Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 5 / 1998    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Καθυστέρηση αποδοχών εργαζομένου.
Περίληψη:
Για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος του άρθρου μόνου παρ.1 του α.ν. 690/1945) αρκεί και απλή σχέση εργασίας. Για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της μη εμπρόθεσμης καταβολής αποδοχών ή πάσης φύσεως χορηγίας (άρθρο μόνο παρ.1 του α.ν. 690/1945) δεν απαιτείται η ύπαρξη έγκυρης σύμβασης εργασίας, αλλά αρκεί και απλή σχέση εργασίας. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα, με το οποίο κρίθηκε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά των κατηγορουμένων για το αδίκημα της παρ.1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής αυτού, διότι, ενώ για την στοιχειοθέτηση του εν λόγω αδικήματος αρκεί απλή σχέση εργασίας, έγινε δεκτό ότι η καθυστέρηση καταβολής του ποσού που οφειλόταν βάσει των διατάξεων του αδικαιολογήτου πλουτισμού στον εγκαλούντα δεν πληροί την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της μη εμπροθέσμου καταβολής αποδοχών, καθώς μεταξύ του εγκαλούντος (συνταξιούχου του ΝΑΤ)και των εργοδοτών του (μελών του ΔΣ ναυτικής εταιρείας όπου απασχολούνταν) δεν είχε συναφθεί έγκυρη σύμβαση εργασίας(Ολομ. ΑΠ 5/1998 Ποιν.Χρον. ΜΗ 877). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη: Για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος του άρθρου μόνου παρ.1 του α.ν. 690/1945) αρκεί και απλή σχέση εργασίας. Για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της μη εμπρόθεσμης καταβολής αποδοχών ή πάσης φύσεως χορηγίας (άρθρο μόνο παρ.1 του α.ν. 690/1945) δεν απαιτείται η ύπαρξη έγκυρης σύμβασης εργασίας, αλλά αρκεί και απλή σχέση εργασίας.
Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα, με το οποίο κρίθηκε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά των κατηγορουμένων για το αδίκημα της παρ.1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής αυτού, διότι, ενώ για την στοιχειοθέτηση του εν λόγω αδικήματος αρκεί απλή σχέση εργασίας, έγινε δεκτό ότι η καθυστέρηση καταβολής του ποσού που οφειλόταν βάσει των διατάξεων του αδικαιολογήτου πλουτισμού στον εγκαλούντα δεν πληροί την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της μη εμπροθέσμου καταβολής αποδοχών, καθώς μεταξύ του εγκαλούντος (συνταξιούχου του ΝΑΤ)και των εργοδοτών του (μελών του ΔΣ ναυτικής εταιρείας όπου απασχολούνταν) δεν είχε συναφθεί έγκυρη σύμβαση εργασίας(Ολομ. ΑΠ 5/1998 Ποιν.Χρον. ΜΗ 877).

<< Επιστροφή