η απέλασή του και η επ' αόριστον αναστολή εκτελέσεως της ποινής φυλακίσεως των τριών (3) μηνών που του είχε επιβληθεί με την υπ' αριθ. 53197/1999 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης για παράβαση του Ν. 1975/1991. Για την καταδίκη του αναιρεσείοντος η προσβαλλομένη απόφαση ουδεμία απολύτως αιτιολογία περιέχει, αφού δεν αναφέρει ούτε τα αποδεικτικά μέσα ούτε τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση της για την συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος και τους νομικούς συλλογισμούς με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε, της ανυπάρκτου αιτιολογίας μη αναπληρουμένης από το διατακτικό της αποφάσεως. Πρέπει, συνεπώς, η απόφαση να αναιρεθεί για τον παραπάνω, εκ του άρθρου 510 παρ. ΙΔ ΚΠΔ λόγο, κατά την παραδοχή του αντιστοίχου λόγου της αιτήσεως, ως βασίμου κατ' ουσίαν και να παραπεμφθεί η υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο για νέα συζήτηση, το οποίο, όμως, θα συκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Αναιρεί την υπ' αριθ. 385/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτηθησόμενο από άλλους δικαστές.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2007. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 23 Νοεμβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή